Important Islamic Dates

images

Important Islamic Dates

WhatsApp Image 2020-03-22 at 6.12.10 PM

 

Virtues of Months

Muharram-2019-2-620x400

 • 1st – Wissal Shaykh Abul Hassan Ali Bukhari(Rehmatullahalaih), Baghdad Shareef 
 • 1st – Birth ; Hadrat Umar Farooq (Radi Allahu anhu)
 • 1st – Birth ; Hadrat Shahabuddin Suharwardi(Rehmatullahalaih)
 • 2nd-Amad e Imam Hussain Alalhissalam in Karbala.
 • 2nd- Urs of Hazrat Khwaja Ma’roof Kirki(Rehmatullahalaih) Baghdad Shareef 
 • 2nd- Urs ; Pir Jamal Shah Bin Murtuza (Rehmatullahalaih)
 • 3rd-
 • 4th- Urs of Hazrat Khawaja Hassan Basri (Rehmatullahalaih) Basra (Iraq) 
 • 5th – Urs ; Hadrat Baba Fariduddin Ganj Shakar (Rehmatullahalaih)
 • 5th- Urs of Hazrat Baba Fariduddin Ganje Shakar(Rehmatullahalaih) Muharram-ul-Haram Pakistan
 • 6th-
 • 7th- Arif-E-Haq Khwaja Afaq Sahab Dhelvi(Rehmatullahalaih)
 • 7th- Hazrat Fuzail Bin Ayaz(Rehmatullahalaih)
 • 8th – Wissal ; Hadrat Imam Zayn al-Abideen Alalhissalam Medina Munawara
 • 9th – Shab-e-Ashura Amal
 • 9th- Syed Muzaffar Shah Kashmiri(Rehmatullahalaih)
 • 9th- Mirza Mazhar Jan Janaa(Rehmatullahalaih)
 • 10th- Shahadat of Imam Hussain (alaih salam) Karbala 
 • 10th- Hazrat Syed Shah Barkatullah Ishki (Rehmatullahalaih) Mahrerah Shareef 
 • 11th – Urs ; Pir Rahmat Shah Saheb,Gojarkhan,Rawalpindi.
 • 12th- Sheikh Safi Almoswi(Rehmatullahalaih) 
 • 13th-
 • 14th-Hazrat Shah Hamza Qadri Mahrehrwi (Rehmatullahalaih) 
 • 15th-
 • 16th-
 • 17th-Hazrat Shah Aburraza Muhammad(Rehmatullahalaih) 
 • 18th-Hazrat Imam Zainul Aabdin(alahissalam)
 • 19th-
 • 20th-Hazrat Bilal Habashi (Radi Allahu anhu) Syria 
 • 20th-Syed Faizuddin Jilani (Rehmatullahalaih) 
 • 20th-Hazrat Shah Waliyullah Dhelwi (Rehmatullahalaih)
 • 21th-
 • 22nd-Hazrat Imam Hasan Askari (Rehmatullahalaih) Iraq 
 • 23th-
 • 24th-
 • 25th-
 • 26th-Hazrat Tajuddin Baba(Rehmatullahalaih) Nagpur
 • 27th-Makhdoom Jahangir Ashraf Simnani(Rehmatullahalaih) 
 • 28th-Urs of Makhdoom Syed Ashraf Jahangir (Rehmatullahalaih) Kichaucha Shareef 
 • 29th-Hazrat Muhammad Naqshbandi(Rehmatullahalaih) 
 • 29th-Hazrat Sharfuddin Shaheeh (Rehmatullahalaih)
 • 30th-Syed Miraan Ali Datar (Rehmatullahalaih) Gujrat 

