Hazrat Abu Talib Muslman hai jinke liyee Hazrat Ibrahim AlahisSalam ne dua ki.

Advertisement