Kya Syeda-e-Kainaat Fatima Zahra Imam Hasan Imam Hussain Alaihimussalam Huzoor Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Baad Sab Ambiya-e-kiram Se Afzal Hein..?

Kya Syeda-e-Kainaat Fatima Zahra Imam Hasan Imam Hussain Alaihimussalam Huzoor Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Baad Sab Ambiya-e-kiram Se Afzal Hein..?

(1) Maula Ali Ki Afzaliyat Ki Daleel Huzoor Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Apna Nafs Qarar Diya Aur Ye Quran Se Sabit Hai Maula Ali Ka Nafse Rasool Hona “Aayat-e-Mubahila Se Sabit Hai”, Huzoor Ne Imam Ali Alaihissalam Ko Maula Kaha Aur Farmaya Mai Jis Jis Ka Maula Ali Bhi Uska Maula Hai (Ye Hadees Imam Bukhari,Imam Muslim,Imam Hakim,Musnad-e-Ahmed Sab Mai Sahih Sanad Se Maujood Hai) Nabi Paak Alaihissalam Hazrat Aadam Ke Bhi Maula, Hazrat Nooh Ke Bhi Maula, Hazrat Isa Ke Bhi Maula, Hazrat Yusuf Ke Bhi Maula, Aur Jitni Bhi Ambiya Aaye Huzoor Alaihissaam Sabke Maula Huzoor Ka Farman Hai Mai Jis Ka Maula Hu Ali Bhi Uska Maula Hai Ab Hazrat Ali Bhi Maula Hue Hazrat Aadam Ke, Hazrat Nooh Ke, Hazrat Yusuf Ke, Hazrat Isa Ke, Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Baad Sabke Maula Hue Farman-e-Rasool Ke Mutabiq Hadees Mai Lafze Maula Se Muraad Sardar,Aaqa Ke Hein.

(2) Syeda Fatima Zahra Salamullah Alaiha Ki Afzaliyat Ki Daleel Huzoor Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Fatima Mere Jigar Ka Tukda Hai Jo Tukda Huzoor Alaihissalam Ka Ho Wo Sabse Afzal Hai Usse Badh Ke Kuch Nahi.

(3) Imam Hasan, Imam Hussain Alaihimussalam Ki Afzaliyat Ki Daleel Allah Ke Nabi Ne Aap Dono Ko Jannat Ka Sardaar Kaha Ye Fazilat Hasnain Karimain Ko Hasil Hai.

Note:- Nadan Log In Hastiyon Ko Sahaba-e-kiram Mai Dhoondh Rahe Hein Ke Kon Afzal Hai Kon Nahi Aree Nadanon Ye Wo Paak Hastiya Hein Jo Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Baad Tamam Ambiya-e-Kiram Par Fazilat Rakhte Hein Yehi Sufiya-e-Kiram Ka Mazhab Hai Aqida Hai Ahle Bait Par Mulla Ye Buland Fazail Ahle Bait Ke Hazam Nahi Kar Pate Isliye To Mulla Kitabon Mai He Reh Jata Hai Aur Faqeer Sufi Allah Tak Pohoch Jata Hai Aur Kissi Maa Ke Laal Mai Himmat Hai To Quran-o-Hadees Se Radd Kare Mulla Maulviyon Ke Fatwe Na Dikhae Hujjat Quran-o-Hadees Hai Mulla Nahi.

Huzoor Qutub-e-Aalam Madare Aazam Syedna Sarkar Shah Niyaz Beniyaz Rehmatullah Alaih Farmate Hein “Aqal Ke Madarse Se Uth Ishq Ke Maikade Mai Aa Jame Fana-o-Bekhudi Ab To Piya Jo Ho So Ho”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s