Muharram-2019-3

safar-article-copy

 • 01- Urs of Haji Warsi Ali Shah (Rehmatullahalaih) Punjab 
 • 02-
 • 03- Khwaja Dana Naqshbandi (Rehmatullahalaih) 
 • 04-
 • 05- Allama Arshadul Qadri(Rehmatullahalaih) 
 • 05- Hazrat Qari Maqbool (Rehmatullahalaih) 
 • 06- Maulana Shriful Haq Amadi (Rehmatullahalaih) 
 • 07- Khawaja Muhammad Suleman Tonswi (Rehmatullahalaih) 
 • 07- Hazrat Sheikh Bahauddin Zakarya Multani(Rehmatullaha laih) 
 • 08- Maulana Syed Liaqat Ali Shah Razawi (Rehmatullahalaih) 
 • 09- Hazrat Imam Ali Moosa Raza (Radi Allahu anhu) 
 • 09- Hazrat Ameer Abul Aaie Sartaj (Rehmatullahalaih) 
 • 10-
 • 11 Hazrat Ghulam Ali Aukarvi (Rehmatullahalaih) 
 • 12 Hazrat Maulana Fazl-e-Haq Khairabadi (Rehmatullahalaih) 
 • 12 Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai (Rehmatullahalaih) Bhit Shah
 • 13 Imam Nasaie (Rehmatullahalaih) 
 • 14-
 • 15 Hazrat Shah Ahmed Shamsuddin(Rehmatull ahalaih)
 • 16-
 • 17- Shahadat_Syedna_Imam_Ali_Raza_Alahissalam
 • 18- Urs of Hazrat Data Ganj Baksh(Radi Allahu anhu) Lahore 
 • 19- Urs of Sayed Ahmed Safar-ul-Muzaffar(Rehmatullah alaih) Kalpi Shareef
 • 20-
 • 21-
 • 22- Hazrat Shah Meena(Rehmatullahalaih) 
 • 23- Hazrat Sultan Mehmood Gaznavi (Rehmatullahalaih) 
 • 23- Syedna Imam Baqir(Radi Allahu anhu) 
 • 23- Muhammad Saleem Qadri (Rehmatullahalaih) 
 • 24- Khwaja Shamsuddin Sialwi (Rehmatullahalaih) 
 • 24- Allama Abudul Hakim Sialkoti (Rehmatullahalaih) 
 • 25-
 • 26- Urs of Sayed Hassan Jilani (Rehmatullahalaih) Baghdad Shareef 
 • 27- Urs of Hazrat Salahudeen Ayubi(Rehmatullahalaih) Syria 
 • 27- Imam Badruddin Ainee (Rehmatullahalaih) 
 • 28- Shahdat of Imam Hassan (alaih salam) Madinah Shareef 
 • 28- Urs of Imam Rabbani Mujaddid Alf Saani(Rehmatullahalaih) Punjab 
 • 28- Hazrat Shah Jahangir(Rehmatullahalaih) 
 • 29- Khwaja Peer Mehr Ali Shah Golarhwi (Rehmatullahalaih) 
 • 29- Hazrat Asshah Imam Noovi (Rehmatullahalaih) 
 • 30-

images

 • 01-
 • 02- Hazrat Mian Sher Muhammed Sharqpuri (Rehmatullahalaih) Sharqpur 
 • 02- Urs of Hazrat Khwaja Baha’udden Suhwarwardi(Rehmatul lahalaih) 
 • 03-
 • 04- Khwaja Abdul Khaliq Ghazadwani (Rehmatullahalaih) 
 • 05-
 • 06- Urs of Sheikh ul Ulma Ghosi (Rehmatullahalaih)
 • 06- Urs of Zarzari Buksh Dulha (Rehmatullahalaih) Khuldabad 
 • 07- Hazrat Mian Mir (Rehmatullahalaih) Lahore 
 • 08-
 • 09- Sheikh Muhammad Masoom Serhandi (Rehmatullahalaih) 
 • 10- Hazrat Pir Makki Shah (Rehmatullahalaih) 
 • 11-
 • 12- Eid-ul-Milad Un Nabi (Peace be upon Him) 
 • 13- Urs of Hazrat Ala’udden Ali Ahmed Saabir Kalyari (Rehmatullahalaih) Kalyar Shareef 
 • 14- Urs of Hazrat Khwaja Qutbuddin Bakiyar Kaki (Rehmatullahalaih) Delhi 
 • 15-
 • 16- Sheikh ul Hadith Abdul Mustafa Azhari (Rehmatullahalaih) Karachi 
 • 17- Urs of Hazrat Achay Main (Rehmatullahalaih) Mahrarah Sharif 
 • 17- Shah Muhammad Ghous Uchi (Rehmatullahalaih) Lahore 
 • 18-
 • 19- Mufti-e-Azam Pakistan Mufti Waqar ud Din (Rehmatullahalaih) Karachi 
 • 20-
 • 21 Urs Sharif Of Hazrat Maulna Fazl-E-Rehma Gunjmuradabadi(rehmatullahalaih)
 • 22- Urs Sharif of Hazrat Shaikh Abdul Haq Muhaddis Dehelwi (Rehmatullahalaih) Delhi 
 • 23-
 • 24-
 • 25- Urs of Hazrat Ache Mia Mahererwi (Rehmatullahalaih) Mahrerah Shareef 
 • 26- Urs of Hazrat Bu Shah Ali Qalandar(Rehmatullahalaih) 
 • 27- Urs of Huzur Burhanul Haq Jabalpuri (Rehmatullahalaih) 
 • 27- Hazrat Mohiyudeen Abu Nasr(Rehmatullahalaih) Baghdad Shareef 
 • 28-
 • 29- Khawaja UbaiduAllah Ahrar(Rehmatullahalaih)
 • 30- 

