Maula Imam E Hasan AlahisSalam Ko Kis Ke Kehne Par Or Kisne Zaher Diya ..

Maula Imam E Hasan A.s Ko Kis Ke Kehne Par Or Kisne Zaher Diya Ek Baar Puri Post Ko Zarur Padhe…
.
Imam Hasan Mujtaba Kee Wafaat
Aur
Banu Fatimah Ka Rasoole Paak Kee Haqiqi Aulaad Hone Ke Bayaan Me

“Imam Hasan Mujtaba Kee Wafaat Ke Muta’alliq Hafiz Ibn Kathir Likhte Hain Ki Umayr Bin Is’haq Ne Bayan Kiya Ki Mein Aur Quraysh Ka Ek Shakhs Hazrat Hasan Bin Ali Ke Paas Ga’e To Aap Uth Kar Andar Chale Ga’e Phir Aap Baahar Aa’e Aur Farmaya Ki Mere Jigar Ka Tukda Gir Pada Hai Aur Mein Ne Use Is Lakdi Ke Saath Ulat-Pulat Kar Dekha Hai Mujhe Ka’i Baar Zehr Pilaaya Gaya Mujhe Kisi Daf’a Is Se Ziyaada Sakht Zehr Nahin Pilaaya Gaya.

Raawi Bayaan Karta Hai Ki Aap Ne Qurayshi Shakhs Ko Farmaya Ki Mujh Se Puchh Lo Qabl Is Ke Ki Tum Mujh Se Na Puchh Sakoge Us Ne Kaha Ki Mein Aap Se Kuchh Nahin Puchhunga. Alla Ta’ala Aap Ko Sehhat Ata Farmaa’e. Jab Imam Hasan Kee Wafaat Ka Waqt Qareeb Aaya To Ek Tabeeb Ne Jo Aap Ke Paas Aaya Karta Tha Kaha Imam Hasan Kee Aanto’n Ko Zehr Ne Kaat Diya Hai Is Waqt Imam Husayn ‘Alayh-is-Salam Ne Kaha Ae Aboo Muhammad(Imam Hasan)! Mujhe Bataa’o Aap Ko Kis Ne Zehr Diya Hai. Aap Ne Farmaya: Ae Bhaa’i Kyuoon, Imam Husayn Ne Kaha: Khuda Kee Qasam! Mein Aap Ko Dafn Karne Se Pehle Use Qatl Kar Dunga. Imam Hasan Ne Farmaya: Ae Mere Bhaa’i Dunyadaar Faani Hai. Us Shakhs Ko Chhod Do Yaha’n Tak Ki Mein Aur Woh Allah Ke Haa’n Mulaaqaat Kare’n. Imam Hasan Ne Us Ka Naam Lene Se Inkaar Kar Diya.

اخرج الحافظ ابن كثير بسند لا عن عمران بن عبد الله قال سمعت بعض من يقول كان معاوية قد تلطف ببعض خد مه ان يسقيه سما اى الحسن. Ki Hafiz Ibn Kathir Ne Apni Sanad Ke Saath Imran Bin Abdullah Se Riwayat Kee Hai Ki Mein Baa’z Ko Kehte Hu’e Suna Hai Ki Mu’awiyah Ne Apne Ek Khaadim Se Ehsaan Kar Ke Kaha Ki Woh Hazrat Imam Hasan Bin Ali Ko Zehr Pilaa’e. Aur Dusri Riwayat Me Yeh Hai:

وهى اللتى اغراها معاوية بقتلة فقتلته بالسم(01) Ki Ja’dah Ko Mu’awiyah Ne Is Par Bar Angekhta Kiya Ki Woh Hasan Bin Ali Ko Zehr Pila De, Chunaanche Us Ne Imam Hasan Ko Zehr Pila Diya Jis Se Woh Faut Ho Ga’e.

