Imaan e Abu Talib AlahisSalam

*[Imaan-e-Abu Talib Alaihis Salam Part-1]*

Hazrat Abdullah ibne Abbas Farmate Hein Nabi Alaihissalam Ne Farmaya:- Ham Apne Baap Aur Maa Ki Taraf Se Aadam Se Lekar Hamare Maa Baap Tak Jidhar, Jidhar Ye Noor Gaya Wo Log Kufr Se Paak Thay.

📚 *References* 📚
1. Tafseer Qurtubi Jild-13 Safah-141

2. Tafseer Ibn Kaseer Jild-3 Safah-357

3. Tafseer Khazin Jild-3 Safah-372

4. Khasais-ul-Kubra Jild-1 Safah-92

5. Ibn Asakir

6. Dalail Un Nabuwwah Safah-24

7. Al-Muwahib Al-Ladunniyyah Safah-15
_______________________________

Nabi Alaihissalam Ne Farmaya:- Me Aur Ali Ek Hi Noor Se Hein.

📚 *References* 📚

Riyaz-un-Nazra

*Note:-* Nabi Alaihis Salam Ne Farmaya Me Aur Ali Ek Hi Noor Se Hein Aur Nabi Alaihis Salam Ne Farmaya Hamara Noor Hamare Maa Baap Ki Taraf Se Aadam Se Lekar Hamare Maa Baap Tak Jidhar, Jidhar Ye Noor Gaya Wo Log Kufr Se Paak The Yehi Noor Hazrat Syedna Imran Maula Abu Talib Alaihis Salam Ke Paas Aaya Noor e Ali, Ab Tum Lakh Fatwe Dete Raho Hazrat Abu Talib Alaihis Salam Kafir Hain Nauzubillah! Hazrat Abu Talib Alaihissalam Ke Imaan Par Hone Ke Liye Ye Noor Unke Paas Aana Hi Unke Imaan Wale Hone Ki Sabse Badi Daleel Hai Aur Ye Baat Nabi Alaihis Salam Farma Rahe Hein Ye Noor Jaha Raha Wo Logo Ko Kufr Se Paak Rakha…

*[Imaan-E-Abu Talib Alaihis Salam Part-2]*

Hazrat Abbas Bin Abdul Muttalib Ne Nabi Alaihis Salam Ki Khidmat Mai Arz Ki Ke Aap Ke Chacha Ko Kya Faida Pohocha Wo Jo Aapka Ahata Kiye Hote The Nabi Alaihis Salam Ne Farmaya Wo Aag Mai Hein Jahannam Ke Neechle Ghade Mai The Meri Shafaat Se Wo Aag Ke Upar Wale Tabqe Mai Aa Gaye Hain.

📚 Reference 📚
(Sahih Bukhari)

*Ab Is Riwayat Ka ilmi Wa Tahqeeqi Radd Karte Hain*

(1) Surah Taubah Aayat No.68:- Wo Jo Kafir Hain Jahannam Ki Aag Me Hamesha Rahenge Allah Ki Un Par Lanat Hai Aur Un Par Qayam Rehne Wala Azab Hai Jo Kabhi Kam Nahi Hoga Kafir Ke Liye.

(2) Surah Al-Imran Ki Aayat 56:- Allah Ne Farmaya Wo Jo Kafir Hain, Jo Kafir Rahe, Kafir Mare Duniya-o-Akhirat Mai Unko Sakht Azab Hoga Aur Koi Unka Madadgar Nahi Hoga.

(3) Surah Al Maida Aayat No.72:- Allah Farmata Hai Beshak Jo Allah Ka Shareek Tehraye Yaani Jo Mushriq Ban Jaye Allah Ne Us Par Jannat Haram Kardi Aur Unka Thikana Dozakh Hai Aur Zalimon Ka Koi Madadgar Nahi.

(4) Surah Baqarah Aayat No.217:- Jo Mar Jayega Kufr Pe Uske Amal Bhi Zaya Ho Jayenge Wo Log Aag Mai Rehne Wale Hain Aur Hamesha, Hamesha Rahenge.

(5) Surah Ahzab Aayat No.18:- Mai Yehi Farmaya Gaya.

(6) Surah Muhammad Aayat No.32

(7) Surah Kahf

(8) Surah Fatir Aayat No.36

(9) Surah Momin Aayat No.50

*Note:-* Nabi Alaihis Salam Farma Rahe Hain Meri Shafaat Se Wo Aag Ke Upar Wale Tabqe Mai Aa Gaye Hain Aur Allah Wazeh Farma Raha Hai In Surah Mai Kafir Ke Liye Koi Shafaat Qubool Nahi Hai Na Unka Koi Madadgar Hai Na Unke Azab Mai Koi Kami Kar Sakta Hai Aayaat Se Ye Wazeh Ho Gaya Ye Hadees Mauzhu Hain Ghadi Hui Hain Jisko Ghada Gaya Bugz e Abu Talib Mai Kyuki Ye Hadees Quran Ke Khilaf Hai Aur Usool Ye Hai Jo Hadees Quran Se Takra Jaye Wo Radd Kardi Jati Hai.

