HUSN-A-KHULK

muhammad-s-a-w

HADEES:-
**********
Huzoor SALLALLAHU-TA’AALA-ALAIHI-WASALLAM Namaz Ki Ibtida May Yeh Dua Farmaya Karte The, Ki Aye ALLAH! Mujhe Behtarin Khulk Ki Hidayat Farma, Tere Siwa Kaun Hain Jo Husn-A-Khulk Ki Hidayat De, Mujhe Badh-Khulki Se Najaat De, Badh-Khulki Se Bachane Wala Tere Siwa Kaun Hain!

Aapse Daryaft Kiya Gaya Ki Insaan Ki Zeb Wa Zeenat Kis Baat May Hain? Aapne Farmaya, Kalam May Narmi, Khushada-Rui Aur Khanda-Peshani Ka Izhaar! Jo Shaks Logon Se Ehsaan Karta Hain Aur Husn-A-Khulk Se Muamla Rakhta Hain, Aisa Insaan Logon Ko Ganwara Hota Hain Aur Log Uski Taarifain Karte Hain, Jaisa Ki Ek Shayer Kehta Hain-

Jab Tune Bhalayi Ki Tamaam Aadat Ko Jama Kerliya Aur Sab Logon Se Accha Bartao Kiya!

To Tu Saahib-A-Arsh Se Apni Jama Ki Hui Neki Ko Goom Nahi Paaya Aur Na Hi ALLAH-TA’AALA Ki Makhluk Se, Saamne Aur Peet-Piche Apni Taarifon Ko Goom Payega!

(Mukashfatul Kulub, Pg-482)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s