Aik Yahoodi Kee La’nat Malaamat*

Waha’n Us Majlis Me Aik Yahoodi Bhi Maujood Tha Us Ne Bataaya Ki Mein Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Kee Nasl Se Hoo’n Aur Ab Tak Sattar-70 Pushtein Guzar Chuki Hain Lekin Is Ke Baawajood Hazrat Moosa ‘Alayh-is-Salam Ke Ummati Meri Be Had Ta’zeem Karte Hain Aur Aik Tum Ho Ki Apne Nabi Ke Nawaase Ko Be Dardi Se Qatl Kar Diya Hai Aur Ab Us Par Fakhr Bhi Kar Rahe Ho Tumhaare Liye Doob Marne Ka Maqaam Hai Apni Badbakhti Par Jitna Bhi Maatam Karo Kam Hai. – [Shahadate Imame Husayn RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Haqa’iq Wa Waqe’at Kee Raushni Me, Safha-61.] *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s