 

04RabiusSani

 • 01- Haji Abdul Ghaffar Ashrafi (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani 
 • 02-
 • 03-
 • 04- Sandal Hazrat Shah Mehmood Sufi Sarmust (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Sagar Sharif
 • 05- Urs of Hazrat Sayed Shah Ibrahim Irji (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Nizamuddin (Dehli)
 • 06-
 • 07- Urs of Hazrat Imam Maalik (Radi Allahu anhu) Rabi-us-Sani Madinah Munawarah
 • 08-
 • 09- Hazrat Imam Ahmad Bin Hanbal (Radi Allahu anhu) Rabi-us-Sani 
 • 09- Allama Mushtaq Ahmad Nizami (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani —
 • 09- Hazrat Khawaja Ghulam Fareed(Rehmatullahalaih) Rabi-us-Sani Kot Mithan
 • 10-
 • 11- Giyarwee Shareef Sheikh Abdul Qaadir Jilani (Radi Allahu anhu)Rabi-us-Sani Baghdad Shareef
 • 12- Hazrat Dulha Shah Bukhari Sabzwari (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Karachi
 • 12- Hazrat Shiekh muhiuddin Ibne Arabi (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Damishq
 • 13-
 • 14- Urs of Imam Muhammad Ghazzali(Rehmatullahalaih) Rabi-us-Sani Baghdad Shareef
 • 15- Urs of Hazrat Shah Raza Ali Khan (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Bareilly Shareef
 • 15- Urs of Hazrat Hasan mian Barkati (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Mahrerah Shareef
 • 16- Hazrat Shah Shamsuddin Sabzwari (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Multan
 • 17-
 • 18-
 • 19- Urs of Hazrat Khawaja Nizamudeen Awliva (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani Delhi
 • 19- Hazrat Allama Abdur Rehman Jami (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani —
 • 20-
 • 21- Urs of Sayedi Ismail Hassan Mahrerwi(Rehmatullahalaih) Rabi-us-Sani Mahrerah Shareef
 • 22-
 • 23-
 • 24-
 • 25-
 • 26- Urs of Hazrat Allama Syed Zaheer AHmad Zaidi (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani 
 • 26- Urs of Syed Muhammad Hasan Kausar Baba(Rehmatullahalaih) Rabi-us-Sani Karachi
 • 27- Hazrat Khawaja Dawood Tai (Rehmatullahalaih)Rabi-us-Sani 
 • 28-
 • 29-
 • 30-

05JamadiulAwwal

 

