Esaal-e-Sawaab Ka Saboot..

ALLAH Tabarak Wa Ta’ala Quran-E-Kareem Me Farmata Hai,
“Aur Wo Jo Unke Baad Aaye Arz Karte Hai. Aye Hamare Rab ! Hume Baksh De Aur Hamare Bhaiyo Ko Jo Hum Se Pehle Imaan Laaye Aur Hamare Imaanwaalo Ki Taraf Se Keena Na Rakh, Aye Hamare Rab ! Beshak
Tu Hi Bahot Meharbaan Rahemwaala Hai”
(Surah Al HashrPara 28, Ayat 10, Tarzuma Kanzul Imaan)
 
“Aye Hamare Rab Mujhe Baksh De Aur
Mere Maa Baap Ko Aur Sab Musalmaan Ko Jis Din Hisab Kayam Hoga”
(Surah Ibrahim, Para 13, Ayat 41, Tarzuma Kanzul Imaan)
 
In Aayato Me ALLAH Ne Musalmano Ke Is Dua Ko Bataur-E-Tareef Bayan Farama Raha Jo Musalman Apne Guzre Hue Musalman Bhaiyo Ke Liye Dua-E-Bakshish-O-Magfirat Maag Rahe Hai Agar Wisal Ho Chuke Logo Ko Zindo Se Koi Nafa Na Pahuchta To Quran Hargeez Usko Bataur Tareef-O-Istehsan Bayan Na Karta Dua To Ek Shaks Ne Maanga Par Iska Faida Sabko Pahucha Khwah Wo Zindo Ho Ya Murda.
“Tera Rab Khoob Janta Hai Kaun Bahka Hai Uski Raah Se Aur Wo Khoob Janta Hai Hidayatwalo Ko To Khao Us Me Se Jis Par ALLAH Ka Naam Liya Gaya Agar Tum Uski Aayate Mante Ho
Aur Tumhe Kya Hua Ki Tum Unme Se Na Khao Jis Par ALLAH Ka Naam Liya Gaya”
(Sure An’aamPara- 7, Aayat 117,118,119, Ruku 14, Tarzuma Kanzul Imaan)
 
Ye Aayat Se Khoob Roshan Hao Gaya Ki Fatiha Jaiz Hai. ALLAH TA’ALA Khud Quran-E-Kareem Me Farma Raha Hai Ki Khao Jis Par ALLAH Ka Naam Liya Gaya. Ab Aap Hi Faisla Karle. Hum Fatiha Me Kya Padhte Hai? Sure Fatiha, Sure Ikhlas, Sure Kousar, Sure Qadr, Sure Naas, Aayatul Qursi, Sure Lahab, Durood Shareef Aur Bhi Kai Sure Ki Tilawat Karte Hai. Ab Koi Agar Kehde Ke Fatiha Ka Khana HARAAM Hai. Mazallah To Kya Wo Musalman Raha? Kise Haraam Bol Raha Hai. Jis Par Kalaam-E-Ilaahi Ki Tilawat Ki Gayi Ho Wo Kaise Haraam Ho Sakta Hai?
 
Ab Aaiye Hum Hadees Shareef Ki Roshni Me Isaale Sawab Par Nazar Dale.
 
Hadees No: 1
Hazrat Abdullah Bin Abbas Radiallahu Anhu Se Riwayat Hai Ki Ek Shakhs Ne Bargah-E-Risalat Sallallahu Alaihi Wasallam Se Arz Kiya:
Ya RasoolAllah Sallallahu Alaihi Wasallam ! Meri Waalida Faut Ho Chuki Hai Agar Mein Unke Taraf Se Sadqa Doo’n To Kya Woh Use Koi Nafa Dega?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya : Ha’n !
Usne Arz Kiya :
Mere Paas Ek Baag (Garden) Hai Aap Gawaah Rahein Mein Ne Yah Baag Us Ki Taraf Se Sadqa Kar Diya.”
(Sunan Tirmizi, Volume : 02, Page : 56, Kitab Az ZakatBaab No 33, Hadees : 669)
(Sunan Abu Dawood, Volume : 03, Page : 118, Kitab No 18 – Kitabal WasayaHadees : 2882)
Albani Ne Bhi Abu Dawood Ki Hadees
Ko Sahi Kaha Hai.
(Sunan Nasai Volume : 06, Page : 252, Kitab No 30, Kitab Al WasayaBaab No 07, Hadees : 3655)
(Imam Nasai Sunan Al Kubra Volume : 04, Page : 110, Hadees : 6482)
 
