Quran ki Nazar me wo log Intelligent hain jo Universe ki takhliq me gauro fikr karte hain

Uthtey, Baithtey, Sote, Jaagte, har waqt jo Kainat ki takhliq me gaur karta hai wo Quran ki Ru se Aqle Saleem wala hai!!

“Beshaq aasmano aur zameen ki takhleeq me aur shabo roz (day night cycle) ki gardish me Aqle Saleem waalo keliye (Allah ki Kudrat ki) Nishaniyan hain.
Ye wo log hain jo khade aur baithe aur apni karwaton par (bhi) Allah ko yaad karte rehte hain aur aasmano aur zameen ki takhliq me fikr karte rehte hain (fir Uski Maarefat se lazzat aashna hokar pukar uthte hain
(fir kainat ki scientific haqiqat jaankar pukar uthte hain) Ay hamare Rab! Tune ye (sab kuch) bay-hikmat aur bay-tadbir nahi banaya, Tu (sab kotahiyyo aur majbooriyon se) Pak hai pas hame dozakh ke azaab se bacha le.”

Quran 3:190,191

“Aasmano ki takhliq” yaani Cosmology aur “zameen ki takhliq” yaani Astrophysics (kyunki pehle star banta hai fir planet, ye sara process Astrophysics me aata hai). To in subjects me gaur karna Allah Ta’ala ko pasand hai aur Uske Khaas bando ke ye continuous amal rehta hai.
Yaha Allah ne “Allah Allah” karne ka yaani Ibadat karne ka bhi farmaya aur Scientific study ka bhi farmaya. Jo ye dono chizen saath saath karta hai wo Aqle Saleem waala hai aur usko fir Allah Ta’ala ki Khaas Nishaniyan mil jaati hain aur usko kainat ki har chiz ke piche ki hikmat nazar aajati hai!! Science (scientists) ko saari chizon ke piche ki hikmat nahi pata lekin Quran waale Aqle Saleem ko ye raaz bhi pata chal jaate hain!

Isliye jahan Ibadaten karte ho wahi in subjects ko bhi sikho aur iski shuruaat aasman ko dekhne se hoti hai, stars, planets ko raato ko dekhte rehne se inme interest badhne lagta hai.

Allahumma Salle Ala Sayyedina RasoolAllah wa Ala Ibne Amme RasoolAllah wa Aalihi wa Sahbihi bee Adadi Sirril Qu’ran.

By  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s