 • 01- Urs of Mufti Rizwanur Rehman Raza (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal Malwah
 • 02- Hazrat Sheikh Ali Muttaqi Gujrati (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal —
 • 03-
 • 04-
 • 05-
 • 06- Urs of Syedi Huzoor Mujahidde Millat Mulana Habibur Rehman (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal Orissa-India
 • 07- Urs of Hazrat Wasi Ahmed Muhaddis Surti (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal Peli Bheet India
 • 08-
 • 09- Hazrat Peer Abur Rehman Bherchodi (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal —
 • 10- Hazrat Sheikh Najamuddin Kubra (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal —
 • 11-
 • 12- Hazrat Peer Abudul Haleem Shaheed (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal —
 • 13-
 • 14-
 • 15-
 • 16-
 • 17- Urs of Hujjatul Islam Huzoor Hamid Raza Khan (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal Breilly Shareef
 • 18- Hazrat Abdur Rehman Muhibaa (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal Muzaffar Pur India
 • 19- Syed Abdul Qadir Badshah Chishti (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal Sangi
 • 20- Hazrat Maulana Raza Ali Khan (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal Bareilly Shareef
 • 21-
 • 22- Urs of Hazrat Syed Ahmed Kabeer Rifae (Radi Allahu anhu)Jamadi-ul-Awwal Iraq
 • 23-
 • 24- Hazrat Qasim Bin Muhammad bin Abu Bakr Siddiq (Radi Allahu anhu)Jamadi-ul-Awwal —
 • 25- Hazrat Peer Muhammad Ilmuddin Qadri(Rehmatullahalaih) Jamadi-ul-Awwal Qadri Masjid Karachi
 • 26- Hazrat Ibrahim bin Adhem(Radi Allahu anhu) Jamadi-ul-Awwal Sultan Ibrahim
 • 27- Urs of maulana Ghulam Rabbani Faiq (Rehmatullahalaih)Jamadi-ul-Awwal —
 • 28-
 • 29- Urs of Hazrat Khalid bin Waleed (Radi Allahu anhu)Jamadi-ul-Awwal —
 • 29- Hazrat Khawaja Allah Bakhsh Tauswi(Rehmatullahalaih) Jamadi-ul-Awwal —
 • 30-

download (2)

 • 01- Urs Sharif of Hazrat Maulna Afzalur Rehman urf Bhole Miyan Sahab (Rehmatullahalaih) Gunjmuradabad Sharif.
 • 01- Urs of Hazrat Sayyidi Haafize Millat Hafiz Abdul Azeez Mubar (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Mubarakpur
 • 01- Hazrat Khawaja Abu Ahmad Abdal Chishti (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 02-
 • 03-
 • 04-
 • 05-Hazrat Mufti Jalaluddin Ahmad Amjadi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 05- Urs of Hazrat Moulana Jalaaludeen Rumi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Trukey
 • 05- Hazrat Maulana Ibrahim Khushtar Siddiqi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 05- Hazrat Khawaja muhammad Altaf Ajmeri (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Pakistan
 • 06- Hazrat Maulana Niaz Ahmed Barelvi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 07- Urs of Hazrat Qari Muhammad Muslaih-ud-Din Siddiqui (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Karachi
 • 08- Urs of Hazrat Shah Makhdoom Ali Mahimi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Bombay
 • 09- Hazrat Khawaja Shamsuddin Turk Pani Pati(Rehmatullahalaih) Jamadi-us-Sani –
 • 10- Urs of Hazrat Abdul Qadir Shah Wali (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Nagor Shareef
 • 10- Hazrat Khawaja Muhammad Baba Samasi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 10- Hazrat Hafiz Muhammad Siddiq Bherchodi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 11- Urs of Syedi Ale Mustafa Mahrerwi(Rehmatullahalaih) Jamadi-us-Sani Mahrerah Shareef
 • 12-
 • 13-
 • 14- Hazrat Imam Ghazali (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 15- Urs of Zouja Mufti Azam Hind (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Bareli Shareef
 • 15- Hazrat Syed Ameer Kalal (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 16- Urs of Sayed Shah Alam (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Ahmadabad
 • 17- Hazrat Saduddin Kashgari(Rehmatullahalaih) Jamadi-us-Sani —
 • 18- Hazrat Maulana Zafaruddin Bihari (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 19-
 • 20-
 • 21-
 • 22- Urs Sharif Hazrat Abu Bakar Siddique (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Madina Sharif–23 Urs of Hazrat Maulana Mehboob Ali Khan (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Bombay
 • 23-
 • 24- Urs of Hazrat Tajul Ulama Syed Aulad-e-Rasool Muhammad Mian(Rehmatullahalaih) Jamadi-us-Sani Mahrerah Shareef
 • 25- hazrat Khawaja Baqi Billah (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 26- Urs of Hazrat Abdul Waahid Tamimi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani Baghad Shareef
 • 26- Hazrat maulana Fakhruddin Dehlwi (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 26- Hazrat Asma Binte Abu Bakar(Rehmatullahalaih) Jamadi-us-Sani —
 • 27- Hazrat Khawaja Muhammad Saeed Ibne Mujaddid Alf Sani (Rehmatullahalaih)Jamadi-us-Sani —
 • 28-
 • 29 Hazrat Allama maulana Syed Shah Chanda Hussaini (Rehmatullahalaih)Sufi Jamadi-us-Sani —
 • 30

