Main Aap Se Bahut Mohabbat Karta Hoon

Imam Jaafer-e-Saadiq (a.s) Ne Farmaya Ke Ek Aadmi, Hazrat Ali (a.s) Ke Paas Aaya Aur Kahaa “Yaa Amirul Momineen ! Main, Aap Se Bahut Mohabbat Karta Hoon”. Maula Ali (a.s) Ne Farmaya “Tu Jhoot Kehta Hai”.
Uss Aadmi Ne Kahaa “SubhanAllah! Maaloom Hota Hai Ke Aap Merey Dil Ki Baaton Ko Jaantey Hai.”
Hazrat Ali (a.s) Ne Farmaya “Allah Ta’aala Ne Ajsaam (Jism Ki Jamaa) Khalq Karney Se Do Hazaar Saal Qabl (Pehley), Arwaah (Rooh Ki Jamaa) Ko Khalq Kiya, Phir Unhey Humaarey (a.s) Saamney Pesh Kiya, Pas, Tu Uss Waqt Kahaa Tha, Mainey Tujhey Nahi Dekha Tha.”

Hadith e Nabi Pakﷺ : Qayaamat Ke Din Mere Saath Hoga..

“Hazrat Ali Bin Abi Talib RadiyAllahu Ta’ala Anhuma Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Hasan Aur Husain عليهما السلام Ka Haath Pakdada Aur Farmaya :
Jis Ne Mujh Se Aur In Donon Se Muhabbat Kee Aur Un Ke Waalid Se Aur In Kee Waalidah Se Muhabbat Kee Woh Qayaamat Ke Din Mere Saath Mere Hee Thikaane Par Hoga.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Ahmad Ne Riwayat Kiya Hai Aur Imam Tirmidhi Ne Farmaya Ki Yeh Hadith Hasan Hai.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/641, Raqam-3733,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 01/77, Raqam-576,

Ahmad Bin Hanbal Fi Faza’il-us-Sahabah, 02/693, Raqam-1185,

Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir,n 03/50, Raqam-2654,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/192, Raqam-229.]

Hadith Nabi Pakﷺ : Jo Tum Se Ladega Mein Us Se Ladunga.

“Hazrat Zayd Bin Arqam RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husain سلام الله عليها Se Farmaya :
Jis Se Tum Ladoge Meri Bhi Us Se Ladaayi Hogi, Aur Jis Se Tum Sulah Karoge Meri Bhi Us Se Sulah Hogi.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Aur Imam Ibn Majah Ne Riwayat Kiya Hai.

Aik Aur Riwayat Me Hazrat Aboo Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Hazrat Ali, Hazrat Fatimah, Hazrat Hasan Aur Husain عَلَيْهِمُ السَّلَام Kee Taraf Dekha Aur Farmaya :
Jo Tum Se Ladega Mein Us Se Ladunga, Jo Tum Se Sulah Karega Mein Us Se Sulah Karunga (Ya’ni Jo Tumhara Dushman Hai Woh Mera Dushman Hai Aur Jo Tumhara Dowst Hai Woh Mera Bhi Dowst Hai).”

Is Hadith Ko Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Riwayat Kiya Hai.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/699, Raqam-3870,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/52, Raqam-145,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/434, Raqam-6977,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/378, Raqam-32181,

Hakim Fi Al-Mustadrak, 03/161, Raqam-4714,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 02/442,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/193, Raqam-230.]