Hadith Sunan Abu Dawood: Volume 3, hadees#892

Hazrat Soban RaziAllahu Anhu se Rivayat hai ki,

Rasoolallah Sallallahu Alaihi wasallam ne farmaya :

“Qareeb hai ki dusri Qaumein tum par aisi toot padengi jaise bhukha khane par toot padta hai,

Kisi ne arz kiya, “Ya RasoolAllah sallallahu Alaihi Wasallam kya hum us waqt Bahut kam honge??”

farmaya ki ,”Nahi balki tum us zamane mein bahut ziyada hoge lekin tum Sailab (ya Samundar) ke upar tairtey hue koode kachre (ya jhaag) ki tarah hoge Aur Allah ta’ala tumhare dushmano ke seene se tumhara khauf aur Ruaab nikal dega aur Allah tumhare seeno mein wahan daal dega..”

Kisi ne kaha,”Ya Rasoollallah Sallallahu Alaihi Wasallam Wahan kya cheez hai”?

Apne farmaya Duniya se muhabbat aur Maut ko na-pasand karna..”

(Sunan Abu Dawood: Volume 3, hadees#892)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s