وعن المغيره عن ام موسى ان جعدة بنت الاشعث بن قيس سقت الحسن السم فاشتكى منه شكاة. Mughirah Ne Moosa Se Riwayat Kee Ki Ja’dah Bint Ash’ath Bin Qays Ne Hazrat Imam Hasan Ko Zehr Pilaaya Jis Se Aap Bimaar Ho Ga’e(Aur Zehr Se Aap Kee Wafaat Ho Gayi).

Abdullah Bin Ja’far Ummi Bakr Bint Miswar Se Riwayat Karte Hain Ki Ummi Bakr Ne Kaha Ki Imam Hasan Ko Ka’i Martaba Zehr Pilaaya Gaya Aur Aap Us Se Bach Jaate They. Yaha’n Tak Ki Aakhiri Baar Zehr Se Faut Ho Ga’e Aur Banu Hashim Kee Aurto’n Ne Aap Par Ek Maah Nauha Aur Maatam Kiya.

وروى بعضهم ان يزيد بن معاوية بعث الى جعدة بنت أشعث ان سم الحسن وانا اتزوجك بعضه ففعلت. Aur Baa’z Ne Riwayat Ke Hai Ki Yazeed Bin Mu’awiyah Ne Ja’dah Bint Ash’ath Ko Paigham Bheja Ki Woh Imam Hasan Ko Zehr De De Aur Mein Us Ke Baa’d Tujh Se Shaadi Rachaa’unga To Ja’dah Ne Imam Hasan Ko Zehr Pila Diya.(02)

In Dono’n Riwaayato’n Me Ki Ek Martaba Mu’awiyah Ke Khaadim Ne Zehr Pilaaya Aur Dusri Riwayat Hain Ki Muwaiya Ke Kehne Par Ja’dah Ne Zehr Pilaaya Ko’i Tazaad Nahin Hai Kyoo’n Ki Zehr Aap Ko Bil-Ittefaaq Muta’addad Martaba Pilaaya Gaya. Mu’awiyah Ke Khaadim Ne Bhi Pilaaya Aur Muwaiya ke keh ne par Ja’dah Ne Bhi Pilaaya. Aakhirkaar Ja’dah Ke Pilaane Se Imam Hasan ‘Alayh-is-Salam Faut Ho Ga’e. Aur Aap Kee Wafaat Sin 49 Hijri Me Hu’i.

Shams Al-Haqq Azeemaabaadi “Awn Al-Ma’bood Sharh Aboo Dawud” Me Likhte Hain:

وكان وفاة الحسن رضى الله عنه مسموما سمته زوجته جعدة باشارة يزيد بن معاوية سنة تسح واربعين او بعدها. Hazrat Imam Hasan Kee Wafaat Zehr Khuraani Ke Zari’e Se Hu’i Aap Kee Biwi Ja’dah Ne Yazeed Ke Kehne Par Aap Ko Zehr Diya. Yeh Sin 49 Hijri Ya Us Ke Baa’d Ka Waaqe’a Hai. Allama Ibn Hajar Makki Likhte Hain Ki Muwaiya Ne Ja’dah Ko Ek Laakh Dirham De Kar Imam Hasan Ko Zehr Dilwaaya. Yeh Zehr Khuraani Ka Waaqe’a Shah Abd- Al-Aziz Muhaddith Dihlawi Ne Bhi “Sirr-ush-Shahadatayn” Me Isi Tarh Bayan Kiya Hai.(04)

Allama Ibn Sa’d Al-Mutawaffa Sin 230 Hijri, Hafiz Ibn Kathir Al-Mutawaffa Sin 774 Hijr Aur Allama Suyooti Al-Mutawaffa Sin 911 Hijri Likhte Hain Ki Imam Hasan Ne Khaab Me Dekha Ki Aap Ke Dono’n Aankho’n Ke Darmiyan قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ Likha Hu’a Hai. Jab Aap Ne Yeh Khaab Ghar Waalo’n Ke Saamne Zikr Kee To Sab Khush Hu’e. Jab Yeh Khaab Sa’iyd Bin Musayab Ke Saamne Zikr Kee Ga’i To Unhone Kaha Ki Imam Hasan Kee Wafaat Ka Waqt Nazdeek Ho Gaya Hai. Chunanche Us Ke Baa’d Aap Chand Roz Zinda Rahe Phir Aap Kee Wafaat Ho Gayi.(05)

