Main Hadi o Mahdi Hoon..

_Ameer-ul-Momineen Maula Ali ع Ne Janab-e-Salman Farsi رض Sey Irshad Farmaya :_

*_”Main Hi Hadi Hoon,_*
*_Main Hi Mahdi Hoon,_*
*_Main Hi Yatimo Aur Miskeen’O Ka Baap Hun Aur Bewa Aurato’n Ka Monis Hoon Aur Tamam Kamzoro’n Ke Liye Unka Madad Gaar Hoon Aur Khauf Zada Ke Liye Maqam-e- Aman Hoon,_*

_Main Momin’O Ke Liye Jannat Ka Waris Hoon_

*_Main Allah Rabbul Izzat Ki Mazboot Rassi Yani Allah Rabbul Izzat Tak Pahunchne Ka Wasila Hoon,_*

_Main Ain’Ullha Hoon, Main Baab’Ullha Hoon Aur Main Nisan’Ullah Hoon,_

*_Main Woh Jumbh’ullha Hoon Jiske Mutaliq Allah Rabbul Izzat Irshad Faramata Hai,_*

_’Koi Shaks Kehne Laga Ke Haye Afsos Meri Kotahi Par Jo Maine Jumbh’Ullha Ke Mutalik Kaisey Kotahi Ki’ Main Allah Rabbul Izzat Ka Woh Haath Hoon Jo Uske Band’O Par Rehamat Wa Maghfirat Ke Saath Khula Hua’n Hai,_

*_Main Baab-e-Hilla Hoon, Jisne Mujhe Pehchana Aur Mere Haq Ko Samjha Usne Apne Rab ﷻ Ko Pahchana Kyu Ki Main Zameen Par Uske Nabi Ka Wasi Hoon,_*

_Main Makhlooq Par Uski Hujjat Hoon,_

*_In Bato’n Ka Wahi Inkaar Karega Jo Allah Rabbul Izzat Aur Rasool Allha ﷺ Ki Baat Ko Radd Karne Wala Hoga,_*

_Main Allah Rabbul Izzat Ki Janib Se Jannat Jahannum Ko Taqseem Karne Wala Hoon,_

*_Main Farookh-e-Azaam Hoon,_*

_Main Siddiq-e-Akbar Hoon,_

*_Main Sahib-e-Asa Wah Musa Hoon_*

_Khuda Ne Tamam Malaika Wa Rooho’n Wah Nabiyo’n Se Meri Wilayat Ka Ussi Tarah Ikrar Liya Jiss Tarah Rasool-e-Khuda ﷺ Ki Nabuwat Ke Liye Tha.”_

*_📚(Reference : Nahjul_Asrar, Page_No- 📖88_89)_* . .