Al qaul ul faseel fi Mas’ala tafzeel..

Qare’een Hazraat Assalamu Alaikum!

Mas’ala-e Tafzeel! Ya’ni Kisi Ek Fard Ko Ya Kisi Ek Giroh Ko Kisi Dusre Fard Ya Giroh Par Afzal Qaraar Dena. Mas’ala-e Tafzeel Koi Naya Mas’ala Ya Kisi Ek Khaas Giroh Se Juda Hua Mas’ala Nahin Hai. Is Par Mazhabi Dastawez Jaise Ki Kutub e Ahadees, Kutub e Tawarikh, Kutube Sair, waghairah Gawaahi Pesh Karti Hain. Aaj Kal Dekha Ja Raha Hai Ki Kuch Log Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Khulfa e Rashideen Aur Tamaam As’haab Par Fazeelat Dete Hain Ya’ni Hazrat Ali Ko Mukhbir e Sadiq Rasool e Azam MUHAMMAD MUSTAFA SallAllahu Alaihi Wa Aalehi Wa Sallam Ke Baad Tamaam Ummat Me Sab Se Afzal Maante Hain. Ek Dusra Giroh Woh Hai Jiska Manna Yeh Hai Ki Hazrat Abu Bakr Phir Hazrat Umar Phir Hazrat Uthman Phir Hazrat Ali Razi Allaho Ta’ala Anhum wa KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ulKarim Afzal Hain Ya’ni Un Ke Nazdeek Fazeelat Ba-tarteeb Khilafat Hai Jiska Koi Tehqeeqi Suboot Nahin Milta Kyunki Fazeelat Agar Ba-tarteeb Khilafat Hoti To Yehi Qanoon Ambiya Alaihim-us-Salam Par Bhi Lagu Hoga Aur Is Lehaz Se Hazrat Aadam Sab Se Afzal Hote Aur Na’uzubillah Hazrat MUHAMMAD SallAllahu Alayhi Wa Aalehi Wa Sallam Sab Se Kam Fazeelat Ke Haamil Hote Jab Ki Haqeeqat Me Aakhir-Uz-Zamaa.n MUHAMMAD MUSTAFA SallAllahu Alayhi Wa Aalihi WaSallam Sab Se Afzal Hain Kyun Ki Suboot e Shar’i Aur Daleele Qata’i Se Kisi Ki Bhi Afzaliyat Saabit Nahin Hai Siwa’e Nabi e Rahmat Hazrat MUHAMMAD SallAllahu Alaihi Wa Aalihi Wa Sallam Ke Ki Allah Kee Kainaat Me Sirf Hazrat MUHAMMAD SallAllahu Alayhi Wa-Aalehi Wa-Sallam Ki Afzaliyat Qat’an Saabit Hai. Agar Kisi Aur Ki Afzaliyat Aati Bhi Hai To Woh Zanni Hai. Aap Muhammad SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi WaSallam Ke Siwa Koi bhi Aisa Nahin Hai Jo Har Nazariyya Se Afzal Ho. Maslan Koi Nasab Me Afzal Hai To Koi Shuja’at Me Koi Sakhaawat Me Afzal Hain To Koi Zahaanat Me Koi ‘Ilm Me To Koi Amal Me waghairah. Is Wajah Se Kisi Ko Bhi Mutlaqan Afzal Kahna Ambiya Alayhim-us-Salam Ke Baad Durust Na Hoga.

Is Pesh Kardah Tehqeeqi Risaala Me Mein Ne Puri Koshish Is Par Sarf Ki Hai Ki Mein Apni Jaanib Se Kisi Bhi Riwayaat Ki Fuzool Taaweel Na Pesh Karo.n Aur Tamaam Riwayaat Ko Waise Hi Naql Karo.n Hai Jaisa Ki Mu’tabar Kutub Waghairah Me Naql Hai. Is Mas’ala-e Tafzeel Me Kisi Ek Zaat Par Akaabireen Ulema Ka Afzal ul-Bashar Baad Al-Ambiya Hone Par Ijmaa Nahin Hai Jiska Suboot Aage pesh kiya jayega.

