Imam Hakim, Mustadrak, 3/110, Hadees no. 4555

Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma bayan karte hain ke mai Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khidmat me baitha tha ke Usman bin Affan RadiAllahu Anhu Hazir hue. Jab Wo Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Kareeb hue to Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya:

“Ay Usman! Tumhe Shaheed kiya jayega darhalanke (is haal me ke) me Tum Surah Baqrah ki Tilawat karrahe hoge aur Tumhara Khoon is Aayat “Fasayak Fee Kumullahu Wahuwas Sami ul Aleem” par girega.
Aur Qayamat ke Roz Tum sataye hue par Hakim banakar Uthaye jaoge! Aur Tumhare is Muqaam wa Martabe par mashriq wa magrib waale rashq karenge aur Tum Rabiah aur Mazar ke logo ke barabar logo ki Shafa’at karoge!”

Imam Hakim, Mustadrak, 3/110, Hadees no. 4555

Ye Wohi Quran e Majid hai jisme se Aap Shahadat ki Raat Tilawat karrahe they aur Aapka Mubarak Khoon Aaj bhi Uspe hai.

Allahumma Salle Ala Sayyedina wa Maulana Muhammadiw wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s