Hadith:Raham kiya karo..

HUZOOR E AKRAM ﷺ Ne Farmaya :

“REHMAN Tabarak va Ta’ala Apne Rahem Dil Bando par hi Rahem farmata hai, lihaaza Ahle Zameen par Rahem kiya karo Aasman ka Maalik tum par Rahem farmaaega.”

📚 Tirmizi Sharif, Hadis No. 1924

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s