ANAL HAQ

♻ Log samajhte hain ke Anal HAQ (Mai Khuda Hu’n) kehna bahut bada daawa hai, bada daawa to Anal ABD (Mai Banda Hu’n) kehna hai….

Anal Haq bahut badi aajizi hai kyuki jo shaqs ye kehta hai mai Khuda ka banda hu’n, wo do hastiyo’n ko sabit karta hai. Ek apne aapko aur dusra Khuda ko. Lekin jo Anal HAQ kehta hai wo apne aapko madum (yaani Fana ya mita deta hai), wo kehta hai Anal HAQ yaani mai nahi hu’n sab wahi (Allah) hai.
Yaani Khuda ke siwa koi hasti nahi.

Kitab : Swaneh Shams Tabrezi R.A, Safha 32

❤SUBHAN ALLAH❤

♻ Nuqta : Hazrat Mansoor Hallaj r.a ko unke daur ke jaahil Ulama aur jaahil Qaazi ne kufr ka fatwa lagakar Hazrat Mansoor Hallaj r.a ka bedardi se qatl kardiya lekin nateeja ye nikla ki aaj bhi aashiqaane Auliya Hazrat Mansoor Hallaj r.a mohobbat karte hain aur qayamat tak karte rahenge aur jaahil ulama ko qayamat tak zillat aur ruswayi ke siwa kuch nahi mila.

Jahil Alim kabhi ye nahi sochta ki jo cheez uske zehen me aur dil me nahi utar nahi rahi hai, wo cheez shayad uske ilm me nahi hai ya wo us cheez se mehroom hai. Wo bas apne aapko sab kuch jaannewala samajhta hai aur jo cheez use sahi lage use sahi kehta hai aur jo cheez use ghalat lage use ghalat / haram / kufr kehta hai. Lekin wo kabhi Allah walo’n ke pas nahi jaata jo uski islah karenge aur us par nazre karam karenge.

Buzurgon ke waaqiyat se hame yehi naseehat milti hai ki koi kitna bhi bada alim mufti ho lekin Allah walo’n ke ilm ke aage uska ilm qatre ke barabar bhi nahi hai, wo zaban ka alim hota hai lekin dil ka jaahil. Aur Allah walo’n ke qaul ya fael par kabhi shak wa shuba na rehni chahiye kyuki unki zaban par Allah khud kalam karta hai aur unke aaza se Allah khud kaam karta hai.

Kya shaan hai Allah walo’n ki 7 samandar sharab e Ishq o maarifat ko pi jaate hain lekin kisi ko khabar tak nahi hoti, lekin jo is sharab ko chakhe tak nahi wo Allah walo’n par tanqeed karte hain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s