Aaj Mu’ashare Me Ahle Ilm Ke Darmiyan Mutala’e Ki Kami Ki Wajah Se Ek Tashaddud Nazar Aa Raha Hai Aur Woh Tashaddud Yeh Hai Ki Neem Mulla Hazraat Un Tamaam logo.n Par Raafzi Hone Ka Fatwa Laga Kar Ahle Sunnat Se Khaarij Kar Dete Hain Jo Hazrat Ali Ko Tamaam Sahaba Se Bil khusoos Hazraat Abu Bakr RadiyAllahu Ta’ala Anhu Wa Umar RadiyAllahu Ta’ala Anhu Wa Uthman RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Se Afzal Qaraar Dete Hain To Un Tamaam Ahle Ilm Aur Muftiyaane Kiram Se Guzaarish Hai Ki Woh Us Shakhs Par Kya Fatwa Jaari Karenge Jo Shakhs Hazrat Abbas Ibn Abdul Mutallib Ko, Hazrat Ja’far Ibn Abi Talib Ko, Hazrat Umar Ko, Ya Kisi Ek Khaas Giroh e Sahabah Ko Hazrat Abu Bakr RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Afzal Maane? Hazraat Muftiyan e Kiram Iska Jawaab De’n Ki Agar Hazrat Ali Ko Maanne Waale Ko Raafzi (Shi’a) Kaha Jaa’ega To Hazrat Abu Bakr, Hazrat Hassan Bin Sabit, Hazrat Amir Bin Wasilah, Hazrat Abbas Ibn Abdul Mutallib Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood, Hazrat Salman Farsi Waghairahum Par Bhi Raafziyyat Ka Fatwa Laga’en. Kyunki Hazraat bhi Hazrat Ali Karram Allaho Wajahul Kareem Ko sabse afzal maante jinki suboot aage pesh kiye jayenge.

Nigarish Kardah Risaala Me Jo Ki Teen Jehat Par Mushtamil Hai, Me Is Baat Ko Bayan Kiya Hai Ki Mas’ala Tafzeel Ki Dar asl Koi Haqeeqat Hi Nahin Hai Aur Us Shakhs Ko Koi Saza Ya Jaza Nahin Milegi Jo Baad Al-Ambiya Kisi Sahabi Ko Kisi Dusre Sahabi Par Fazeelat Deta Hai. Risaala Me Agar Koi Baat Na Gawaar Guzre To Is Ke liye Mein Maazrat Khwah Hoo.n Jabki Mein Ne Apni Taraf Se Kuch Nahin Likha Hai. Qare’een Se Guzarish Hai Ki Hazir Zehni Se Aur Thande Dimagh Se Aur Tashaddud Se Paak Ho Kar Aur Khud Ko Fariqain Se juda Kar Ke Is Ka Mutale’a Kare’n. Risaale Ko Kisi Ek Ki Fazeelat Ko Kisi Dusre Par Sabit Karne Ke Liye Nahin Likha gaya hai Aur Kisi Ki Fazeelat Ko Majrooh ya ghatane Karne Ke Liye To Qat’an Nahin Likha gaya hai. Tamam Ahle Ilm Aur Qare’een Se Guzarish Hai Ki Is Risaale Ko Aakhir Tak Padhein. Ahle Ilm Se Bil khusoos Muftiyaan e Kiram Se Guzarish Hai Ki Mujh Par Fatwa Ya Hukm Lagane Se Pahle Is Kitab Me Pesh Kardah Tamaam Riwayat Ko Check Kar Le. Yahan Par Ek Sawaal Paida Hota Hai Ki Agar Hazrat Abu Bakr Ko Afzal Maanne Wale Ko Sunniyyat Ke Khane Me Rakhte Hain Aur Hazrat Ali Ko Afzal Maanne Wale Ko Raafziyyat Ke Khane Me Rakhte Hain, To Phir Aap Us Shakhs Ko Kis Khane Me Rakhenge Jo Hazrat Bilal Ko Hazraat Abu Bakr Wa Umar Wa Uthman Razi Allah Anhum Se Afzal Maanta Hain? Us Shakhs Ko Kis Khane Me Rakhiyega Jo Un Hazraat Sahabah Ko Sabse Afzal Maante Hain Jin Ka Wisaal Haq Rasool Azam SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Saamne Hua Aur Rasool Paak SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Unki Janaze Ki Namaz Padhayi? Usko Kis Khane Me Dakhil Farmaya Jaayega Jo Hazrat Ja’far Ibn Abi

Talib Ko Tamam Sahabah Se Afzal Maanta Ho? In Sawaalat Ka Jawaab Kisi Ke Paas Nahin Hai. Is Liye Guzarish Yeh Hai Ki Logo Ko Sunniyyat Se Nikalne Ka Kaam Band Kardein.

Is Risaala Ko Likhne Ka Maqsad Sirf Yeh Saabit Karna Hai Ki Jis Tarah Hazrtt Abu Bakr Wa Hazrat Umar Wa Hazrat Uthman RadiyAllahu Ta’ala Anhum Ko Tamaam Sahabah Se Afzal Maanne Waale Ko Ahle Sunnat Me Shumaar Kiya Jaata Hai. Theek Usi Tarah Agar Koyi Hazrat Ali Ko Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Wa Hazrat Uthman Se aur Tamaam As’haab Se Afzal Maanta Hai Aur Kisi Sahabi Ko Bura Bhala Bhi Nahin Kahta To Aisa Shakhs Bhi Ahle Sunnat Me Se Hai. Is Baat Ko Saabit Karne Ke Liye Tamaam Pukhta Suboot Pesh Kiye Gaye Hain.

