Muawiya Ke Darbar Mein Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Gustakhi

Muawiya Ke Darbar Mein Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Gustakhi

Hazrat Ubaiyah Ne Bayan Kiya Ke Muawiya Ke Pas Ka’b Bin Ashraf Ke Qatl Ka Zikr Kiya Gaya Toh Ibn Yamin Ne Kaha Ka’b Bin Ashraf Ko Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Dhoke Se Qatl Kiya Tha Ye Sunkar Sayyedna Muhammad Bin Maslamah Ne Kaha Aye Muawiya Teri Maujudgi Mein Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Gaddar Kaha Ja Raha Hai Aur Tu Khamosh Hai Aur Tune Ibn Yamin Ko Mana Tak Nahi Kiya Khuda Ki Qasam Teri Is Harkat Ki Wajah Se Mein Ab Kabhi Tere Saath Nahi Baithunga Aur Agar Mujhe Mauqa Mayassar Aaya Toh Us Ibn Yamin Ko Bhi Qatl Kardunga.

(Al-Sarim al-Maslul, Ibn Taymiyyah, Safah-170)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s