images (1)images

 • 01-Yaume Wiladat Hazrat Imaam Baqar (Alaihis Salam)
 • 01- Urs of Hazrat Khawaja Muhammad Din Silwalwi(Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab Pakistan
 • 01- Hazrat Khawaja Qutbuddin Chishti (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab
 • 01-Urs Hazrat Syed  Jalal  Ashraf Rehmatullahalaih
 • 02- Urs of Hazrat Soofie Saheb (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab Durban
 • 02- Urs of Hazrat Syed Abul Hasnaat Qadri (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab Lahore
 • 03- Yaume Shahadat Hazrat Imaam Ali Naqi (Alaihis Salam)
 • 03- Urs of Hazrat Owais Qarani (Radi Allahu anhu) Rajab-ul-Murajjab Raqqa (Syria)
 • 04- Urs of Hazrat Imam Shafi’ee (Radi Allahu anhu) Rajab-ul-Murajjab Misr (Egypt)
 • 05-Yaume Wiladat Imaam Ali Naqi (Alaihis Salam)
 • 06- Urs of Hazrat Khawaja Gharib Nawaaz(Radi Allahu anhu) Rajab-ul-Murajjab Ajmer Shareef
 • 07- Wiladat Hazrat Abbas (Radi Allahu anhu) Rajab-ul-Murajjab —
 • 08- Urs of Shah Abdur Rub(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Kirap Shari
 • 08- Hazrat Imam Daraktani(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 09- Yaume Wiladat Hazrat Ali Asgar (Alaihis Salam)
 • 09- Hazrat Hafiz Moosa Pak Chishti(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 09- Hazrat Shah Gada-ur-Rehman(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 09- Hazrat Maulana Shamsuddin Tabrez(Radi Allahu anhu) Rajab-ul-Murajjab Konia Turkey
 • 10- Hazrat Salman Farsi(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 10- Birthday of Imam Muhammad Taqi(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab 
 • 10-Yaume Wiladat Hazrat Imaam Muhammad Taqi (Alaihis Salam)
 • 11- Urs of Syedi Abul Hussain Muhammad Noori(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Mahrerah Shareef
 • 11- Syed Shah Ali Hussain Ashrafi (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab Kichaucha Shareef
 • 11- Shah Makhdoom Muhammad Mun’em(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Patna
 • 12- Khawaja Muhammad Yaar(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 13-Yaume Wiladat Mola_E_Kaynat Mola Imaam Ali (Alaihis Salam)
 • 13- Wiladat of Hazrat Maula Ali Mushkil Khusha (Radi Allah Anho) Rajab-ul-Murajjab —
 • 13- Urs of Syed Musa Jilani(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Baghdad Shareef
 • 14- Urs of Hazrat Sipaah Salaar Masood Ghazi (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab 
 • 15-Yaume Shahadat Hazrat Imaam Jafar Sadiq (Alaihis Salam)
 • 16- Urs of Muhaddis-e-Aazam Kachochwi(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Kichaucha Shareef
 • 16- Urs of Hazrat Hafiz Muhammad Shoaib(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Mardan
 • 17-
 • 18-
 • 19-
 • 20-Yaume Wiladat Shezadiye Sakina Bint Hussain (Salam un Aleha)
 • 20- Urs of Hazrat Imam Noowi(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 21- Hazrat Maulana Syed Deedar Ali Shah (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab Lahore
 • 21- Urs of Maulana Shafi Aukarvi(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 22-Niyaz Imaam Jafar Sadiq (Alaihis Salam)
 • 22- Hazrat Kazi Ziaudden – Newtini(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Lucknow
 • 23-
 • 24-24 Rajab Fatah E Jang E Khaibar Tamam Momineen Ko Mubarak
 • 25- Yaume Shahadat Hazrat Imaam Musa Kazim (Alaihis Salam) Urs Hazrat Imam Moosa Kazim(Radi Allahu anhu) Rajab-ul-Murajjab Baghdad Shareef
 • 25- Hazrat Qazi Sanaullah Pani Pati (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab —
 • 26- Hazrat Shahjehan Badshah (Rehmatullahalaih)Rajab-ul-Murajjab —
 • 26- 26 Rajab Wisal e Hazrat Maula Imran Abu Talib AlaihisSalaam
 • 27- Laylatul Me’rj Rajab-ul-Murajjab 
 • 27- Hazrat Shaikh Junaid Baghdadi(Radi Allah Anho) Rajab-ul-Murajjab Baghdad Shareef
 • 27- Shaikh Abu Saleh Nasar(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab Baghdad Shareef
 • 27- Hazrat Imam Abu Yousuf(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 28-Rawangi Madina Hazrat Imaam Hussain (Alaihis Salam)
 • 29- Hazrat Khawaja Muhammad Abdullah Bherchondi(Rehmatullahalaih) Rajab-ul-Murajjab —
 • 30

