Hazrat Imam Hussain Alaihissalam ka nainawa me kyam or ibne zyad bad nihad ka khat

subha hui or karwan e imam hussain a,s ne aage badna shuru kiya hurr bhi aapke saath saath tha yaha tak ki kafla maidan e nainawa me pohocha to kufa ki taraf se ek sawar aata dikhai diya sab thahar kar uska intezar karne lage jab wo pohocha to usne hurr or uske sathiyo ko to salam kiya lekin maola hussain a,s or aapke sathiyo ko salam karna zaruri nahi samjha or unki taraf se muh fer kar ibne zyad bad nihad ka khat jo hurr ke naam tha diya usme likha tha ke mera kasid or mera khat tumhe jis wakht pohoche hussain par bohot sakti karo or unhe aage badne se rok do or ek aise chattan me utarne par majboor karo jaha koi panah ki jagah na ho or pani na ho maine apne kasid ko hukm diya hai ki wo tumhare saath saath rahe or tumhari kar gujari ki mujhe itelleh detum se alag na ho jab tak mere hukm ki tameel na ho hurr ne ye khat aapko or aapke rukhfa ko suna diya maola hussain a,s ne farmaya accha hame thoda aage bad kar samne wale gao gajriya ya shafiya me thaherne do hurr ne kaha hame to chatlay chattan me jaha aab o gyah na ho thaherne ka hukm diya gaya hai ibne zyad ka nigrah bhi hamare saath haijo hamare har tarj e amal ki itelleh ja kar usko denga hurr ki ye baat sunkar imam hussain a,s ke ashab me josh paida ho gayazaheer bin kin ne kaha farzand e rasool inse jang kar lena hamare liye aasan hai banisbat un logo ke jo inke baad aayenge kyuki inke baad itni faoj e aayengi ki unse mukabla karne ki takat hamme na hongi magar imam ne farmaya ham apni taraf se jang ki ibteda nahi karenge fir maola hussain a,s ne hurr se farmaya accha kuch to chalne do hurr kahmosh raha or aap baye taraf chal padetareekh e tabri jild 5 safa no 234 …… al hussain arabi safa no 116))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s