Ghame Hussain Aur Imam Zain-ul-Abidin AlaihisSalam

Imam Sadiq Se Riwayat Hai Ke Imam Zain-ul-Abidin 40 Saal Apne Walid Ki Musibat Mein Rote Rahe Halanki Dinon Mein Rozadar Hote Aur Raaton Mein Ibadat Kiya Karte Thae Aur Jab Iftari Ka Waqt Hota Toh Hazrat Ka Gulam Pani Aur Khane Ka Saman Aapke Samne Rakhta Tha Aur Arz Karta Mere Aaqa Tanawul Farmayen Toh Hazrat Farmate Paighambar Ke Bete Ko Bhuka Pyasa Shaheed Kiya Gaya, Aur Hamesha Ye Baat Karte Thae Aur Rote Thae Jab Bhi Khana Aur Pani Tanawul Farmate Toh Aap Ki Aankhein Ashkon Se Bhar Jati Thin Aur Hamesha Is Halat Mein Rahe Yahan Tak Ke Duniya Se Inteqal Kar Gaye.

(Maqtal al-Lahuf, Sayyid Ibn Tawus, Safah-136)

Imam Sajjad Ke Gulam Ne Imam Sajjad Se Arz Kiya Kya Aapka Gham Khatam Hone Wala Nahi Hai? Toh Imam Ne Farmaya Afsoos Tum Par! Yaqub Ibn Ishaq Ibn Ibrahim Khud Paighambar Aur Paighambar Ke Bete Thae Aur Unke 12 Bete Thae Khudawand Ne Unke Beton Mein Se Sirf Ek Bete Ko Unki Nazron Se Dur Kardiya Toh Gham Ki Wajah Se Unke Sar Ke Baal Safed Ho Gaye Aur Gham Ki Wajah Se Unki Kamar Khamida Aur Rone Ki Wajah Se Aankhon Ka Nur Khatam Hogaya Halanki Unke Farzand Zinda Thae Lekin Maine Apni Aankhon Se Dekha Ke Mere Baap Aur Bhai Aur 17 Afraad Mere Ahle Bait Ke Shaheed Kiye Gaye Aur Khaak Par Pade Rahe Pas Kis Tarah Mera Gham Khatam Ho Aur Mere Rone Mein Kami Waqe Ho.

(Maqtal al-lahuf, Sayyid Ibn Tawus, Safah-136,137)

😭😭😭

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s