*[Imaan-e-Abu Talib Alaihis Salam Part-3]*

Hazrat Abu Talib Alaihis Salam Ke Wisal Ka Waqt Qarib Aaya To Nabi Alaihis Salam Ne Kaha Chacha Aap Keh De La ilaha illalla Taki Qayamat Ke Din Mai Aap Ki Sifarish Kar Saku Aur Riwayat Yaha Tak Aati Hai Kaan Mai Keh De To Paas Kuffar Bhi Baithe The Unhone Ne Kaha Aye Abu Talib Aap Apne Aba-o-Ajdad Ke Deen Chodenge To Unhone Kahan Mai Abdul Muttalib Ke Deen Par Hu To Unka Wisal Ho Gaya To Nabi Alaihis Salam Farmate Hain Unke Liye Dua e Mangta Rahunga Bakshish Ki Jab Tak Allah Mujhe Rok Na De To Surah Taubah Ki Aayat 113 Nazil Hui Nabi Aur Uske Jo Sathi Hain Unko Is Baat Ki ijazat Nahi Ki Wo Mushriqeen Ke Liye Dua Kare To Allah Ne Rok Diya To Nabi Alaihis Salam Ruk Gaye.

📚 Reference 📚
(Sahih Bukhari)

*Is Hadees Ka Ab ilmi wa Tahqeeqi Radd Karte Hain*

*Note:-* Is Riwayat Me Hame 2 Bate Nazar Aa Rahi Hain.
Pehli Baat:- Akheeri Waqt Me Nabi Alaihis Salam Ka La ilaha illalla Padhne Ko Kehna Jisse Wo Imaan Wale Ho Jaye.
Dusri Baat:- Surah Taubah Ki Aayat 113..
Pehla Jawab:- Allah Ne Wazeh Quran Mai Farma Diya Me Maut Ke Waqt Ki Tauba Qubool Nahi Karta Surah Yunus Aayat 90 Me Hai:- Jab Firaun Gark Ho Raha Tha To Maut Ke Waqt Usne Kaha Me Moosa Ke Rab Par Imaan Lata Hu Lekin Uska Imaan Qubool Nahi Kiya Gaya Kyuki Ye Maut Ke Waqt Ki Tauba Thi Nauzubillah! Kya Nabi Alaihis Salam Ko Ye Nahi Pata Tha Ke Maut Ke Waqt Ki Tauba Allah Qubool Nhi Karta Aur Aap Apne Chacha Ko Maut Ke Waqt Tauba Karne Ko Keh Rahe Hain Imaan Lane Ko Keh Rahe Hein Jis Nabi Par Quran Utra Maaz Allah Use Hi Quran Ka ilm Nahi Hoga..

Dusra Jawab:- Ye Jo Surah Taubah Ki Aayat Hai 113:- Nabi Aur Uske Sathi Hain Unko Is Baat Ki ijazat Nahi Ke Mushriqeen Ke Liye Dua Kare, Iska Shan e Nuzool Hazrat Abu Talib Alaihis Salam Ko Bataya Ja Raha Hai Iska Jawab Padhe.

*Surah Tauba Ki Aayat 113 Ye Kab Nazil Huyi ?*

(1) Tafseer Al Kabeer Jild-16 Safa No. 208 Imam Fakhruddin Razi Farmate Hain Ye Aayat Madina Mai Nazil Hui Hazrat Abu Talib Ka Wisal Makkah Mai Hua Iska Shan e Nuzool Hazrat Abu Talib Nahi Hain.

(2) Rooh ul Bayan Shaykh Ismail Haqqi Jild – 2 Safah – 552

(3) Imam Ibn Jareer Ne Jild-11 Safah 43

(4) Tafseer Qurtubi Jild-8 Safah 273

(5) Tafseer Kashshaaf Jild-2 Safah 15

(6) Jalalayn Jild-1 Safah 310

Ye Tamam Ne Likha Is Aayat Ka Shan e Nuzool Hazrat Abu Talib Alaihis Salam Nahi Hain

Imaam Suhayli Kehte Hain:- Ye Uhud Ke Musalmano Ke Jo Rishtedaar The Unke Liye Wo Dua e Mangte The Jab Ye Aayat Nazil Huyi Madina Me…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s