 

shaban-header

WhatsApp Image 2020-03-24 at 11.30.34 PM

ramadan

 • 01- Wiladat of Hazrat Sheikh Abdul Qaadri Jilani Ghous-e-Azam(Radi Allah Anho) Ramdhan-ul-Mubarak Baghdad Shareef.
 • 01- Wiladat of Hazrat Maulana Fazl-E-Rehma Gunmuradabadi (Rehmatullahalaih).
 • 02-
 • 03 Urs of Khatoon-e-Jannat Fathima Zohra(Radi Allah Anha) Ramdhan-ul-Mubarak Madina Munawwarah
 • 03-Wiladat of  Hazrat Ameer Kabir Syed Qutubuddin al Madni Al Hasani Al Hussain(رحمتہ اللہ علیہ) (Kada U.P)
 • 04-
 • 05-
 • 06-
 • 07 Hazrat Maulana Badruddin Qadri(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 07 Hazrat Syed Hashim Peer Dastagir Ramdhan-ul-Mubarak Beja Pur
 • 08-Hazrat Bedam Shah Warsiرحمتہ اللہ علیہ
 • 08-Youm e Wisal Qutub e Aalam Miya Rajshah Sahab Qadri Sundhvi* *(Rehmat Tullahi Ta’ala Alaihi)
 • 09-
 • 10Youm e Wisal Hazrat Khadija tul kubra Salamullahi Alaiha
 • 10 Hazrat Khawaja Naseeruddin Charagh Dehlwi Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 11 Urs of Hazrat Khatija-tul-Kubra(Radi Allah Anha) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 12
 • 13 Urs of Hazrat Sirri Saqti(Radi Allah Anhu) Ramdhan-ul-Mubarak Baghdad Shareef
 • 14 Hazrat Bayazeed Bistami(Radi Allah Anhu) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 14 Urs of Hazrat Sayed Shah Ale Hamza(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak Mahrerah Shareef
 • 14 Hazrat Shamsudeen Ale Ahmed(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak Mahrerah Shareef
 • 15-
 • 16 Urs of Hazrat Syed Shah Ale Rasool Muhammad(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak Mahrerah Shareef
 • 17 Urs of Sayyidah Aisha Siddiqa(Radi Allah Anha) Ramdhan-ul-Mubarak Madina Munawwarah
 • 17 Shuhada Battle of Badar Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 17 Urs of Hazrat Syed Muhammed Iqbal Shah Chisty Saaberi(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 18 Hazrat Maulana Rehan Raza Khan Rehmani(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 19-
 • 20-
 • 21 Urs Sharif (Shahadat) of Hazrat Maula Ali Mushkil Khusha(Radi Allah Anho) Ramdhan-ul-Mubarak Najf Ashraf (Iraq)
 • 21 Urs of Imam Ali Bin Musa Raza Ramdhan-ul-Mubarak Baghdad Shareef
 • 21 Hazrat Shah Ali Hussain Baqi(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak Patna India
 • 22 Hazrat Maulana Hasan Raza Khan(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 Hazrat Maulana Hidayat Rasool(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 26 Hazrat Syed Ahmed Saeed Kazmi (Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 26 Wiladat of Hazrat Aalama Maulana Ilyas Attar Qadri (Rehmatullahalaih)
 • 27 Laylatul Qadr Ramdhan-ul-Mubarak —
 • 28
 • 29
 • 30 Urs of Shaikh Jamaallul Awliya(Rehmatullahalaih) Ramdhan-ul-Mubarak Rampur – India
 • month10
 • 01- EID-UL-FITR Shawwal-ul-Mukaram —
 • 01- Hazrat Imam Muhammad Bin Ismail Bukhari (Radi Allah Anhu) Shawwal-ul-Mukaram —
 • 01- Hazrat Imam Shirfuddin Boseri (Radi Allah Anhu) Shawwal-ul-Mukaram —
 • 01- Hazrat Imam Fakhruddin Razi(Rehmatullahalaih) Shawwal-ul-Mukaram —
 • 02-
 • 03-
 • 04-
 • 05- Hazrat Sheikh Muslihuddin Saadi (Rehmatullahalaih) Shawwal-ul-Mukaram —
