61 Names of Sayyidina Hazrat Ali (Alayhis Salaam)

1 Names of Sayyidina Hazrat Ali (Alayhis Salaam) 😍

1: Wali Ullah ✋

2: Asad Ullah Al Ghaalib ✋

3: Yad Ullah ✋

4: Ayen Ullah ✋

5: Hizb Ullah ✋

6: Lisaan Ullah ✋

7: Khalifa-t Ullah ✋

8: Nafs e Rasool ✋

9: Kul e Imaan ✋

10: Mola e Kainaat ✋

11: Panjtani ✋

12: Lashkar e Khuda ✋

13: Haider e Karaar ✋

14: Naashir e Fuzto Birabbil Kaa’ba ✋

15: Abal Hasnayn ✋

16: Shauhar e Zahraa ✋

17: Al-Murtazaa ✋

18: Abu Turab ✋

19: Imaam ul Aa’ima ✋

20: Baab-ul-Madina Tul ILM ✋

21: Shah e Najaf ✋

22: Sahib e Zulfiqaar ✋

23: Ameer ul Mo’mineen ✋

24: Khalifa e Raabay

25: Mazhar al Ajaaib ✋

26: Sayyid us Saadaat ✋

27: Sultan ul Auliya ✋

28 Sultan ul Asfiya wal Atqiya ✋

29: Imaam ul Muttaqeen ✋

30: Noor e Nabi ✋

31: Akhi e Mustafa ✋

32: Ibn e Abi Talib ✋

33: Mushkil Kushaa ✋

34: Baab ul Hawaaij ✋

35: Faateh e Khyber ✋

36: Qaatil e Marhab ✋

37: Imam e Mashariq o Magharib ✋

38: Kaatib e Wahi ✋

39: Qur’an e Naatiq ✋

40: Dastgeer e Aghyaas Wa Aqtaab ✋

41: Molood e Ka’aba ✋

42: Shah e Mardaan ✋

43: Raees ush Shuja’aan ✋

44: Hashmi ✋

45: Qurayshi ✋

46: Ma’ al Haq ✋

47: Alamdaar ✋

48: Faqeeh ✋

49: Aalim e Kitaab ✋

50: Mufassir ul Injeel ✋

51: Zahid ✋

52: Aabid ✋

53: Jameel ✋

54: Khattaat ✋

55: Jaan e Jahaan ✋

56: Tahir ✋

57: Waris ✋

58: Khateeb ✋

59: Faseeh o Baleegh ✋

60: Misbah ul Quloob ✋

61: Shaheed e Kufa ✋

🌹 Assalaat-o-Wassalaam-o-Alaa Muhammad Wa’Aali Muhammad 🌹

🌹 Assalaat-o-Wassalamu Alaika Yaa Ali Ibn Abi Talib 🌹

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s