Hadees No: 2
Hazrat  Abdullah ibn Abbas Radiallahu Anhu Se Rivayat Hai Ki Kabeela Juhayna Ki Ek Khatoon Ne Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam Ki
Bargaah Me Haajir Hokar Arz Kiya : Meri Walida Ne Hajj Ki Mannat Maani Thi Lekin Wo Hajj Na Kar Saki Yaha Tak Ki Faut Ho Gayi.
Kya Mai Unki Taraf se Hajj Karo’on? Huzoor Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya,
Ha’n Tum Uski Taraf Se Hajj Karo.  Bhala Batao Kya Tumhari Walida Par Qarz Hota To Kya Tum Ada Na Karti ?
Phir ALLAH AJWAZAL Ka Haq Ada Karo Wo Zyada Haqdaar Hai Ke Uska Haq Ada Kiya Jaaye.
(Sunan Nasai, Volume : 05, Kitab 24 Kitabul Hajj, Baab No 07 -Faut Shuda Logo Ke Badle Hajj Ka Bayan Jo Hajj Ki Mannat Rakhte The, Page : 116, Hadees : 2632)
(Sunan Al Kubra Volume : 02, Page : 322, Hadees : 3612)
(Imam Tabrani Al Muajamul Kabir, Volume : 12, Page : 50, Hadees : 12443)
 
Hadees No: 3
Hazrat Abu Hurairah Radiallahu Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya :
Jab Insan Mar Jaata Hai To Us Ke Aamaal Ka Silsila Khatm Ho Jaata Hai Siwaye Teen Cheezon Ke (Unka Ajr Use Barabar Milta Rahta Hai) Ek Woh Saqda Jiska Nafa Jaari Rahe,
Dusra Woh Ilm Jisse Faayda Uthaaya
Jaaye, Teesra Woh Nek Awlaad Jo Us Ke Liye Duaa Kare.
(Sahi Muslim Volume : 03, Kitab No 25 – Kitabul Wasaya, Page : 1255, Hadees : 1631)
(Sunan Abu Dawood, Volume : 03, Kitab No 18 –Kitab Al Wasaya, Page : 117, Hadees : 2880)
(Imam Bukhari ne Al Adab Ul Mufrad, Volume : 01, Page : 28, Baab No 19 – Barril Walidain Baadl MautameenHadees : 38)
 
Hadees No: 4
“Hazrat Abu Hurrairah Radiallahu Anhu Riwayat Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Khidmat Me Ek Shakhs Ne Arz Kiya :
Ya Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam !
Mera Baap Faut Ho Gaya Hai Aur Us Ne Maal Chhoda Hai Aur Waseeyat Bhi Nahi Ki Agar Mein Uske Taraf Se Sadqa Karoo’n To Kya Yah (Sadqa) Us Ke Gunaahon Ka Qaffara Ho Jaayega?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya : Haa’n.
(Sahi Muslim Volume : 03, Page : 1254, Kitab No 25 – Al WasayiatBaab No 02 – Sadakat Ke Sawab Ka Shudagan Tak PahuchnaHadees: 1630)
(Sunan Nasai, Volume : 06, Page : 251, Kitab 30, Kitabul WasayaBaab No 02, Shudagan Ke Badle Sadkat Karne Ke FazailHadees : 3625)
(Sunan Ibn Majah, Volume : 02, Page : 206, Kitab No 22 – Kitab Al WasayaHadees : 2716)
 
Hadees No: 5
Umool Momineen Hazrat Ayesha Siddiqua Tahira Radiallaho Anha Se Rivayat Hai Ke Ek Shaks Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ki
Bargaah Me Haajir Huwa Aur Arz Kiya:
Meri Walida Achanak Faut Hogyi Hai Aur Mera Khayal Hai Ki Agar Wo (Bawakte Naz’a) Guftgoo Kar Sakti To Sadke (Ki Adaygi Ka Hukm) Karti,
Agar Mein Uske Taraf Se Khairat Karoo’n To Kya Use Sawab pahuchega ? Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya ‘Haan.’
(Sahi Bukhari Volume : 03, Kitab 55 – Kitabul WasayaBaab No 19 – Sadakat Ke Sawab ka Shudagan Tak PahuchneHadees : 2760)
(Sahi Muslim Volume : 02, Kitab 12 :  Al ZakatBaab No 15 : Sadakat Ke Sawab Ka Shudagan Tak PahuchnaHadees : 1004)
(Sunan Abu Dawood, Volume : 03, Kitab No 18 : Kitabul WasayaBaab No : 1068 Page : 118, Hadees : 2881)
Albani Ne Bhi Isko Sahi Likha
Hai
(Sunan Nasai, Volume : 06, Kitab No 30 : Kitabul WasayaBaab No : 07 Kisi Shaks Ki Maut Par Uske Gharwaalo Ke Sadke Karne Ka Bayan, Page : 250, Hadees : 3649)
(Imam Nasai Sunan Al Kubra, Volume 04, Pg : 109, Hadees – 6476)
 
