14 Safar Yaum e Shahadat Hazrat Muhammad bin Abu Bakr Radiallahu anhoo.

14_Safar ko Sayyeduna Abu Bakr Siddiq RadiAllahu Anhu ke Shehzade, Maula Ali Alaihissalam ke Adopted Bete (Godh liye hue Bete), Sayyeduna Imam Jafar Sadiq Alaihissalam ke Par-Nana, Hazrat Sayyeduna Muhammad bin Abu Bakr RadiAllahu Anhuma ki Shahadat ka Din hai.

Aapko Maula Ali Alaihissalam ne Apni Khilafat me Egypt ka Governor banakar bheje they lekin bagiyo ke sardar ke hukm par Muawiya bin Hudayj naami zalim ne Hazrat Muhammad bin Abu Bakr RadiAllahu Anhuma ko moblynch karke Shaheed kiya aur fir Aapke Jism-e-Aqdas ko gadhey (donkey) ki khaal me lapet kar jalaya gaya. Itni nafrat thi in zalimo ko Ahle Bayt aur Unke gulamo se.

Aapke Jism-e-Pak ka bacha hua hissa Egypt ke Fustat shehar me dafan kiya gaya.

Allah ke bayinteha Durood o Salam ho Ahle Bayt aur Unke Chahne walo par aur bayshumar lanat ho Unke dushmano par.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s