Zikr e Hazrat Waris Pak Rehmatullahi alaihi part 13

Ya Waris

HUSN WA SEERAT

Hazrat ko agar kutub jamaa kaha aaye to beja na hoga hazrat ganj haqiqat aur bar hanul shariyat hone ke alaawa ek paak tainat paak batan aue paak wa saaf jindagi gujarne wale ek shahraae aafaak buzurg bhi the.

Hazrat kamaalat suri wa manwi se aarastaa the ishq wa muhabbt ka mujassma the khuda bhi muhabbat karte thhe aur dusro ko bhi hidayat farmaate the kki “muhabbat karo”

Muhabbat ka taarana aapki jabaan par rahta tha.

Aapke ikhlaak hamida shay jisko shif waar yaawi bhi haasil hota mutasir hota apke osaafe satda ne logo ko aapka garbida banaa diya tha. Aapke sifaate pasndida ne hazaro ifraad ki aap ka mureed mo’atkid aur munkid bana diya tha aap insaan dost jajbaa se mamoor the hazrat hare k ko yahi taaqid farmate the . ke muhabbbat wa ulfat bade kaam ki chij hai . yah khubiya jisko naseeb ho unke paas hujoone mallaal wa ranj gam na muraadi aur na ummidi ka ana aj bajj dushwar hai. Hazrat ke halkaaye ibadat me har ek ke liye gunjaish thi. Bahut gair muslim bhi hazrat ke daamne gohar se wabasta the.

Tabkal wo kana’aat sabro shukr aur razaaa wa taslim ka hazrat ka majmuaa the shariyat ke paaband tha aur sunnnat e rasool ki pairwi jaruri samjhte the . hazrat farmate hai . shaks ko shariyat ki pabandi aur sunnat ibtida laajmi hai/. Hazrat namaj ki hidayat in alfaajo me farmaya karte the . khuda ko yah bahut pasand hai, taubaah karo aur pabandi ke sath namaaj padhaa karo kabhi irshaaad hota aur sabse kah do ki jo namaj na padega wah hamare halkaa e baiyt se kharij hai. Aur kabhi irshaad is tarah hota namaj abdo ma’aabud ka intiyaj hai.

Jiski haiyat majmui abdidat ki ain tasweer hai aur saaf maloom hota hai ki jo sarngi hai wah bandaah hai aur jiske aage yah naak rigadta hai wah khuda hai isliye bande ko bandigi lajim hai. Namaj ko waqt par adaa karna chahiye .

Hazrat farmate hai namaj waqt par adaa karna afzal aur farmbardaari ki nishani hai ek martaba is tarah farmaya namaj me aimdan der karna kaayli ki daleel hai aur malik ke huqm me kaahili abdiyat ki manaafi hai.

Hazrat roje rakhne par bhi ro dete the roje ke mutaa’alik haztrat farmate hai roza aisi girakadr ibadat hai ki rojedaar bandeh ko khuka apne dosto me shumar karta hai. Aur insaan haalte roja me shifayet malkooti se mousuf ho jata hai . roje ki barkaat ke muta’allik hazrat farmate hai..khuda ki ain rehmat hai ki faaka jo iske niymat khane me mehboob gijahi wah har saaal apnr bando ko 30 tak marhamat fermata hai.ek mouke par hazrat ne farmaya roja ruh ki gija hai . ek martaba irshaad hua roja rakhna aashiko ki sunnat hai . roja rakhne se khuda ki muhabbat badhti hai . roje ki haqiqat sifat yah hai ki take gija ke sath khuheshaat gija ke bisawar aur lajjate gija ki tamij wa ahlaal hi fanaa ho jaye hazrat ke hajj kiye the . bajaa har koi intijaam na tha lekin aapko khudaye bulandi wa barter par pura pura bharosa tha. Hazrat farmate hai jisne khuda ke bharose par hajj ka irada kiya uski imadaad gaib se hoti hai. Hazrat haji usko samjhte the. Jesa ki farmaya hai . haji woh hai ki jis par haqiqat hajj mukasif ho jaye hazrat ko baatni riyajat aur kalbi mujahida ka bada shouk tha.

Chunache hazrat sifaat hajj ke mutalik farmate hai “khana:” khuda ki jiyarat hai shouk to sabko magar sahab e khana mutlaashi hajaro me ek hota hai . hazrat baaz ke sakht paband the nashst 4 jaano se aitraj farmate the rojana kangi sari aapka mamool tha . aankho me surma pabandi se lagwate the. Khane ke bad khalaal karna aapki aadat me dakhil ya jume ke roz abal chaasht gusl karna aapka mamool tha hazrat palang takht kursi aur munde par bethna pasand nahi farmate the . hazrat se aam libas tark kar ke ahraam bandhna shuroo kiya jo rangeen ho tha jard aar jardi mail rang pasand the. Siaa aur surkh safed rang pasnd khatir nahi the. Hazrat ko sada khana pasand tha. Khana bahut kam khate the,. Machli khana pasand nahi farmya karte the. Aur ukdu bethkar khana khate the khaate waqt temat ka gousa sir mubarik par dal lete the.

Khane me hazrat sareed pasand farmate hai. Jo ek jald hajm ho jane wali gija hai . aur jo sarware aalam SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM ko bahut margoob thi. Hazrat din ke khane ke bad kila lo farmate the. Aur rat ko khane ke bad chehal kadmi karte the. Hazrat ne koi makan nahi banaya . hazrat farmaya karte the,… ham musafir hai. Is se saaf jahir ki hazrat apne aap ko ek musafir samajhte the. Aur musafir ko makaan banana se kya dil chaspi thi ek mouke par hazrat ne farmaya fakeeer ka koi makaan nahi aur sab makaan faker ke hai. Hazrat ne kagjat milkiyat , talaab me dubodiya hazrat sar ke neeche takiya nahi rakhte the. Hazrat farmaya karte the.. fakeer ko takiye ke jarurat nahi hoti hazrat ne juta pahanna chod diya the. Aur topi sar mubark par rakhna chod diya tha. Hazrat ne shadi nahi ki hazrat farmaya karte the . ham lagout band hai. Lagout band ki wajahat farmate hue.. hazrat ne bataya ki lagout band usko kahte hai jo duniya ki aurto me apni maa or bahan garj hazrat taqwa wa tajdeed me yagana rojgaar the.

Hazrat nushida haq me masroor Jamaal dost me lahu aur anwaar tajliyaat mustashrik rahte hazrat ka sahib nisbat sahibe karaamat aur sahibe dil buzurgo me hone se kisi kamashak ho sakta hai . hazrat mujahidaad riyajad aur ibadat me apni mishaal aap the. Tarak wa tajdeed me yaktaa the sabro tahmeel aur af’ood gujar yakta the . fakro fakhaa ki doulat se malamaal the.

Kinayat tawakkul aur sakhawat ke liyee mash’hoor the. Hazrat ne fakhar me badshahi ki rupye paise ko haath na lagate the.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s