 
Hadees No: 6
Umme Saad Ke Liye KUN’WA (WALL):
“Hazrat Saad Bin Ubada Radiallahu Anhu Arz Karte Hai YA RASOOLALLAH Sallallahu Alaihi Wasallam Meri Maa Wisal Kar Gayi, Mai Unki Taraf Se Sadka Karna Chahta Hu Konsa Sadka Afzal Rahega, Sarkar Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya, PAANI.
Chunance Unhone Ek KUN’WA (Wall)
Khudwaya Aur Kaha ‘ ﻫَﺬِﻩِ ﻷُﻡِّ ﺳَﻌْﺪٍ ’ Yaani Ye Umme Saad Ke Liye ”
(Sunan Abu Dawood Volume : 02, Kitab 09 : Al ZakatBaab 561 : Paani Pahuchane Ke Fazail, Page : 180, Hadees : 1681)
(Mishkat Al Masabih Volume : 01, Page : 362, Hadees : 1912)
(Imam Munzir ne At Targhib Wa Tarhib, Volume : 02, Page : 41, Hadees : 1424)
 
Yahi Riwayat Imam Nasai Ne Is Tarah Likhi Hai,
Hazrat Sa’d Bin Ubaada Radiallahu Anhu Riwayat Karte Hain Ki Unki Waalida Faut Ho Gayi. Unhone Arz Kiya :
Ya Rasoolullah Sallallahu Alaihi Wasallam ! Meri Waalida Faut Ho Gayi Hain, Kya Mein Uske Taraf Se Sadqa Kar Sakta Hoo’n?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne
Farmaya :
Ha’n.
Unhone Arz Kiya : To Koun Sa Sadqa Behtar Rahega?
Aap Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya :
Paani Pilaana.
(To Unhone Eik Kuwa’n Kharid Kar
Musalmanon Ke Liye Waqf Kar Diya)
Phir Yah Kuwa’n Madinah Munawwarah Me Sa’d Ya Aale Sa’d Ke Paani Ke Sabeel (Ke Naam Se Mash’hoor Tha).”
(Imam Nasai , Sunan Nasai Volume : 06, Page : 255, Kitab No 30 – Kitab Al WasayaBaab No 9 :Zikreel Ektelafi Ala SufyanHadees : 2666)
(Imam NasaiSunan Al Kubra Volume : 04, Page : 112, Hadees : 6491)
(Musnad-E-Ahmad Ibn Hambal Volume : 05, Page : 284, Hadees : 22512)
(Imam Tabrani Majmaul Kabir Volume : 06, Page : 20, Hadees : 5379)
 
 
 
Hadees No: 7
Hazrat Anas Radiallahu Anhu Farmate Hai Jab Nabi-E-Paak Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Hazrat Zainab Radiallaho Anha Se Nikah Kiya To Meri Walda Hazrat Umme Sulaim Radi Allaho Anha Ne Hais (Sattu, Ghee, Or Khazoor Se Bana Huwa Khana) Bana Kar Ek Tabaq Me Rakha Or Mujhe Kaha Ise Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ki Khidmat-E-Aqdas Me Le Jao Main Khidmat-E-Aqdas Sallallahu Alaihi Wasallam Me Hazir Huwa To Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya Jao Or Musalmano Me Se Tumhe Jo Mile Usse Bula Lao Mujhe Jo Mila Bula Laaya Or Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Dua Padha Or Jo Kuch Rab Ko Manzoor Tha Wo Aapne Dua Me Padha Phir Log Ghar Me Dakhil Hote Khana Khate Aur Nikal Jaate Sab Ne Sair Hokar Khaya Or Chale Gaye Kuch Log Baithe Rahe Unho Ne Lambi Baatein Shuru Kardi Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Unhe Kuch Kehne Se Haya Karte The Nabi-E-Paak Sallallahu Alaihi Wasallam Ghar Se Bahar Tashrif Le Gaye Magar Woh Log Wahin
Bethe Rahe. Us Wakt ALLAH Ta’ala Ne Ye Aayat Nazil Farmaya.
“Aye Imaanwaalo Nabi-E-Pak Sallallahu Alaihi Wasallam Ke Ghar Me Begair Izazat Dakhil Na Huwa Karo, Na Khane Ke Wakt Taktey Raha Karo. Haa Agar Tumhe Khane Pe Bulaya Jao To Jarur Aao Lekin Khana Khane Ke Baad Chale Jaya Karo. Baatein Karne Me Na Lage Raho Tumhari Ye Harkatein Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Taklif Deti Hai Magar Wo Sharm Ki Wajah Se Tumhe Kuch Nahi Kehte Or ALLAH Ta’ala Haq Baat Kehne Me Sharm Nahi Karta
(Surah AhzaabPara 21, Ayat 53, Tarzuma Kanzul Imaan)
(Sahi Muslim Volume : 02 , Kitab No 16
Kitabun NikahBaab : Ummul Momineen Zainab Bint Jahsh Ke Nikah Ka Bayan Aur Hizab Ke Mutaalik Nuzool-E-Wahi Ka BayanHadees : 1428)
(Jamai Tirmizi Kitab No 47 Kitabut
TafseerHadees : 3524)
 
