AL QAULUL QUR’AN FEE AZMAT-E-SAYYEDUNA IMRAN:Kufr ki duniya me ek Abu Lahab

“Abu Lahab ke dono haath toot jaayen aur wo tabah hojaye.
Usey uske (mauroosi) maal ne kuch faida na pahunchaya aur na he uski kamayi ne.
Ankareeb wo sholo waali aag me ja padega.”

Abu Lahab wo kafir hai jiski mazammat me Allah Ta’ala ne Quran me puri ek Surat nazil farmayi, yaani ye inteha darje ka kafir tha. Kafiro ko hamesha hamesha ka jahannum ka azaab hai. To jiski mazammat Khud Rabb-e-Kainat kare, uske bareme koi shak nahi ke wo jahannum ki aag me jal raha hai.
Lekin! Abu Lahab ne apni zindagi ek amal aisa kiya tha jiski wajah se Sahih Bukhari me aata hai ke:
“Hazrat Urwa ek taweel riwayat me bayan karte hain ke Suwaiya Abu Lahab ki laundi thi aur Abu Lahab ne usey aazad kardiya tha, usne Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ko doodh pilaya tha. Jab Abu Lahab mar gaya to uske ahle khana me se kisine khwab me nihayat buri haalat me dekha gaya. Us (dekhne waale) ne ussey pucha: Kaise ho? Abu Lahab ne
kaha: Mai bahot sakht azaab me hun, issey kabhi chootkara nahi milta. Haan mujhe (us amal ki jaza ke taur par) is (ungli) se qadre sairab kardiya jata hai jissey maine (Muhammad SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat ki Khushi me) Suwaiya ko aazad kiya tha.”
Sahih Bukhari, 5/1961, #4813,
Abdurrazzaq, Al Musannaf 7/478, #13955, wa Aizan 9/26, #1635,
Marozi, Sunan/82 #29,
Ibne Saad, Tabqatul Kubra, 1/108,
Ibne Abi Dunya, Manamat, Bi Isnaad Hasan/ 154
Bayheqi, Sunan al Kubra, 7/162, #13701, wa aizan-
-fee Shaobul Imaan 1/261, # 281, wa aizan fee Dalailun Nabuwwah, 1/149
Bagawi, Sharah al Sanad,9/86, #2282

Iski Sharah me Aaimma ne likha
“Hafiz (ibne Hajar) Asqalani ne Imam Suhaili ke hawale se Fathul Baari me yun bayan kiya hai ke Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma farmate hain: Abu lahab mar gaya to maine ek saal baad khwab me bahot bure haal me dekha aur ye kehte hue paya ke tumhari judayi ke baad aaram nasib nahi hua balke sakht azaab me giraftar hun, lekin jab peer ka din aata hai. To mere azaab me takfeef kardi jaati hai aur ye us wajah se hai ke Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat Mubarak Peer ke din hui thi aur jab Suwaiya ne us roz Abu lahab ko Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Wiladat ki khabar di to usne (Wiladat-e-Mustafa SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki khushi me) Suwaiya ko aazad kardiya tha.”
(Zakarahul Asqalani fee Fathul Baari, 9/145)

“Hafiz Shamshuddin Muhammad bin Abdullah Jauzi (m660 Hijri) Apni tasnif ‘Urfut-Taarif bil Maulidish-Sharif’ me likhte hain: Huzoor Nabi-e-Akram
SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Wiladat-e-Ba Sa’aadat ke mauqe par khushi manane ke ajar par us Abu lahab ke azaab me bhi takfeef kardi jaati hai jiski muzammat me Quran-e-Hakeem me ek mukammal Surah naazil hui hai. To Ummat-e-Muhammadiya ke us musalman ko milne waale ajar wa sawab ka kya aalam hoga jo Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Milad ki Khushi manata hai aur Aap SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Muhabbat wa Ishq me hasbe istetaa’at kharch karta hai? Khuda ki Qasam! Mere nazdik Allah Ta’ala aise musalman ko Apne Habib SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Khushi manane ke tufail Apni Naymaton bhari Jannat ata farmaenge.”
(Zakaras Siyuti fee Hawilil Fatawa /206, wa Aizan fee Husnul Maqsad fee Amal al Maulad/ 25-26,
Asqalani fee Mawahib al Ladunya, 1/147,
Zarqaani fee Sharah Mawahib al Ladunya 1/260,
Swalahi fee Subulal Huda wal Irshad, 1/366-367,
Nabhaani fee Hujjatullah Alal Aalameen fee Muajazat Sayyadul Mursaleen SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam/ 237-238)

