Hadith:Nabi Pakﷺ ki aulad pe zulm kiya uspar jannat haram.

Rasule Khuda (saww)
👉 *Jisne meri aulaad mere Ahlebait (as) ke baare mein mujh par zulm kiya aur mujhe izaa (takleef) di, uspar Jannat haraam qaraar di jayegi.*
📓[Sawaaiq Muharriqah, p131]

Rasule Khuda (saww)
👉 *Oos Zaat ki qasam Jiske qabze mein meri jaan hai! Hum Ahlebait (as) se koi shakhs bugz na rakhe, warna Allah usay aag mein daakhil karega.*
📓[Sawaaiq Muharriqah, p127]

Advertisement

Hadith:Aib lagana

HUZUR E AKRAM ﷺ ne farmaya :*

“Jisne kisi Aadmi ko Aib lagane ke liye uske Muta’alliq aisi baat kahi jo usme na thi to ALLAH use Jahannam ki Aag me Qaid kar dega yaha tak ke wo is bare me Apni kahi hui baat ki Taujih pesh kare.”

📚 Al Mo’ajamul Awsat, Jild 6, Hadis No. 8936