Hadith Azmat e Hazrat Bibi Fatima Alahissalam

Hazrat Huzaifa bin Yaman Radiallahu Anhu Farmate Hai Maine NABI-E-KARIM ﷺ Se Suna “Ek Farishta Hai Jo Is Raat Se Pehle Kabhi Is Dunya Me Nahi Utra Isne Apne Rab Ajwazal Se izazat Maangi Ke Mujhe Salam Kare Aur Mujhe Basharat De Ki Fatima Jannati Aurato Ki Sardar Hai Aur Hasan Wa Hussain Jannati Nawjawano Ke Sardar Hai_.”

_📗(Sunan Tirmizi, Kitab No 49 Kitabul Manakib Ana Rasool Allahi Sallallahu Alaihi Wasallam, Baab : Manakib-E-Hasan bin Ali ibn Abu Talib, Hadee : 4150 )_

_📗Refrence (English Version Hadees : 3781)_

_💞Isi Tarah Ki Ek Aur Rivayat Kuch Alfazat Ke Changes Ke Saath Hazrat Abu Hurrairah Radiallahu Anhu Se Rivayat Hai Uska Hawala Niche Pesh Kar Raha Hu_.

_📗Reference (Imam Bukhari ne apni kitab Tarikhul Kabir Vol :01, Pg :232, Hadees :728)_

_📗Reference (Imam Haythami Al Majmaul Zawaid Vol : 09, Pg : 201)_

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s