“Hafiz Shamshuddin Muhammad bin Naseeruddin Damishqi (777-842Hijri) ‘Maurud us Saadi fee Maulud al Haadi’ me farmate hain: Ye baat paaya-e-saboot ko pahunch chuki hai ke RasoolAllah SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Salam ki Wiladat ki Khushi me Suwaiya ko aazad karne ke sila me har peer ke roz Abu lahab ke azaam me kami ki jaati hai. Lihaza:
Jab Abu lahab jaise kaafir ke liye, jiski muzammat Quran-e-Hakim me ki gayi hai aur hamesha hamesha ke liye jahannam me uske haath toot te rahenge. Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki Milad ki Khushi manane ki wajah se har somwar ko uske azaab me takhfif kardi jaati hai, to us shakhs ke baareme tera kya khayal hai jisne apni saari umar Huzoor Nabi-e-Akram SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Milad ki Khushi manayi aur Tauheed par faut hua.”
(Zakaras Siyuti fee Hawili Fatawa/206, wa Aizan fee Huznul Maqsid fee Amal al Maulid/66, Nabhaani fee Hujjatullah Alal Aalameen fee Muajazat Sayyadul Mursaleen SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam /238)

Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehalwi (958-1052Hijri) isi riwayat ka tazkira karne ke baad ‘Madarij an Nabuwwah (2/19)’ me likhte hain:
“Ye riwayat Milad ke Mauqe par khushi manae aur maal sadqa karne waalon ke dalil aur Sanad hai. Abu lahab, jiski muzammat me ek Mukammal Qurani Surat naazil hui jab wo Huzoor SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke Wiladat ki khushi me laundi aazad karke azaab me takhfeef hasil karleta hai to us musalman ki khush nasibi ka kya aalam hoga jo apne dilme mozzan Muhabbat-e-Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ki wajah se Wiladat-e-Mustafa (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) ke din musarrat wa aqeedat ka izhar kare. Lekin zarurat is amr ki hai ke (ye izhare musarrat aur aqeedat) un budaat se paak hon jinhe awaamunaas ne ghad liya hai jaise mausiqi aur haram aalaat aur isi tarah ke digar mamnuaat, taake Itteba-e-Rasool SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam ke raaste se mehrumi ka baais na bane.”
Ye Abu Lahab ko har peer ki shab thanda paani diya jana sirf is wajah se tha ke usne sirf is khushi me ke mere marhoom Bhai ke Ghar ek Beta paida hua hai, apni laundi ko aazad kardiya tha. Usey to na tab RasoolAllah (SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam) ki Risalat ke barem pata tha, na he usne Aylan-e-Nabuwwat ke baad Risalat ko maana, wo to Huzoor ko sirf “Muhammad ibne Abdullah” he maanta tha naa ke “Muhammadur RasoolAllah” lekin phir bhi usko har hafte me ek raat aaram milta hai. To phir Hazrat Abu Talib, Jinhone Huzoor ko “Muhammad ibne Abdullah” bhi maana aur “Muhammadur RasoolAllah” bhi maana. To agar wo Imaan waale nahi bhi hon tab bhi Huzoor ki khatir Unki Kurbaniyo ki jaza Allah Ta’ala Unhe nahi dega? Jab Abu Lahab jaise kafir ko us ek amal ki jaza milti hai to Hazrat Abu Talib ko kyu nahi milegi? Agar maazAllah Aapko dozakh me dala gaya hoga, tab bhi Aapki dozakh Imaanwaalo ki Jannat se zyada khoobsurat aur aaram waali hogi kyunki Unka itna ehsan jo hai Allah ke Deen par!

