Shan e Syeda Khadija SalamUllahAlaiha Sare Imam aapki Aulado’n.

Advertisement

Zikr e Hazrat Waris Pak Rehmatullahi alaihi part 18&19

PART 18
FAKAR AUR FAKEER

Hazrat faramte hai:- duniya se infitaah kat’ai ko fakar aur maasawaye Allah se mustgani hone wale ko fakeer kahte hai.

KASBO ASBAAB

Hazrat farmate hai :- “kasbo asbaab ko sab muaash na banao:” ya khuda par bharosa karo ya masiwaye Allah se mustgani ho jao.

KANA’AT

Hazrat farmate hai ki :- fakeer isi par kana’at karta hai jo we talabgaib se isko pahunche.

TAWAKKUL

Hazrat farmate hai :- “ mar jaye magar kisi ke aage haath na felaye” aur agar 7 roj ka faka bhi ho to tab bhi juban par uske shaikayat na aaye kisko tasdik hai . yah khuda se bhi nahi mangta aur bakhubi samjhta hai jo kismet ka milkar rahega.

Ek aur mouke par hazrat ne farmaya :- fakeer ko chahaiye ki Allah se bhi na mange kya wah janta nahi hai . jo shorag se bhi jyada kareeb hai.

Ek marataba hazrat ne yah bhi farmaya :- “fakeer wah hai jo laatma aur rajaao taslim par qayam rahe” aur fakeer khuda ka aashiq hota hai aur aashiq ko chahiye ki wahi kare jo maashooq ki rajaa ho na mange aur na inkar kare. Isi ka naam rajaao taslim hai.

MAAFI

Hazrat farmate hai :- “ agar kisi ke haath taqleef pahunche to kabl’is ke wah munf’al ho tum maaf kar do”

PART 19
BADLA

Hazrat farmate hai :- bawajood ikhtiyar ke dushman se bhi badna na lo kyunki fa’al haqiqi ek hai to ujr kisse aur koun hoga.

BUGJ

Dushman se bugj rakhne me apna nuksan hai ki bugj ki fasaayat kalb ki latafat ko kharab karti hai .

EHSAAN

Hazrat farmate

hai :- kisi bandh par ehsaan karne se khuda ke un ehsanat ki haqiqat samjhne ka sha’oor hota hai . jo har us waqt yah bandah nawaj tum par karte hai aur yah sha’oor hasil hone se shukr ki toufik hoti hai . aur yah shakreen me shumar hota hia aur dusre ka ahsaan yad rakho aur apna ehsan bhool jao aur apne ehsaan ka jikr kana ehsaan ke fayyde ko mitata hai.

WAYDA

Hazrat farmate hai :- wayda karo to usko pura karo kyunki ifaaye wayda karna gunaah hai

ACCOUNT OF THOSE WHO WERE NAMEDMUHAMMAD IN THE DAYS OF JAHILIYYAH, IN THEHOPE OF BEING COMMISSIONED TO PROPHETHOODWHICH HAD BEEN PREDICTED

img-20220403-wa0024321655018808063126

Volume 1, Parts 1.41.1
‘Ali Ibn Muhammad Ibn ‘Abd Allah Ibn Abi Sayf informed us on the
authority of Salamah Ibn ‘Uthmàn, he on the authority of `Ali Ibn Zayd,
he on the authority of Sa’id Ibn al-Musayyib; he said:
The Arabs knew from the men of scriptures and soothsayers that a
Prophet named Muhammad, would be raised. So anyone of the Arabs
who came to know of it, named his son, Muhammad, in the hope of
receiving prophethood.

Volume 1, Parts 1.41.2
‘Ali Ibn Muhammad informed us on the authority of Salamah Ibn al￾Fadl, he on the authority of Muhammad Ibn Ishaq; he said:
Muhammad Ibn Khuza’i Ibn Huzábah, a member of Banu Dhakwán, a
branch of Banu Sulaym was so named in the hope of prophethood. He
went to Abrahah in Yaman and remained there with his creed till he
died. When he attaincd some position, his brother, Qays Ibn Khuzà`i
recited:
Our crowned Muhammad is this,
I have seen his flag hoisted in death.

Volume 1, Parts 1.41.3
[P. 112] ‘Ali Ibn Muhammad informed us on the authority of Maslamah
Ibn `Alqamah, he on the authority of Qatadah Ibn al-Sakn al-‘Urani; he
said:
In the Banu Tamim there was Muhammad Ibn Sufyàn Ibn Mujàshi’. He
was an usquf (monk); his father had been told that in Arabia there would
be a Prophet bearing the name, Muhammad; so he had named him
Muhammad. There were Muhammad al-Jushami in Banu Suwá’ah
Muhammad al-Usayyid and Muhammad al-Fuqaymi; they were all so
named in the hope of receiving prophethood.