Allama Kamal-ud-Deen Damiri Al-Mutawaffa Sin 808 Hijri Likhte Hain Ki Ibn Khallikan Al-Mutawaffa Sin 681 Hijri Ne Kaha Ki Jis Waqt Imam Hasan Bimaar Hu’e To Marwaan Bin Hakam Ne Mu’awiyah Ko Ittela’ Dee Ki Imaam Hasan Bimar Ho Ga’e Hain To Mu’awiyah Ne Jawaab Diya Ki Un Ke Inteqaal Kee Khabar Mujhe Fauran Bhej Dee Jaa’e. To Jis Waqt Imam Hasan Kee Wafaat Kee Khabar Mu’awiyah Ko Ma’loom Hu’i To Baa-Aawaaze Buland Takbeer Kahi Jo Ki Maqaame Khazra Tak Sunaa’i Dee. Is Takbeeer Ko Sun Kar Ahle Shaam Ne Bhee Takbeer Kahi.

فقالت فاخة بنت قريفة لمعاوية اقرلله عينك ماالذى كبرت لاجله فقال مات الحسن. Yeh Baat Dekh Kar Fakhitah Bint Quraydah Ne Mu’awiyah Ko Kaha Ki Allah Ta’ala Tumhaari Aankh Ko Thanda Rakhkhe Tum Ne Yeh Takbeer Buland Aawaaz Se Kyun Kahi Hai To Mu’awiyah Ne Kaha Ki Hasan Ka Inteqaal Ho Gaya Hai Pas Us Ne Kaha Ki Fatimah Ke Bete Ke Faut Hone Par Khushiya’n Ho Rahi Hain. Na’re Lagaaye Jaa Rahe Hain. Mu’awiyah Ne Kaha Ki Imam Hasan Kee Wafaat Se Mere Dil Ko Aaraam Aur Sukoon Haasil Hu’a Hai Jis Kee Waj’h Se Mein Ne Na’ra Buland Kiya Hai. Isi Dauraan Abdullah Bin Abbas Tashrif Laa’e To Mu’awiyah Ne Ibn Abbas Se Kaha Ki Aap Ko Kuchh Ma’loom Hai Ki Ahle Bayt Me Haadesa Pesh Aa Gaya Hai To Ibn Abbas Ne Kaha Ki Mujhe Kuchh Ilm Nahin Hai. Haa’n Yeh Baat Zaroor Hai Ki Aap Bohat Khush Hain Aur Is Se Pehle Mein Ne Aap Kee Takbeer Bhi Suni Hai. Mu’awiyah Ne Kaha Ki Hasan Kee Wafaat Ho Ga’i Hai. Yeh Sun Kar Ibn Abbas Ne Kaha Ki Allah Ta’ala Aboo Muhammad Par Rahm Farmaa’e Phir Ibn Abbas Ne Kaha: Ae Mu’awiyah, Imam Hasan Kee Qabr Tumhaari Qabr Ko Nahin Bhar Sakti Aur Na Hee Un Kee Umr Tumhaari Umr Me Izaafa Kar Sakti Hai Aur Agar Hame’n Is Waqt Sayyidinan Hasan Kee Wafaat Se Taklif Pahonchi Hai To Us Se Pehle Imam-ul-Muttaqeen (Hazrat Mawla Ali Shere Khuda) Aur Khatam-un-Nabiyyin (RasoolAllah) SallAllahu ‘Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Kee Wafaat Se Bhi Takleef Pahonch Chuki Hai. Allah Ta’ala Is Haadesha Kee Talaafi Farma Kar Sukoon Naseeb Kare.(06)

