MOOMIN KON HAI???

Imam Ali Alaihissalam Moomin Ke Sifaat Bayan Karte Huwe Farmate Hain Ke: Moomin Wo Hai Jiski Khushi Chehre Par ( Numaya’n Aur Jiska Gham Dil Me Nihaa’n ) Hota Hai. Agar Koi Cheez Wasi’e Hosakti Hai To Wo Uska Seenah Hai Aur Agar Koi Cheez Zaleel Hosakti Hai To Wo Uska Nafs Hai.

Rutbe Ki Bulandi Ko Napasand Karta Hai Aur Naam o Namood Se Nafrat Karta Hai. Khamushi Kaseer Aur Waqt Mashghol Hota Hai. Shukr Guzaar, Sabr Peesha, Apne Andeshon Me Dooba Huwa Apni Kam Maayegi ( Ka Izhaar Karne Me ) Baqeel, Narm Mizaaj Hota Hai. Uska Iraada Chattan Se Zyaada Payedaar Aur Wo Khud Ghulam Se Zyaada Khaksar Hota Hai… {Nahjul Balagha }

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s