“Neki ka badla Neki ke siwa kuch nahi hai”
Surah Rahman 55:60

Hadith:Ziyada Sawaab Gharwalon Par Kharch Karna !!!

Ziyada Sawaab Gharwalon Par Kharch Karna !!!

*Mafhoom-e-Hadees:*
Abu Hurairah (RaziAllahu Anhu) Se Riwayat Hai Ki Rasool’Allah (Sallallahu Alaihay Wasallam) Ne Farmaya –
“Ek Dinar (Ya Rupya) Tumney Allah Ki Raah Me Diya, Ek Ghulaam Ko Aazaad Karney Me Diya Aur
Ek Dinar Miskeen Ko Diya Aur Ek Apney Gharwalon Par Kharch Kiya Tou Ziyada Sawaab Uss (Dinar) Par Hai Jo Tumney Apney Gharwalon Par Kharch Kiya
*(Sahih Muslim, Vol-3, Hadees No-2311)*

Hazrat Aaisha Siddiqa (سلام الله عليها) ka nikah kis umr mein huwa??

Hazrat Aaisha Siddiqa (سلام الله عليها) ki Badi Behan Hazrat Asma Binte Abi Bakr RadiAllahu Anhuma Taweel Umar Sahabiyat Mein Se Hai’n. Abdullah ibne Zubair RadiAllahu Anhu Ki Walida Muhtrama Hai’n. Badi Khuda Raseeda, ibadat Guzar Aur Bahadur Khatoon, Unki Umr Tamam Muarrikheen (History Writers) Ne 100 Saal Likhi Hai. Sayyeda Aaisha Siddiqa (سلام الله عليها) Unse 10 Saal Chhoti Hai’n.
.
Sayyeda Asma RadiAllahu Anha Hazrat Abdullah bin Zubair RadiAllahu Anhu Ki Shahadat Ke 5 Ya 10 Din Baad Faut Hui’n (Wafat Paayi’n). Sanne Wafat 73 Hijri Hai. Is Hisab Se Sayyeda Asma RadiAllahu Anha Ki Umr Hijrat Ke Waqt 27 Saal Huwi Aur Sayyeda Aaisha Siddiqa (سلام الله عليها) Unse 10 Saal Chhoti Hai’n To Aapki Umar Hijrat Ke Waqt 17 Saal Hui.
.
Agar Sayyeda Aaisha Siddiqa (سلام الله عليها) Anha Ki Rukhsati 2 Hijri Ko Maani Jaaye To Rukhsati Ke Waqt Aapki Umar Mubarak 19 Saal Huwi.
.
Reference :
.
“Asma Makka Mein Awaeel-e-Islam Mein Musalman Hui’n. Muhajareen Mardo Aurato Mein Sabse Aakhir Faut Hone Waali Hai’n (Sabse Aakhir Mein Waafat Paane Waali’n). Apni Behan Sayyeda Aaisha (سلام الله عليها) Se 10 Saal Badi thin.”
-Ibne Kaseer, Al Bidaya wan Nihaya, 8/346, Taba (publication) Beirut.
__
“Makka Muazzama Mein 17 Aadmiyo’n Ke Naad ibtedayi Daur Mein Musalman Hui’n. Aur Makka Mukarrama Mein Apne Bete (Abdullah bin Zubair RadiAllahu Anhu) Ki Shahadat Ke 10 Ya 20 Din Baad Faut Hui’n Aur Ye Waqiya Maah e Jamadil Awwal 73 Hijri Ka Hai.”
.
-Allama Ibne Hajar Asqalani, Tahzeeb ut Tahzeeb, 12/426, Taba Lahore.
-Imam Abu Jafar Muhammad bin Hareer Tabari, Tarikh ul Umam wal Mulook 5/31, Taba Beirut.
-Hafiz Abu Nuaim Ahmed bin Abdullah Asbahaani, Hilyatul Auliya wa Tabqatul Asfia 2/56, Taba Beirut.
__
“Sayyeda Asma Binte Abu Bakr Siddiq RadiAllahu Anhuma Makka Muazzama Mein Qadeemul Islam Hai’n. Aapne RasoolAllah ﷺ Ki Ba’yat Ki. Apne Bete Abdullah bin Zubair RadiAllahu Anhu Ki Shahadat ke Chand Din Baad Faut Hui’n. Abdullah bin Zubair RadiAllahu Anhu Ki Shahadat Baroz Mangal (Tuesday) 12 Jamadil Awwal 73 Hijri Ko Hui’n Hai.”
.
-Waqedi, Tabqatul Kubra, 8/255, Taba Beirut
__
“Sayyeda Asma Sayyeda Aaisha (سلام الله عليها) Se Zyada Umar Ki Thin. Baap Ki Taraf Se Sagi Behan Thi. Hijrat Se 27 Saal Qabl Paida Hui’n.”
.
-Imam Ibne Jauzi, Usaydul Gaabah fee Ma’arifatus Sahaba, 5/392, Taba Riyadh.
__
“Sayyeda Asma RadiAllahu Anha Makka Mukarrama Mein Ibtedayi Musalman Hui’n, ibne Ishaaq Ne Kaha 17 insano ke Baad. 100 Saal Umar Paayi’n. Hijrat Se 27 Saal Pehle Paida Hui’n.”
.
-Shahabuddin Abul Fazl Ahmed bin Ali bin Hajar Asqalani, Al Isaba fee Tamyiz is Sahaba 4/230, Taba Beirut.
-Seerat ibne Hisham, 1/271 Taba Beirut
Allama ibne Aseer, al Kamil fee Tarikh, 4/358, Taba Beirut
-Allama Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdaal Qurtabi, Al Istiyaab fee Asma al Ashaab ala Hamish al Asabah 4/232, Taba Beirut
-Hafiz Shamshuddin Muhammad bin Ahmed az Zahabi, Tarikh al Islam wa Dafyatal Mashaahir wal Islam 5/30, Taba Beirut
-Rauzul Unf Sharah Seerat ibne Hisham, 1/166, Taba Multan
.
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ وَ س٘لِّمْ