Gharaz Yeh Ki Dunya Me Siwaa’e Allah Ta’ala Kee Zaat Ke Kisi Ke Liye Dawaam Aur Baqa Nahin Hai. Har Shakhs Ne Marna Hai Jab Ko’i Shakhs Mare To Us Par Izhaare Gham Aur Ta’ziyyat Hukme Shar’iy Hai Lekin Kisi Ke Marne Par Izhaare Khushi Karna Yeh Khushi Na To Khushi Karne Waale Kee Umr Me Izaafa Karti Hain Aur Na Hee Us Ko Ko’i Deegar Faa’eda Deti Hain. Hazrat Imam Hasan ‘Alayh-is-Salam Kee Wafaat Par Tamaam Logo’n Ne Gham Ka Izhaar Kiya Lekin Mu’awiyah Ne Khushi Manaa’i, Kyunki Bugz e Ahle Bait tha uske andar.

Ek Riwayat Me Hai Ki Mu’awiyah ne Khaadim se Zehr Pilaaya Aur Ek Dusri Riwayat Me Hai Ki Muwaiya Ke Kehne Par Ja’dah Bint Ash’ath Ne Zehr Pilaaya Magar Allama Ahmad Wakil Nabira-e Mufti Inayat Ali Musannife Tarikh Habib (Ilaah) Ne Apni Kitab “Raf’a Al-Hijab ‘An Fasl Al-Khitab” Me Likhkha Hai Ki Tarjih Is Qaul Ko Hee Ki Imam Hasan Ko Zehr

Mu’awiyah Ke Ishaara Par Ja’dah Bint Ash’ath Ne Diya Tha. Chunanche Isti’ab Me Hai Ki Hazrat Imam Hasan Ko Un Kee Biwi Ja’adah Ne Zehr Diya. Aur Yeh Mu’awiya Ke Hukm Ke Mutaabiq Diya.

Mas’oodi “Murooj Al-Dhahab Wa-Ma’adin Al-Jawhar” Me Likhte Hain Ki Qatadah Ka Qaul Hai Ki Imam Hasan Ko Un Kee Bibi Ja’dah Ne Zehr Diya. Yeh Mu’awiyah Ka Hukm Tha. Tabaqat Ibn Sa’d Me Hain Ki Mu’awiyah Ne Imam ‘Alayh-is-Salam Ko Ka’i Martaba Zehr Dilwaya. Aboo Al-‘Aza’ Likhte Hain Jab Hazrat Imam Hasan Kee Shahadat Kee Khabar Mu’awiyah Ko Phunchi To Woh Bohat Khush Hu’e Aur Sajda-e Shukr Baja Laa’e.

“Taysir-ul-Bari Sharh Sahih Bukhari” Muta’alliqa Haashiya Kitab-ul-Fitan Me Hai Ki Mu’awiyah Baa’d Wafaate Hazrat Imam Hasan Izhaare Masrrat Kar Ke Yeh Bhi Kaha Tha Ki Imam Hasan Ek Angaara They Jin Ko Allah Ne Bujha Diya. “Tadhkirat Al-Khawass Al-Ummah” Me Aur “Sa’adat Al-Kawnayn” Me Bhi Amire Mu’awiyah Ka Zehr Dilwana Maujood Hai. Neez Tadhkirat Al-Khawass Al-Ummah Me Hai Ki Sha’bi (Aamir Bin Sharahil) Ka Qaul Hai Ki Amire Mu’awiyah Ne Zehr Dilwaaya. Yazeed Kee Taraf Is Amr Ko Suddiyy Ne Mansoob Kar Diya.

Tarikhe Tabari Me Hai Ki Imam Hasan Ne Mu’awiyah Ke Zamaane Me Wafaat Paa’i Un Ko Zehr Diya Gaya. Mu’awiyah Ke Paas Kuchh Chize’n Thi’n Un Ko Khufya Ja’dah Bint Ash’ath Zawja-e Imam Hasan Ke Paas Bheja Aur Yeh Kehla Bheja Ki Agar Tum Un Ko Qatl Kar Dogi To Mein Tumhara Nikaah Yazeed Ke Saath Kar Dunga.

