AL QAULUL QUR’AN FEE AZMAT-E-SAYYEDUNA IMRAN:Anfusana

img_20211115_1857402513744791965211116.jpg

 Anfusana
(Jaan/Nafs-e-Mustafa (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam))

“Pas Aapke paas Ilm aajane ke baad jo shakhs Isa (Alaihissalam) ke muamle me Aapse jhagda karey to farmaden ke AAJAO HUM (MILKAR) APNE BETON KO AUR TUMHARE BETON KO AUR APNI AURATON KO AUR TUMHARI AURATON KO AUR (ANFU-SANA yaani) APNE AAPKO BHI AUR TUMHE BHI (EK JAGAH PAR) BULAATE HAIN, phir Hum mubahla karte hain aur jhooton par Allah ki lanat bhejte hain.”
“Beshaq yehi sachha bayan hain, aur koi bhi Allah ke siwa layak-e-Ibadat nahi, aur beshaq Allah he to bada gaalib hikmat wala hai.”
Surah Aal-e-Imran 3:61,62
Jaise upar humne dekha ke Aal-e-Ibrahim khususan Aal-e-Ismail (Alaihi-mussalam) me Imaan aur Hidayat kaayam rakhne ki zimmedari Allah Ta’ala ne leli kyunke Wo Uske Barguzida Rasool ki Dua thi aur Allah Ta’ala Apne Nabiyo ki Dua ko kabhi radd nahi karta. To kufr aur shirk ki aaludgiyo se paak Aal-e-Ismail Alaihissalam me he Sardar ul Ambiya Sayyeduna Muhammad-e-Mustafa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat-e-Ba-Sa’aadat hui aur Khud Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne farmaya ke “Mera Noor har zamane me Nikah ke zariye he Paak Sulbo aur Paak Rehmo me muntakil hota chala aaya.” Yaani Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Zaat-e-Aqdas ko Allah Ta’ala ne Itna Paak aur Saaf rakha ke kisi zamane me kufr aur
bayhayayi ki koi aaludgi Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Nasab Mubarak ke kareeb bhi nahi aasaki. Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Nasab Mubarak me har shakhs Sahib-e-Imaan tha. Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Noor ke kareeb koi kufr ki aaludgi aayi he nahi. Isiliye to Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Zaat-e-Aqdas aur Aapse judi har shaye har tarah ki aaludgiyo se Paak aur Saaf hai. Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ka Noor bhi Paak, Aapki Jaan-e-Aqdas bhi Paak, Hatta ke jin Sulbo aur Rehmo me Aapka Noor Jalwa Afroz hua, wo Sulb aur Reham waale bhi Paak. Kufr ki aaludgi kareeb aa he nahi sakti thi.
Ab Surah Aal-e-Imran ki us Aayat-e-Kareem ko dekte hain jo upar darj gayi. Iska pasmanzar mukhtasar me yun hai ke Najran ke kuch Isayi raahib is niyat se Madina aaye taake RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke saath Hazrat Isa Alaihissalam ke bareme munazra kare aur maazAllah Unhe Khuda ka beta sabit kare. Jab unlogo ne challenge kiya to Allah Ta’ala ne Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki taraf ye Aayat Wahi ki aur Huzoor ki Zuban Mubarak se farmaya ke: “Tumhara challenge kabool hai, aao Hum Apne Beto ko saath laate hain, tum apne beto ko laao, Hum Apni Aurato ko laate hain, tum apni aurato ko laao aur HUM APNI JAAN ke saath (yaani Hum bhi aate hain) aur tum bhi aao, phir Hum mubahla karte hain.” Jab ye Aayat nazil hui to Sahih Muslim samet kai Kutub-e-Hadees me aata hai ke RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Maula Ali Alaihissalam, Sayyeda Fatimah tuz Zahra aur Hasnain Kareemain (Alaihi-Mussalam) ko bulaya aur jab Wo aaye to farmaya: “Ay Allah Ye Meri Ahle Bayt hai!”
Phir In Chaaron ke saath Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam taye ki hui jagah ki taraf tashreef le gaye. Inke alawa Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam kisi aur ko saathme nahi legaye they. To Mubahla abhi shuru bhi nahi hua tha ke un Isaiyio me jo sabse senior tha usne apne logo se kaha ke mere sathiyon, Insa mubahla mat karo kyunki mai Aise Chehre dekh raha hun ke agar Inhone dua ki aur us par Aameen kaha to Qayamat tak Isaiyat ka naamo nisahan mit jayega! Aur phir wo Isayi rahibo ka wafad wahi palat gaya. To ab Quran ki Aayat ki taraf dekhte hain to fir “Aao Hum Apne Bachhon ko laate hain”, yaha Bachhe Imam Hasan aur Imam Hussain (Alaihi-mussalam)
hue! “Aao Hum Apni Aurato ko laate hain”, Aurato ki representation Sayyeda-e-Kainat Hazrat Sayyeda Fatimah tuz Zahra Salamullahi Alaiha ke zariye ki! Aur fir Quran ne aage farmaya ke “Hum Apne Aapko bhi laate hain”, tab Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne Apne Saath Maula Ali Alaihissalam ko khada kiya! Yaani “Apne Aapki” representation RasoolAllah ne Apne Saath Saath Maula Ali Alaihissalam ke zariye ki! Yaani baat roz-e-roshan ki tarah saaf hogayi ke Hazrat Maula Ali Alaihissalam ko Quran ne “Anfusana” kehkar Jaan-e-Rasool aur Nafs-e-Rasool ka hissa banaya! Quran ne Anfu-sana kaha aur uski Tafseer Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ne batayi balke dikhayi!
Ab yaha gaur karne ki bat ye ke Allah Ta’ala ne Apne Habib SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko har tarah ki aaludgiyo se hamesha Paak rakha aur phir Quran ne he Maula Ali Alaihissalam ko Jaan-e-Rasool (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) ka Hissa banaya. To Maula Ali Alaihissalam ke Walid to Hazrat Abu Talib hain! Agar wo Imaan waale nahi they, to matlab hua ke Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Jaan Mubarak ke kareeb kufr ki aaludgi aayi jo ke hargiz ho nahi sakta! To kanoon ek he rakho, agar maante ho ke Aaqa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Zaat-e-Aqdas, Aapki Jaan-e-Muqaddas har tarah ki aaludgi se paak hai, to Hazrat Abu Talib ko Imaan waala manna padega kyunki Unke Sulb me RasoolAllah ki Jaan Mubarak ka Hissa raha. Aur agar aqeeda ye nahi ke Allah Ta’ala ne Huzoor ko har tarah ki aaludgiyo se paak rakha, to fir jo chahe kehte phiro. Lekin agar aqeeda wohi hai jisko Quran aur Hadees ne diya, to Hazrat Abu Talib RadiAllahu Ta’ala Anhu ko Imaanwala manna he padega. Baat Unki nahi baat yaha Aaqa ki Azmat aur taharat ki hai! SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s