Hadith Bukhari 06/2725

Hazrat Abu Hurairah (RadiAllahu Ta’ala Anhu) Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya :
Allah ( سبحانه وتعالىٰ) Farmata Hai :

Mein Apne Bande Ke Gumaan Ke Saath Hota Hoo’n Jo Woh Mere Baare Me Rakhta Hai, Aur Mein Us Ke Saath Hota Hoo’n Jab Woh Mujhe Pukarta Hai.

. –
[Ahmad Bin Hanbal Al-Musnad, 02/445, Raqam-9748,
Bukhari As-Sahih, 06/2725, Raqam-70663,
Muslim As-Sahih, 04/2067, Raqam-2675,
Tirmidhi As-Sunan, 04/596, Raqam-2388.]