Hadith Ali Qur’an Ke Sath Hai..

RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya “Ali Qur’an Ke Sath Hai Aur Qur’an Ali Ke Sath Hai.”

RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya “Ali Haq Ke Sath Hai Aur Haq Ali Ke Sath Hai.”

References :

📗 Mustadrak, Hakim, Vol .3 Pg.134 #4628

📗 Mujam al Awsat, Tabarani, Vol .5 Pg.135 #4880

📗 Majam uz Zawaid, Haythami, Vol .9 Pg.134

📗Tarikh al Khulafa, Suyuti, Pg.173

📗Kanzul Ummal, Hindi, Vol.11 Pg.603

📗Manaqib, Khawarizmi, Vol .1 Pg.176 #214

📗 Jami ul Ahadeeth, Suyuti, Vol.10 Pg.347

📗Sawaiq al Muhriqah, Ibn Hajar, Pg.194

📗Mujam al Saghir, Tabarani, Vol .1 Pg.255

📗 Faiz ul Qadeer, Manawi, Vol .4 Pg.356 #5594

RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ne Farmaya “Agar Tum Mere Baad Dekho Ke Akele Ali Ek Raste Per Chal Rahe Hein Aur Tamam Aulad-e-Adam Ali Ko Chhod Kar Kisi Dusre Raste Per Chal Rahi Hai, To Tum Meri Ye Wasiyat Yaad Rakhna.
Tamam Aulad-e-Adam Ko Chhod Dena Magar Ali Ka Sath Na Chorna, Kyun Ke Ali Kabhi Bhi Tumhain Gumrah Nahi Honay Dein Gey.

Allahu Akbar , RasoolAllah (صلى الله عليه وآله وسلم)‎ Ki Wasiyat Yaad Rakho Qur’an o Ahle Bait Ke Daman Ko Mazbooti Se Pakad Kar Rakho.

Qur’an o Ahle Bait Ka Daaman Jisne Thama Hai Wo Hi Hidayat Par Hai Aur Kabhi Gumrah Nahi Ho Sakta.

Jisne Qur’an o Ahle Bait Ka Daaman Chhod Diya Woh Gumrah Hogaya.

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ وَ س٘لِّمْ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s