HAZRAT IMAM HASAN ALEHISALAM KI SHAHADAT KA BAYAN AUR ZEHAR DENE WALE KA BAYAN.

HAZRAT IMAM HASAN ALEHISALAM KI SHAHADAT KA BAYAN AUR ZEHAR DENE WALE KA BAYAN.

اخرج الحافظ ابن كثير بسند لا عن عمران بن عبد الله قال سمعت بعض من يقول كان معاوية قد تلطف ببعض خد مه ان يسقيه سما اى الحسن. Ki Hafiz Ibn Kathir Ne Apni Sanad Ke Saath Imran Bin Abdullah Se Riwayat Kee Hai Ki Mein Baaz Ko Kehte Hue Suna Hai Ki Ameer Muawiya Ne Apne Ek Khaadim Se Ehsaan Kar Ke Kaha Ki Woh Hazrat Imam Hasan Bin Ali Ko Zehr Pilaa'e. Aur Dusri Riwayat Me Yeh Hai:

وهى اللتى اغراها معاوية بقتلة فقتلته بالسم(01) Ki Ja’dah Ko Ameer Muawiyah Ne Is Par Bar Angekhta Kiya Ki Woh Hasan Bin Ali Ko Zehr Pila De, Chunaanche Us Ne Imam Hasan Ko Zehr Pila Diya Jis Se Woh Faut Ho Ga’e.

وعن المغيره عن ام موسى ان جعدة بنت الاشعث بن قيس سقت الحسن السم فاشتكى منه شكاة. Mughirah Ne Moosa Se Riwayat Kee Ki Ja’dah Bint Ash’ath Bin Qays Ne Hazrat Imam Hasan Ko Zehr Pilaaya Jis Se Aap Bimaar Ho Ga’e(Aur Zehr Se Aap Kee Wafaat Ho Gayi).

“Taysir-ul-Bari Sharh Sahih Bukhari” Muta’alliqa Haashiya Kitab-ul-Fitan Me Hai Ki Ameer Muawiyah Baa’d Wafaate Hazrat Imam Hasan Izhaare Masrrat Kar Ke Yeh Bhi Kaha Tha Ki Imam Hasan Ek Angaara They Jin Ko Allah Ne Bujha Diya. “Tadhkirat Al-Khawass Al-Ummah” Me Aur “Sa’adat Al-Kawnayn” Me Bhi Ameer Muawiyah Ka Zehr Dilwana Maujood Hai. Neez Tadhkirat Al-Khawass Al-Ummah Me Hai Ki Sha’bi (Aamir Bin Sharahil) Ka Qaul Hai Ki Ameer Muawiyah Ne Zehr Dilwaaya.

Allama Kamal-ud-Deen Damiri Al-Mutawaffa Sin 808 Hijri Likhte Hain Ki Ibn Khallikan Al-Mutawaffa Sin 681 Hijri Ne Kaha Ki Jis Waqt Imam Hasan Bimaar Hu’e To Marwaan Bin Hakam Ne Ameer Muawiyah Ko Ittela Dee Ki Imaam Hasan Bimar Ho Ga’e Hain To Ameer Muawiyah Ne Jawaab Diya Ki Un Ke Inteqaal Kee Khabar Mujhe Fauran Bhej Dee Jaa’e. To Jis Waqt Imam Hasan Kee Wafaat Kee Khabar Ameer Muawiyah Ko Maloom Hui To Baa-Aawaaze Buland Takbeer Kahi Jo Ki Maqaame Khazra Tak Sunaa’i Dee. Is Takbeeer Ko Sun Kar Ahle Shaam Ne Bhee Takbeer Kahi.

فقالت فاخة بنت قريفة لمعاوية اقرلله عينك ماالذى كبرت لاجله فقال مات الحسن. Yeh Baat Dekh Kar Fakhitah Bint Quraydah Ne Ameer Muawiyah Ko Kaha Ki Allah Ta’ala Tumhaari Aankh Ko Thanda Rakhkhe Tum Ne Yeh Takbeer Buland Aawaaz Se Kyun Kahi Hai To Muawiyah Ne Kaha Ki Hasan Ka Inteqaal Ho Gaya Hai Pas Us Ne Kaha Ki Fatimah Ke Bete Ke Faut Hone Par Khushiya’n Ho Rahi Hain. Na’re Lagaaye Jaa Rahe Hain. Ameer Muawiya Ne Kaha Ki Imam Hasan Kee Wafaat Se Mere Dil Ko Aaraam Aur Sukoon Haasil Hu’a Hai Jis Kee Waj’h Se Mein Ne Na’ra Buland Kiya Hai.