 • 05- Urs of Makhdoom Yahya Maneri(Rehmatullahalaih) Shawwal-ul-Mukaram India
 • 06- Syed Taajuddeen Abdur Razzak Baghdadi(Rehmatullahalaih) Shawwal-ul-Mukaram Baghdad shareef
 • 06- Urs of Hazrat Khawaja usman Harooni(Radi Allah Anhu) Shawwal-ul-Mukaram 
 • 07- Hazrat Sayyedena Owais Qarani(Radi Allah Anhu) Shawwal-ul-Mukaram —
 • 07- Hazrat Shah Abdul Aziz Muhaddis Dhelwi Shawwal-ul-Mukaram —
 • 08-
 • 09-
 • 10-
 • 11-
 • 12-
 • 13-
 • 15- Hazrat Syedana Hamza(Radi Allah Anhu) Shawwal-ul-Mukaram —
 • 15- Shuhadae Uhad Shawwal-ul-Mukaram —
 • 16-
 • 17- Urs of Hazrat Ameer Khusro(Rehmatullahalaih) Shawwal-ul-Mukaram Delhi
 • 18-
 • 19-
 • 20- Syedah Ruqayaah(Radi Allah Anha) Shawwal-ul-Mukaram 
 • 21-
 • 22- Imam Jaffar Saadiq(Radi Allah Anhu) Shawwal-ul-Mukaram Madina Munawwarah
 • 23- Urs of Hazrat Sayed Ali Jilani(Rehmatullahalaih) Shawwal-ul-Mukaram Baghdad Shareef
 • 24-
 • 25-
 • 26-
 • 27-
 • 28-
 • 29-
 • 30-
 • download
 • 01 Hazrat Imam Muhammad(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah —
  02 Urs of Shdrush Shariah Maulana Amjad Ali – Ghousi(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah India
  04 Hazrat Ata Muhammad Bandyalwi(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah —
  09 Wisaal Hazrat Sayed Muhammed Shah Bhikaari(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah Kakauri Shareef
  14 Urs of Hazrat Shah Fazlullah(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah Kalpi Shareef
  16 Hazrat Khawaja Banda Nawaz Gaisu Daraz(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah —
  19 Hazrat Shah Muhammad Abdul Ghuffar(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah Kerap Shareef India
  24 Hazrat Hussain Bin Mansur Hallaj(Radi Allah Anhu) Zil Qaddah —
  25 Hazrat Sultan Aurangzeb Alamgir(Rehmatullahalaih) Zil Qaddah —
  29 Urs of Hazrat Moulana Naqi Ali Khan (Rehmatullahalaih) Zil Qaddah Bareli Shareef
 • download (1)
 • 02 Hazrat Syed Muhammad Jeelani Nosarwi (Rehmatullahalaih) Zil Hajjah —
  03 Urs of Hazrat Zia’udden Madni Radawi (Rehmatullahalaih) Zil Hajjah Madina Munawwarah
  06 Hazrat Khawaja Habib Ali Shah (Rehmatullahalaih) Zil Hajjah —
  07 Urs of Imam Muhammad Baaqir(Radi Allah Anhu) Zil Hajjah Madina Munawwarah
  09 Hazrat Imam Muslim Bin Aqeel(Radi Allah Anhu) Zil Hajjah —
  09 DAY OF HAJJ Zil Hajjah —
  10 Makhdum Jahania Jahan Gasht(Rehmatullahalaih) Zil Hajjah —
  10 Hazrat Sarkar Patna(Rehmatullahalaih) Zil Hajjah —
  10 EID-UL-ADHA Zil Hajjah —
  11 Syed Ameenuddin(Rehmatullahalaih) Zil Hajjah —
  11 Urs of Shaikh Baha’udeen Radawi(Rehmatullahalaih) Zil Hajjah Daulat Abaad, Dakkan
  11 Urs Sharif (Shahadat) of Hazrat Uthman Ghani(Radi Allah Anhu) Zil Hajjah Madina Munawwarah
  18 Urs of Syedi A’le Rasool Ahmadi Mahrerwi(Rehmatullahalaih) Zil Hajjah Mahrerah Shareef
  18 Urs of Moulana Sadrul Faazil Na’eemudeen Murarabadi(Rehmatullahalaih) Zil Hajjah Muradabad
  22 Urs of Moulana Muhammad Abdul Aleem Siddiqe(Rehmatullahalaih) Zil Hajjah Madina Munawwarah
  26 Urs (Shahdat) of Hazrat Umar Farooq-E-Aazam(Radi Allah Anhu) Zil Hajjah Madina Munawwarah
  27 Urs of Hazrat Abu Bakr Shibili(Radi Allah Anhu) Zil Hajjah Baghdad Shareef

