Quale Malawi Ali Alahissalam 5

Advertisement

Hadith Bukhari: 59710

🌷 ▫ * Hadees* ▫ 🌷
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🍁 Hazrat Abu Hurairah Raziyallahu Anhu se riwaayat hai ke ek shakhs ne Rasulullah ﷺ ki khidmat mein haazir hokar daryaft kiya: Mere husn-e-sulook ka sabse zyaada mustahiq kaun hai? Aap ﷺ ne irshaad farmaaya: Tumhari Maa. Usne poocha phir kaun? Aap ﷺ ne irshaad farmaaya: Tumhari Maa usne poocha phir kaun? Aap ﷺ ne irshaad farmaaya: Tumhari Maa usne poocha phir kaun? Aap ﷺ ne irshaad farmaaya: Phir tumhara Baap.
(Bukhari: 5971)