Iman Hasan AlaihisSalam se Maula Ali ki Afzaliyat ka bayan.

“Jab Sayyiduna Imam Hasan Alaihisalam Ke Waalid Muazzam Shaheed Ho Gaye To Aap Siyaah Imaama Baandhe Huwe They Aap Ne Logo Ko Jama Kar Ke Irshad Farmaya :
Guzishta Roz Tum Logo ne Us Shakhs Ko Shaheed Kiya Hai Jis Se Pehle Log Sabqat Le Jaa Sakte Hain Aur Na Baad Me Aane Waale Us Ke Maqaam Ko Paa Sakege.


[An-Nasai, Khasa’is-E-Ali Ibn Abi Talib KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim,/37, 38, Raqam-22.]

Is Khutbe Ko “Musannad Ahmad Bin Hanbal” Me Aur “Tabqaat Ibn Sa’d” Waghairah Me Bhi Dekha Ja Sakta Hai.

Is Khutbe Se Saaf Zaahir Hota Hai Ki Hazrat imaam Hasan ,Hazrat Ali Ko Sab Se Afzal Maante Thay.


Hazrat ibn Hazam andalusi apni Khitab Al Fasl Fi Al Milal me Likhte hai ki: Hazrat Ammar bin Yasir Raziallahu anhu aur Imam Hasan ibn Ali Alaihisalam ,
Hazrat Ali karam Allahu wajhul Karim ko Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Umar se Afzal Samjhte the.
(Mild 4,page 134)


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s