Zikr e Hazrat Waris Pak Rehmatullahi alaihi part 22&23

Ya Waris

PART 22
KHUDA

Hazrat farmate hai ki :- khuda us waqt milega jab me bato ka jhagda chod doge .

KHUD PARASTI

Hazrat farmate hai ki :- khud parasti hijaab ko badhati hai . aur maksood se door rakhti hai .

GUMNAMI AUR SHOHRAT

Hazrat farmate hai ki :- gumnami ko dost rakho aur shoharat se bacho .

NAFSE IMRAAH

Hazrat farmate hai ki :- khuhaishate nafse imraa ki tamil khuda door rakhti aur nafse imrah ke khilaaf amal karna ibadat hai .

MUREED KI TARAKKI

Hazrat farmate hai ki :- mureed ki tarakki ka jina adab hai .

DUNIYA KA DILDA-DAH

Hazrat farmate hai ki :- “duniya ka dildaah falhe aakhrat se mahroom rahega.

PART 23
BURAIYA KI JAD

Hazrat farmate hai ki :- tamaam buraiyo ki jad duniya hai.

HAQQ

Hazrat farmate hai ki :- :- jo haqq se darta hai . wah khalk se be khouf rahta hai .

JARREEN USOOL

Hazrat farmate hai ki :- insane ko chahiye ki agar ranj pahunche to sabr kare aur agar rahat pahunche to shukr adaa kare .

PEER KI SIFAAT

Hazrat farmate hai ki :- jo peer ki sifaat ko muhabbat ki najar se dekhta hai isko aakhir me jaat ka mushaahiya hota hai.

IBADAT

Hazrat farmate hai ki :- aur ibadato to aisi hoti hai ki jo banda karta hai . isko ajar khuda bande kareem marhamat fermata hai . magar muhabbat esi ibadat hai jo khuda se muhabbat karte hai . to bajaye jajaa dene ke khuda ham se muhabbat karta hai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s