Zikr e Hazrat Waris Pak Rehmatullahi Alaihi part 4

download

Hazrat ke khandaan ki biwiya najar hazrat Fatima ki sang khane jab aati thi to pahle unko chuna khilaya jata tha agar chune ka asar juban na hua to unko singh khilate the . hazrat ke dada saiyyed salamat Ali rehmatulllahi alaihi zalaal maarfat aur kamala haqiqat se arasta the, unke walid saiyed karam ullah ki jaat barkaat majmooye safaat thi . unke walid meera saiyed ahmed aur unke walid saiyed abdul ahad aur unke walid saiyed umar noor aur unke walid saiyed jainulaabdeen aur unke walid saiyed umar shah aur unke walid saiyed abdul wahid unke walid sai yed abdul ahad aur unke walid saiyed alaauddin ala buzurg aur unke wallid saiyed azizuddin aur unke walid saiyed ashraf ami talib se daras tadrees rashad wa hidayat aur taalim wa talkeen ka faiz jari tha.

Hazrat ke abba wajidaad hazrat imam musa qazim alaihissalam ki aulaad me se the. Hazrat abi talib nishapur se tarak sakoot karke ahlo ayaal Hindustan rawana hue . hazrat imam musa qazim alaihissalam ke mazaar par anwaar par hazir hue aur arz kiya ki ham Hindustan jate hai. Lekin nasab me daag nahi lagayenge fir dua di ki ki hamko toufik dijiye ki ham is par karband rahe , hazrat ashraf abi talib Hindustan pahunche aur kantoor me mustkill sakoonat ikhtiyar farmayi ek muddat daraaj tak hazrat ke abba ke wajidaad ne kantoor me kayyam farmaya fir abdul ahad se farmaya ke kantoor ke bajaye kahi or raha jaye . chunache san, me unhone kantoor se sakoonat tark karke dewa ka kasd kiya jo bad me dewa sharif kahlaya .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s