 
 
Hadees No: 8
Umool Momineen Hazrat Ayesha
Siddiqua Tahira Radiallaho Anha Se
Rivayat Hai Ke Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Halwa (Sheerni) Aur Shahed (Honey) Pasand Farmate The.
(Sahi Bukhari, Volume : 02, Kitab No 76 Al TibbHadees :5682)
(Sahi Bukhari, Volume : 02 ,Kitab No 74 AL Taam’at (Food), Hadees : 5431/5599)
(Sunan Ibn MajahKitab No 29 AL
Taam’at (Food), Hadees : 3448)
(Imam Tirmizi Ne Shama’il-E-Muhammadiya Kitab No 26, Hadees :
163)
 
Pata Chala Halwa To Khud Huzoor Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Pasand Tha Isliye Ahle Sunnat Khoob Khate Hai Ab Khud Faisla Karlo Jo Cheez Aaqa Sallallahu Alaihi Wasallam Ko Pasand Hai Tum Uska Mazaak Udhaao To Tum Kaun Ho?
Aur Ab Tumhe Kawwe Gadho Pe Pyaar
Aaya Hai To Hum Kya Kare? Aur Ek Ahem Baat Halwa Khana Haraam Shirk Biddat Bolte Hai. Aur Jarur Khane Pehle Aate Hai. Isliye Hamare Imam Aalahazrat Azeemul Barkat Rehmatullah Alaihi Kya Khoob Farmate Hai
 
Hadees No: 9
Jo Qabristan Me 11 Martaba Surah
Ekhlaas Padhke Tamam Ahle Qaboor Ko Isaale Sawab Karde To Sabke Barabar Isaale Sawab Karne Ka Azr Karnewaale Ko Milega”
(Jami’ Jawami‘ Al-Suyuti, Volume 08 Page : 280, Hadees : 23102)
 
Agar Itni Daleel Dene Ke Bawazood Bhi Kisiko Fatiha Haraam Lagti Hai To Wo Yaha Gour Kare.
“Tum Farmaao Laao Apne Wo Gawaah Jo Gawahi De Ki ALLAH Ne Use Haraam Kiya”
(Surah AnamPara 7, Aayat 150, Tarzuma Kanzul Imaan)
 
Hadees No: 10
“Hazrat Umar Bin Khattab Radiallahu Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Farmaya
“Aamaal Ka Daaromadaar Niyyat Par Hai Aur Har Shakhs Ke Liye Wahi Hai Jiski Usne Niyyat Ki.”
(Sahi Al Bukhari, Volume : 01,Kitab Ul ImaanHadees : 54)
 
Hadees No: 11
Nabi-E-Karim Sallallahu Alaihi Wasallam Ne Irshad Farmaya, “Musalmaan Ki Niyyat Uske Amal Se
Behtar Hai”
(Al Majmaul Kabir Lil Tabrani Volume : 06, Page : 180, Hadees : 5942)
 
Hadees No: 12
Huzoor-E-Akram Sallallahu Alaihi Wasallam Ka Farmaan-E-Aalishan Hai Acchi Niyat Bande Ko Jannat Me Daakhil Kar Deti Hai”
(Imam Suyuti Al Jaaame Sageer ,v
Volume : 01, Page : 800, Hadees : 1326, Darool Kitab Beirut)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s