Tarikhe Tabari Kee Is Riwayat Par Baa’z Logo’n Jirah(Jarh) Kee Hai Magar Tabari Ke Yeh Riwayat Jayyid Aur Mazboot Hai. Is Ke Raawi Muhammad Bin Humayd Razi Aur Ali Bin Mujahid Thiqah Aur Sadooq Hain Aur Muhammad Bin Humayd Razi Ke Baare Me Yahya Bin Mu’in Ka Qaul Hai Ki Yeh Thiqah They. Aboo Uthman Kehte Hain Ki Yeh Thiqah They.(07)

Neez Is Se Aboo Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad Bin Hanbal Yahya Bin Mu’in Aur Muhammad Jarir Tabari Ne Hadith Riwayat Kee Hai Aur Ali Bin Mujahid Kindi Ke Muta’alliq Aboo Dawud Kehte Hain Ki Un Ke Baare Imam Ahmad Ka Qaul Hai Ki Mein Ne Un Se Hadith Likhkhi Mere Nazdeek Un Me Ko’i Haraj Nahin.

Ibn Hibban Ba Riwayat Ibn Mu’in Bhi Yehi Kehte Hain. Tirmidhi Ka Qaul Hai Ki Yeh Thiqah They, Ibn Hibban Ne Un Ko Thiqaat Me Shumaar Kiya Hai. Jab Yeh Raawi Thiqah Aur Qaabile E’temaad Hain To Un Kee Marwi Riwayat Sahih Aur Durust Hai.(08)

Is Se Saabit Hu’a Ki Imam Hasan Ko Zehr Ja’dah Bint Ash’ath Ne Diya Aur Yeh Mu’awiyah Ke Iyma Aur Iythaar Se Hu’a Aur Sudday Ne Is Ko Yazeed Kee Taraf Mansoob Kar Diya. Imam Hasan ‘Alayh-is-Salam Kee Wafaat Par Mu’awiyah Ne Khushi Ka Izhaar Kiya Jis Par Mu’awiyah Ke Ghar Se Ek Aurat Ne Mu’awiyah Ko Kaha Ki Kya Rasoole Paak Kee Beti Ke Bete Ke Marne Par Khushiya’n Ho Rahi Hain. Na’re Lagaa’e Jaa Rahe Hain.

Iske baad bhi kuch chupa nahi hai ki Muwaiya ,Marwan aur aale Ummaya Baghi fasiq aur Bugzh e Ahelebayt Bayt ke wajah se munafiq hue..

[Imam Hasan ‘Alayh-is-Salam Aur Khilafate Rashidah, Safha-184_192, Talif: Mufti-e A’zam Hazrat Ustadh-ul-Ulama’ Mufti Ghulam Rasool Jama’ati Naqshbandi Rahmatullahi Ta’ala ‘Alayh,

(01) Sulh Al-Hasan, Safha-25,

(02) Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wa-Al-Nihayah, 08/42,

Al-Halim Aali Al-Bayt, Safha-209,

(03) Haqqani Fi Aqa’id Al-Islam,

(04) Haytami Fi As-Sawa’iq Al-Muhriqah ‘Ala Ahl Al-Rafd Wa-Al-Dalal Wa-Al-Zandaqah,/86,

E’terazat Ka Tajziya, Safha-355,

(05) Ibn Kathir Fi Al-Bidayah Wa-Al-Nihayah, 08/42,

Haytami Fi As-Sawa’iq Al-Muhriqah ‘Ala Ahl Al-Rafd Wa Al-Dalal Wa Al-Zandaqah, Safha-139,

Suyooti Fi Tarikh-ul-Khulafa’, Safha-192,

(06) Kamal-ud-Deen Ad-Damiri Fi Hayat-ul-Haywan Al-Kubra, 01/58,

(07) Ibn Hajar ‘Asqalani Fi Tahdhib Al-Tahdhib Fi Rijal Al-Hadith, 09/127,

(08) Ahmad Wakil Fi Raf’a Al-Hijab ‘An Fasl Al-Khitab, Safha-202.]

Du’a Ka Talabgaar. ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s