Mas’oodi “Murooj Al-Dhahab Wa-Ma’adin Al-Jawhar” Me Likhte Hain Ki Qatadah Ka Qaul Hai Ki Imam Hasan Ko Un Kee Bibi Ja’dah Ne Zehr Diya. Yeh Mu’awiyah Ka Hukm Tha. Tabaqat Ibn Sa’d Me Hain Ki Ameer Mu’awiyah Ne Imam ‘Alayh-is-Salam Ko Ka’i Martaba Zehr Dilwaya. Aboo Al-‘Aza’ Likhte Hain Jab Hazrat Imam Hasan Kee Shahadat Kee Khabar Ameer Mu’awiyah Ko Phunchi To Woh Bohat Khush Hu’e Aur Sajda-e Shukr Baja Laae.

Khulasa-E-Kalaam Ameer Muawiya Nae Imam Hasan ko Aakhir Zehar Kyu Diya Uski Kya Wajah Thi Hazrat Maula Ali Sher-E-Khuda Jab Khilafat-E- Rashida ke Takht Par Baithae Toh Tamam Musalmano ne ap ke hath par bait ki lekin Ameer muawiya ne kabhi Aap ki khilafat-E- Berhaq ko Tasleem nahi kiya Aur bagawat ki Jiske wajah se jung-e- siffen aur jung-e- jumal jaise badi junge Maula Ali Aur ameer muawiya ke darmiyan huye Hazrat Maula Ali ke wisal ke baad hazrat Hasan RadiAllahu Taala Anhu Khilafat-e- Rashida ke Takht Par baithae Aur Ameer muawiya se kaha Muawiya musalmano ka bohot khoon beh gya hain hazaro musalman maare gaye hein aao Sulah ki baat karen aap ne Ameer Muawiya se sulah ki aur sulah ki puri sharte tay huye jisme Badi Shart yee thi ki muawiya tumhare baad mein fir khalifa hunga aur aap apni Marzi se kessi ko Apna janasheen Nahi Banaoge yee shart tay huye lekin Ameer muawiya nae Aap ki koi bhi shart par Amal nahi kiya Aur Apne bete Yazeed Paleed khabees ko Apna khalifa Bana Diya jab ki sulah mein yee shart thi aap apne baad kessi ko Musalmano ka khalifa Nahi banaoge Ab Awam mein yee baat Mashoor thi Ameer muawiya ke baad fir Hamare khalifa Imam Hasan RadiAllahu Taala Anhu Hoyenge ameer muawiya ko Apne bete yazeed paleed se beinteha muhabbat thi wo usko apna janasheen aur musalmano ka khalifa banana chahte thae lekin imam hasan RadiAllahu Taala Anhu ke rehte huye Aisa kabhi nahi ho sakta tha Kyoki sulah mein yee shart thi Musalmano ke khalifa Imam Hasan RadiAllahu Taala Anhu hoyenge isliye Ameer Muawiya nae Imam Hasan RadiAllahu Taala Anhu ko zehar dilwaya Aur Apne bete yazeed paleed khabees ko apna janasheen Aur Khalifa Banae

Ameer Muawiya Nae Zehar dilwaya yee Tamam Riwayat Hamari Ahle Sunnat ke Jayyed Akabiro ki Kitabon se lee gayi hein Aimma-E- Ahle Sunnat ki qutub se lee gayi hein jisse fatwa lagana hain wo laga Sakta hain Hamare Akabir-E-Ahle Sunnat Aimma-E- Sunnat Par fatwa yee unhe ki kitabon se tamam Riwayat-E-Batae gayi hein Meri Apni baate nahi hein isliye fatwa mujh par mat lagana agar himmat hain toh in Aimma-E- Ahle Sunnat Par Fatwa Laga Kar dekhao wassalam..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s