Hadith Fazail e Maula Ali AlaihisSalam

Sayyedna Buraida RadiAllahu Anhu Kehte Hein Nabi Alayhissalam Ne Farmaya Allah Ne Mujhe Chaar Shakhso Se Muhabbat Ka Hukm Diya Hai Aur Mujhe Bataya Hai Ke Woh Bhi Unse Muhabbat Karta Hai Arz Kiya Gaya Ya Rasoolullah! Humein Unka Naam Bata Dijiye Nabi Alayhissalam Ne Farmaya Sayyedna Ali Unhi Mein Se Hein Aap Is Jumle Ko Teen Baar Dohra Rahe Thae Aur Baqi Teen Sayyedna Abu Zar Sayyedna Miqdad Aur Sayyedna Salman RadiAllahu Anhum

(Tirmizi, Hadees-3718, Isnad-Hasan)

Sayyedna Abu Saeed Khudri RadiAllahu Anhu Farmate Hein Sayyedna Ali Alayhissalam Ki Bargahe Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Mein Shikayat Ki Gayi Toh Aap Alayhissalam Ne Khutbah Dete Huye Irshad Farmaya Aye Logon! Ali Ki Shikayat Na Kiya Karo Khuda Ki Qasam! Ye Allah Ta’ala Ki Zaat Aur Jihad Ke Mutaliq Bohot Sakht Hein.

(Mustadrak Ala al-Sahihain, Hadees-4625, Isnad-Sahih)

Sayyedna Abdullah Ibn Umar RadiAllahu Anhu Se Riwayat Hai Ke Jab Nabi Alayhissalam Ne Apne Sahaba Ke Darmiyan Bhai Chara Karaya Toh Sayyeduna Ali Alayhissalam Rote Huye Aaye Aur Kaha Ya Rasoolullah! Aapne Sahabae Kiraam Ke Darmiyan Bhai Chaara Qayam Farmaya Lekin Mujhe Kisi Ka Bhai Nahi Banaya Toh Nabi Alayhissalam Ne Farmaya
أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
Tum Mere Bhai Ho Duniya Aur Aakhrat Dono Mein.

(Tirmizi, Hadees-3720, Isnad-Hasan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s