Sood / Byaz / Interest

money-768x495

Sood/byaz ka lena ek bahut bada gunah hai.
Allah quran mein farmata hai.
“Jo log sood khate hain, wo Qayamat ke din us shakhs ki tarah uthenge Jinhe shaitan ne lipat kar deewana bana liya ho, ye haalat unki is wajah se hogi ki unhone kaha tha ki kharid wa farokht (kharidna bechna) bhi sood ki tarah hai, jabki Allah subhanahu ne kharid aur farokht ko halal qarar diya hai aur sood ko haram, phir
jisko uske Rab ki naseehat pahunchi aur wo (sood lene se) baaz aa gaya to wo jo kuch pahle le chuka hai wo usi ka hai aur uska maamla Allah ke supurd hai lekin agar wo phir bhi sood leta rahta hai to ye log jahannami hain, ye ismein hamesha rahanergey:
{Al Quran, Surah Baqara (2), verse 275}

Hazrat Muhammad (Sallallahu alaihi wasallam) ne farmaya –
Sood ke 70 gunaah hain aur sabse halka gunaah aisa hai jaise koi apni maa se zina karta hai
{Sunan ibn Majah, Vol2, 431-Hasan}

Bhaiyo-bahno, islam mein sirf sood lena hi haram nahi hai, balki sood dena, dilwana, likhna, beech waani karna, sood ke liye help karna bhi gunah hai.

Hazrat Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne sood khane wale, khilane wale, iski gawahii dene wale, aur isko likhne wale, sab par laanat farmaee hai
{Sunan ibn Majah, Vol 2, 434- Hasan}

Allah hum sabko sood/byaz ke gunah se bachae.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s