इस्लाम की सच्चाई व पैगम्बर मोहम्मद(स.) का बेदाग़ चरित्र शुरूआत से ही इस्लाम दुश्मनों की नज़र में खटकता रहा है। और वे नबी के चरित्र पर उंगली उठाने के मौके ढूंढते रहे हैं। इसके लिये अक्सर वे ज़ईफ़ हदीसों का सहारा लेने से नहीं चूकते, अर्थात जिनकी रावियों के सिलसिले में कहीं कोई कमज़ोर कड़ी पायी जाती है। इसी तरह का एक निहायत गलत आक्षेप ये है कि पैगम्बर मोहम्मद(स.) ने जब हज़रत आयशा(र.) से शादी की तो उनकी उम्र मात्र छह साल थी। यह बात पूरी तरह आधारहीन है कि नबी(अ.) से शादी के वक्त हज़रत आयशा(र.) की उम्र छह साल थी। ऐतिहासिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं और हक़ीक़त इसके उलट है।
तमाम इतिहासकार इसपर सहमत हैं कि हज़रत आयशा(र.) की बड़ी बहन हज़रत अस्मा(र.) उनसे दस साल बड़ी थीं।(1,2) और उनकी मृत्यु सन 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में हुई (3,4,5,6) अर्थात हिजरी वर्ष आरम्भ होने के समय उनकी उम्र 27 या 28 साल थी। और इस तरह हिजरी वर्ष आरम्भ होने के समय हज़रत आयशा(र.) की उम्र 17 या 18 साल थी जबकि सन 2 हिजरी में उनकी शादी हुई। अर्थात शादी के समय हज़रत आयशा(र.) की उम्र 19 या 20 साल थी।दूसरा सुबूत हज़रत आयशा(र.) का स्वयं का क़ौल है जो कि सहीह बुखारी में इस तरह दर्ज है,(7) ”जब सूर: अल क़मर का नुज़ूल हुआ उस समय मैं किशोरावस्था (जारिया:) में थी।” ज्ञात रहे कि सूर: अल क़मर का नुज़ूल हिजरी वर्ष आरम्भ होने के 8 साल पहले हुआ था। अब किसी किशोरी की आयु दस साल बाद अर्थात शादी के समय क्या होगी इसका सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
तबरी के अनुसार, ”पैगम्बर मोहम्मद(स.) ने जब इस्लाम का पैगाम दिया, उससे पहले हज़रत अबूबक्र(र.) ने दो शादियां की थीं। पहली बीवी का नाम फातिला था उनसे एक बेटा अब्दुल्लाह व बेटी अस्मा हुई । जबकि दूसरी बीवी की नाम उम्मे रूमाँ था। इनसे बेटा अब्दुर्रहमान व बेटी आयशा (र.) हुई । ये चारों इस्लाम का पैगाम आने से पहले हो चुके थे।(8) रसूल(स.) ने इस्लाम का पैगाम जब दिया था तो उनकी उम्र थी चालीस साल। जबकि हिजरत के वक्त उनकी उम्र थी 52 साल। उसके दो साल बाद उन्होंने हज़रत आयशा(र.) से शादी की। इस तरह भी इस शादी के वक्त हज़रत आयशा(र.) की उम्र 14 साल से ज़्यादा ही ठहरती है, कम नहीं।
गर्ज़ ये कि इस्लाम के रसूल(स.) पर लगाया गया ये इल्ज़ाम पूरी तरह गलत है कि उन्होंने किसी बच्ची से शादी की थी।
1. Siyar A’lama-nubala, Al-Zahabi, Vol. 2, pg 289, Arabic, Muassasatu-risalah, 1992
2. Al-Bidayah wa-nihayah, Ibn Kathir, Vol. 8, pg 371, Dar al-fikr al-`arabi, Al-jizah, 1933
3. Al-Bidayah wa-nihayah, Ibn Kathir, Vol. 8, p. 372
4. Dar al-fikr al-`arabi, Al-jizah, 1933
5. Ibne Asakir vol 69 Page 18
6. Alsunnan Alkubra Albehaqi Vol.6 Page 204
7. Sahih Bukhari, kitabu’l-tafsir, Bab QaulihiBal al-sa`atu Maw`iduhum wa’l-sa`atu adha’ wa amarr)
8.Tarikh Tabari, vol. 4, p. 50

