Mufti Ahmad Yar Khan Nayimee R.A. Ka Fatwa iman par Hazrat Abu_Talib RadiAllaho Anho ke..


Mufti Ahmad Yar Khan Nayimee R.A. Ka Fatwa #Hzrte_Abu_Talib RadiAllaho Anho

Hzrte Abu Talib (RadiAllaho Anho) Ki Shan Me Gustakhi Jayaz Nhi, Hzrte Abu Talib Ki Maut Kufr Par Hui Iski Koi Daleel Nhi, Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlavi Ne #Madarij Me Unki imaan Par Maut Ki Riwayat Naqal Ki Hai
Hzrte Abu Talib Ki Shan Me Gustakhi Huzoor Nabi E Akram ﷺ Ko iza (Takleef) Pahuchana Hai (Huzoor ﷺ Ko iza Pahuchana Allah Ko Gazab Naak Karna Hai Allah Aise Shakhs Ko Jahannam Me Phenk Dega)
Hzrte Abu Talib Ne Huzoor Nabi E Akram ﷺ Ki Badi Khidmat Ki Hai Aur Huzoor Nabi E Akram ﷺ Ko Hzrte Abu Talib Se Bahot Muhabbat Thi, Hzrte Abu Talib Ka Zikr Khair Se Karo.

Tafseer E Nayimee Safah 110

Hazrat Abu Talib Alaihissalam (Diwan-e-Abu Talib)

“Ay logo ke samne Meri Gawahi dene waale! Sabko batado ke Mai Ahmed-e-Mujtaba SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Deen par hun
Agar koi shakhs Deen ke muamle me gumrah hai (to huwakare), lekin Mai yaqinan Hidayat ke Raaste par hun.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s