Tirmizi Hadith- 3726

Sayyedna Jabir Farmate Hein Ke Nabi Alayhissalam Ne Gazwae Ta’if Ke Mauqe Par Sayyedna Ali Ko Bulaya Aur Unse Sargoshi Ki Log Kehne Lage Aaj Aapne Apne Chachazaad Bhai Ke Saath Kaafi Der Tak Sargoshi Ki To Aap Alayhissalam Ne Farmaya Maine Nahi Ki Balke Khud Allah Ta’ala Ne Unse Sargoshi Ki. (Tirmizi, Hadees- 3726, Imam Tirmizi Ne Hadees Ko Hasan Qarar Diya Hai)

Advertisement