Hadith:12 Khalifa 12 Imam.

#Hadees_e_Pak #12_Khalifa
#12 Imam Alaihimus Salam 💚
_
Hz. Jabir Bin Samura ر Se Riwayat Hai Ke,
Maine RasoolAllah ﷺ Ko Kehte Huye
Suna ke :: “Islam Ghalib Rahega
12 Khalifa’oñ Ki Khilafat Tak”
_
Iske Baad, AAP ﷺ Ne Kuch Farmaya,
Jo Mujhe Samajh Naa Aaya Tou Maine
Mere Walid Se Pooncha Tou Unhoney
Kaha ke, RasoolAllah ﷺ Ne Farmaye ::
“(Woh 12 Khalifa), Sab Ke Sab Quraish
Se Honge”
_
Reference ::
(Sahih Muslim, Volume 5, Hadees No.4708)
—————————————————————
Hz. Jabir Bin Samura ر Se Orr Bhi Riwayateñ
Milti Haiñ, Jisme RasoolAllah ﷺ Farma
Raheñ hain Ke :: ” Ye Khilafat Tab Tak
Tamaam Naa Hongi, Jab Tak Isme
12 Khalifa Naa Honge “
_
Reference ::
(Sahih Muslim, Hadees No.4705)
_
Ek Or Riwayat Me Hai Ke, RasoolAllah ﷺ
Ne Farmaya :: ” Hamesha Logoñ Ka Kaam
Chalta Rahega, Yahañ Tak Ke Unki Hukumat
Karenge 12 Aadmi (Yaani 👉 12 Khalifa)”
_
Reference ::
(Sahih Muslim, Hadees No.4705)
————————————————————
RasoolAllah ﷺ Ke In 12 Khalifa’on Se
Muraad 12 Aimma e Ahlebait ع Hee Hain,
Jiska Iqraar Muhaddiseen Ne bhi Kiya Hai,
Ye Likh’kar Ke :: “12 Imam Hee Huzoor ﷺ
Ke 12 Batini Khalifa Hain”.. In 12 Khalifa’on
Me Se 11 Khalifa (Imam) Ke Dour Me Islam
Ghalib Hee Raha Hai Orr Jinki Badoulat
Aaj Bhi Islaam Urooj Par Hai….. Orr Ab,
Jab Tak 12’ve Imam Muhammad Al Mahdi ع
Ka Zahoor Nahi Ho Jaata, Tab Tak Ye Nizaam
Syedna Muhiyuddin Abdul Qadir Al Hasni Al
Jeelani ع Ke Supurd Rahega, Jo ke Gausiyat’e
Kubra ke Muqaam Pe Faiz Hain… 💚
_
RasoolAllah ﷺ Ke 12 Khalifa 💚
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1.) Imam Ali Ibne Abi Talib ع
2.) Imam Hasan Al Mujtaba ع
3.) Imam Hussain Sayyed Al Shuhada ع
4.) Imam Ali Al Zainul Abideen ع
5.) Imam Muhammad Al Baqir ع
6.) Imam Jafar Al Sadiq ع
7.) Imam Musa Al Kazim ع
8.) Imam Ali Al Raza ع
9.) Imam Muhammad Al Taqi ع
10.) Imam Ali Al Naqi ع
11.) Imam Hasan Al Askari ع
12.) Imam Muhammad Al Mahdi ع
————————————————————

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s