Imam HASAN Alaihissalam ke Gum me rona Sunnat-e-Sahaba hai!

Imam HASAN Alaihissalam ke Gum me rona Sunnat-e-Sahaba hai! “Ek Hadees hai Haysami ne Majma uz Zawaid me riwayat ki hai Abu Haazim se. Wo kehte hain ke jab Sayyeduna Imam Hasan-e-Mujtaba Alaihissalam ki Shahadat hui to mai Sayyeduna Imam Hussain Alaihissalam ke kareeb khada tha. Saeed bin al Aas jo Madina ke Governor they unko pakadke Imam-e-Hussain ne aage kiya ke Nanajaan ki Sunnat hai Ameer ko kaha jaaye ke Namaz-e-Janaza padhao. Isse mukhtalif riwayate bhi hongi magar Abu Haazin se jo ye marvi hai wo bata raha hun. To jab Namaz-e-Janaza hochuki to asal baat wo hai jo ab batana chahata hun. Namaz-e-Janaza hochuka to Hazrat Abu Hurairah RadiAllahu Anhu aage badhe aur Wo gum me nidhaal they. Gum me nidhaal hokar ba aawaz e buland kehne lage: “Logo! Nabi ke Is Shahzade ko zameen me dafan karoge?” Ab dekhiye Unki kafiyat kya hai Qalbi aur Hubbi. Zabt-e-Gum (sabar) ka hukm hai magar Sahaba-e-Kiram ke ijtema me Madina Pak me Hazrat Abu Hurairah keh rahe hain Gum me doob kar: Nabi ke Shehzade Hasan ko zameen