MUAWIYAH IBNE ABU SOFIYAN AUR AASAAR E MUBARAK KI NAQAABIL E BARDAASHT TAUHEEN.

Ahl e Sunnat Ko Chahiye Ke Namoos e Risalat Ka Haq Ada Kare’N.

HAZRAT ABU HAFS UMAR SHAHABUDDIN SOHARWARDI RAZI ALLAHU ANHU APNI KITAAB “AWARIF UL MA’ARIF” ME LIKHTE HAIN KE:

” “Hazrat Ka’ab Bin Zuhair Razi Allahu Ta’ala Anhu ke silsile me mazkoor hai ke jab wo (qubool e islam ke liye) Rasool e Khuda salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki khidmat me masjid e nabawi me haazir huwe aur aap ne wo qaseeda pesh kiya jiska ” بانت شقاډ فقلن اليوم مشتول ” misrae awwal ye hai Jab unhone Huzoor salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ke saamne ye

sher padha

” هان الرسول بسف يستضاء به ، مهند من سيوف الله مسلول ۔ “

Ye sher Huzoor salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne sama’at farma kar daryaaft faramaya tum kon ho? Iske jawab me pehle hazrat kalab آشق آن ة الله الله الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله : ne kaha phir kaha ke ke Huzoor! Ka’ab bin Zuhair hun. (Islam qubool karne ke baad apna naam bataya) Huzoor salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ne apni rida e mubarak (Chaadar Mubarak) jo aap oudhe huwe the unki taraf uchaaldi. (Chunke wo Huzoor salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam se faasle par the.)Jab “MUAWIYAH IBNE ABU SOFIYAN”

ka zamana aaya to usne hazrat Ka’ab

bin Zuhair ke paas paigham bheja ke TUM HAMARE HAATH RASOOL E KHUDA KI RIDA E MUBARAK 10,000 DIRHAM ME

FAROOKHT KARDO.

To iske jawab me unhone kaha ke main Rasoolallah salllallahu alaihi wa aalihi wa sallam ki muqaddas poshaak par kisi cheez ko tarjee nahi desakta (isko kisi cheez ke eiwaz nahi dunga).

aaqir kaar jab hazrat e ka’ab ka intiqaal hogaya to MUAWIYAH IBNE ABU SOFOYAN NE UNKI AULAAD SE YE RIDA E MUBARAK 20,000 DIRHAM KE EIWAZ HAASIL KARLI.

Kitaab: Awarif Ul Ma’arif. Urdu Pg Number 350. Mutarjim Janab Sahams Barelvi Sahab.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s