Hadith: Qaum e Nooh ki sarkashi

Assalamualaikum warahmatullah hi wabarakatuhu

*Qaum e Nooh ki sarkashi aur Sayyedna Nooh Alaihissalam ki dua*

*Inse pahle qaum e Nooh ne (bhi) jhutlaya tha. So unhone Hamare Banda (e Mursal Nooh Alaihissalam) ki takzeeb ki aur kaha : (ye’h) deewana hai, aur unhe’n dhamkiya’n di gayi’n. So unhone apne Rabb se dua ki ki Mai’n (apni qaum ke mazalim se) aajiz hu’n pas Tu intiqam le.*

Al-Qur’an, Al-Qamar – 54:9_10*Hazrat Nooh Alaihissalam zameen par khuda ke pahle Rasool*

Hazrat Abu Huraira aur Hazrat Anas RadiAllahu Anhuma Nabi e Akram ﷺ se marwi hadees e shafa’at ne bayaan karte hain ki Aap ﷺ ne farmaya : *Tamam log (roz e Qayamat) Hazrat Nooh Alaihissalam ke paas aaye’nge aur arz kare’nge : Aye Nooh! Beshak Aap ahle zameen ki taraf sabse pahle Rasool hain aur tahqeeq ALLAH Ta’ala ne Aapko Abdan Shakoora (Shukrguzar bande) ka laqab ata kiya.*

Sahih Bukhari – 4435, Sahih Muslim – 194, Sunan Tirmizi – 2434, Sunan ul Kubra Nisayi – 11286