 

 1. Jumada Al Awwal Ki Ibadaat o Mamolaat Aur Waqiyaat
 2. Rabi ul sani Kay Fazail o Wazaif aur Mamolaat
 3. Mah e Rajab Sharif kay Fazail o Wazaif
 4. Mah Muharam ul Haram ki hurmat o Fazail
 5. Mahe Shawal kay fazail aur ibadaat
 6. Ramzan ul Mubarak kay Fazail o Wazaif
 7. Rajab Ul Murajjab Kay Fazail o Ibadaat
 8. Maah e Rajab
 9. Mahe Rajab Sharif Me Ahle Baith E Pak (Alaihimus Salam) Se Mansoob Khas Aaiyam
 10. Maahe Zil Qa’ada
 11. Maah e Shawwaal
 12. Maah e Sha’abaan
 13. Shab e Barat Aur Raat Ki Ibadat
 14. Istaqbal_e_Ramzan_ul_Mubarak
 15. Rehmat e Ramazan day1 and Wiladat of Ghaus E Paak (رحمتہ اللہ علیہ)
 16. Rehmat e Ramzan 2 and importance of Roza
 17. Rehmat e Ramazan Ramazan day 4
 18. Rehmat e RAMZAN DAY 5
 19. Rehmat e Ramzan day 6
 20. Rehmat e Ramzan day 7 Hazrat Fatimah bint Asad رضئ اللہ تعالی عنہ
 21. Rehmat e Ramzan day 8 Hazrat Bedam Shah Warsiرحمتہ اللہ علیہ
 22. Ramazan ki teen ashre stage ki importance
 23. Ramzan 10 Youm e wisal Hazrat Khadija tul kubra Alahisalam
 24. Ramadan Day1 Dars About Quran Shareef
 25. Ramadan Day 2 Dars About Quran Shareef
 26. Ramadan Day 3 Dars About Quran Shareef
 27. Ramadan Day 4 Dars About Quran Shareef Al-Fatiha
 28. Ramadan Day 5 Dars About Quran Shareef Al-Baqarah (Madni)
 29. Ramzan_Day_6_Dars_About Quran
 30. Ramadan Day 7 Dars About Quran shareef
 31. Ramadan Day 08 Dars About Quran Paak
 32. Ramzan 9 dars About Quran Pak and Ramzan
 33. Ramzan dars 10

Advertisement