Hadith Bukhari 1754

Hazrat Abdullah bin Abbas رضی اللہ عنہ se Riwayat hai ki (Qabila) Juhaina ki Ek aurat ne Nabi e Akram ﷺ ki Bargah me Hazir hokar Arz kiya : Meri Walida’h ne Hajj ki Mannat maani thi lekin Woh Hajj na kar saki yaha’n tak ki Faut ho gayi. Kya Mai Uski Taraf se Hajj karu’n? Aap ﷺ ne Farmaya : Haa’n Tum Uski Taraf se Hajj karo. Bhala Batao to Agar Tumhari Walida’h par Qarz hota to kya Tum Use Ada nahi karti’n? Pas Allah Ta’ala ka Haq Ada karo kiyo’n ki Woh zyada Haqdaar hai ki Uska Qarz Ada kiya jaye.

(Imam Bukhari, As-Sahih : 1754, Imam Nisayi, As-Sunan : 2632, Imam Ibne Khuzaima, As-Sahih : 3041, Imam Tabrani, Al-Mo’jam ul Kabeer, 12443 – 12444, Imam Baheqi, As-Sunan ul Kubra : 8455)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s