Tauheed ko Maanne Ki Wahid Shart.

الله

Tauheed ko Maanne Ki Wahid Shart Marifat e ilahi hai. (Ye wo cheez h jise pane ke liye aur jis tak pahunchne ke liye insaan ko paida kiya gaya hai lekin istak pahuchne ke liye Siraat e Mustaqeem se guzarna padega aaiye samjhe kaise)

Allah Rabbul Izzat Quran Majeed Furqaan e Hameed mei’n farmata hai ki…

(Main ek chupa hua khazana tha aur maine iss baat ko mehboob rakha aur maine chaha ke mai pehchana jao tou maine makhlook ko paida kiya phir Allah ne Apne Noor se ek Noor ko juda Kiya aur wo Noor Allah ke kul qainaat ki takhleeq ki wajah bani ) كنت كنزا مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق

Aaiye dekhe hadeese paak ki raushni mein ke wo Noor kya hai? Imaam Ahmad bin Humbal Fazael e Sahaba baab Fazael e Maula Ali hadees no. 205, Al Makhtoota aur inhi Ahmad bin Humbal ne apne musnad, jild 5, hadees no.243 me Rasoolallah (S.A) ke Qaul ko naql kiya hai ke Rasoolallah ne farmaya, Allah ne jis Noor ko apne se juda Kiya tha wo Noor Main aur Ali hai. Tou pata ye chala ke Allah ke sabse pehle wo Noori makhlook jo kul kaenat ke takhleeq ke wajah thaeri wo Muhammad e Arbi (S.A) aur Maula Ali (a.s) hain. Aur isi ke saath saath Allah ne azal se he Rasool Allah (S.A) ke

Shareeyat aur Maula Ali ke Tareeqat ka baab qaayam kar diya kyuki Allah ke tamam makhlook me insaan Ashraf hai tou ise par Allah ki Marifat ko hasil karne ki shart bhi thaeri.

Aur iss tarah Allah ne ye wazeh kar diya ke Allah ke Marifat inke waseele ke

baghair hasil nhi ho sakti aur namoone ke liye azazeel ko kainaat ke samne pesh kar diya wo iss tarah ke jab janab e Adam ke peshani me uss Noor e azal jo (Maula Ali aur Rasoollalah) ka Noor tha rakha to Allah he ne hukm sunaya ki Aye jamate momineen Adam ka sajda karo tamaam farishtou aur tamam saleheen ki Arwahoo’n ne Jinmein ambiya auliya sab shamil the fauran sajda karke khuda ke hukm ke tahet uss Noor ki tazeem Baja lae siwae azazeel ke jisne sajde se inkar kar diya aur usi din se woh mardood hokar khuda ki laanat ka haqdaar hua aur iblees kaha Jane laga

Bus usi din se Allah tak pahunchne ke liye sirate Mustaqeem ka raasta qaayam hua jo Tamam rasul aur ambiya ka hai jinke peshwa rasoole khuda sallallahu alaihi wasallam hai aur jinhe huzoor alaihissalam ki shariyat ke baab se guzarna pada yaha’n tak ki Rasool allah sallallahu alaihi wasallam par ye baab band hua aur ummate muslima ke momeneen yaani auliya aur asfiya ke liye yahi baab Hazrat Ameerul Momineen maula Ali alaihissalam se khol diya gaya jo Hazrat Imam Mahdi a.s Ke Aamad tak khula rahega. (Ala Inna Auliya Allah La Khaufun Alaihim Walahum Yahzanoon. Para 11 Surah Yunus Aayat:62

_Ab ye aapki kismat h ke aap kis raste par chal kar Tauheed ko samajhna chahte hai uss raste par ke jis raste ko Allah ne Siraat e Mustaqeem kaha (Yaani Rasoolo Ambiya Saleheen Siddiqueen Shohda Auliya Asfiya Ka Raasta) Jis par Allah Paak Ka Inaam o ikraam hua ya Azazeel (iblees, Mardood ka rasta) ki jisne Shariyat

Aur Tareeqat Se Khula Inkaar kiya, jis par Allah ka ghaizo ghazab hua.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s