Chunki Mauzu Thoda Nazuk Hai Is Liye Mein Zaroori Samajhta Hoon Ki Apna Mashrabi Aur Maslaki Ta’arruf Pesh Kar Doon. Mein Mashraban Warsi Aur Maslakan Hanafi Hoon Aur Masʼala-e Tafzeel Me Jamhoor Ulema Ke Aqidah Par Hoon. Is Liye Ab Mere Baare Me Koyi Bhi Raaye Qaayim Karne Se Pahle Thodi Tehqeeq Zaroor Karlein.

Khaak e Kaf e Paaye Sagaan e Sewa Sharif Syed Muhammad Faizan Warsi Sadar: Anjuman Muhibbaane Ahle Bayt (Ahle Sunnat), Allahabad Mob. 9369455694

Jehat -1

Mas’ala-e Tafzeel Par Ijmaa’ Ka Tehqeeqi Jaa’eza.

(Is Jehat Me 11 Dala’il Pesh Kiye Gaye Hain)

Fazeelat Batarteeb Khilafat Nahin Hai Aur Is Baat Par Ijmaa Hain. Akaabireen Me Se Kisi Bhi Akaabir Ne Aaj Tak Yeh Nahin Farmaya Ki Aisa Aqidah Rakhne Waala Ahle Sunnat Wa Jama’at Se Nahin.

Dala’il:

(1) Imam Ibn Abdul Bar (463H) Jo Ki Bohat Hi Mo’tebar Imaame Ahle Sunnat Hain Aur Un Kee Tasneef “Al-Isti’aab” Se Aaj Tak ‘Ulama-e Fanne Rijaal Ke Baab Me Istefada Haasil Kar Rahe hain. Allama Ibn Hajar Asqalani Jaise Bade Muhaddis In Kee Baargah Me Ruku Ba Adab Hain. “Usd ul-Ghabah” Jaisi Badi Kitab Me Bhi In Ke Hawale Beshumar Maujood Hain. Imam Ibn Abdul Bar Apni Kitab “Al-Istezakaar” Ko Ki 08 Jildo Par Mushtamil Hai, Me Farmate Hain “Is Mas’ala Me Sarkar Madinah SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Saaf Taur Par Yeh Baat Kahin Nahin Milti Ki Ambiya Alayhim-us-Salam Ke Baad Sab Se Afzal Shakhs Kaun Hai. Ulama-e Islam Ka Is Baat Par Ijmaa Hai Ki Allah Qiyamat Me Yeh Nahin Poochega Ki Kaun Kis Se Afzal Hai.

Note: Ab Is Buniyad Par Kisi Ko Kafir Kahna Ya Sunniyyat Se Nikalna Mabni Bar ‘Ilm Hain Ya Mabni Bar Jehl Hai Is Ka Faisla Khud Farmale’n. Yaad Rahe Kufr Agar Nikalta Hai Aur Saabit Na Ho Paane Kee Surat Par Wapas Laut Aata Hai.

(2) Ek Hadith Bahut Kasrat Se Fazeelat Ke Baab Me Padhi Jaati Hai Aur Ulama Ke Nazdeek Bohat Mash’hoor Hai. Jis Me Ek Raawi Jabroon Ibn Waqid Ifriqi Hai Aur Us Se Sirf Do Hadith Marwi Hai.

Pahli Hadith:

ابو بکر و عمر خير الأولين و الاخرين و خير اهل السماوات و خير الأرض الذين إلا النبيين و المرسلین۔

(Tarjama: Hazrat Abu Bakr Wa Umar Awwaleen Aur Aakhireen Me Aur Aasmaano.n Aur Zameen Me Sab Se Afzal Aur Behtar Hain Siwaa’e Ambiya Aur Mursaleen Ke Baad)

Dusri Hadith:

كلام الله ينسخ کلامی۔

(Tarjama: Allah Ka Kalam Mere Kalam Ko Mansookh Kar Deta Hai)

Aai’e Dekhe Ulama Fann e Rijaal In Dono Riwayaat Ke Baare Me Kya Farmate Hain.

(Alif) “Lisan Al-Mizan” Me Allama Ibn Hajar Asqalani Ne Farmaya Hai Yeh Dono’n Riwayat Mauzu Hai. Aur Jild Number 2/Saf’ha:94 Par Likha Hai Ki Jabroon Ibn Waqid Ifriqi Riwayate’n Gadhta Tha.

(Ba) “Mizan Al-I’tedal” Me Allama Zahbi Ne Bhi In Dono’n Riwayat Ko Mauzu Likha Hai. Allama Zahbi Ne Bhi Us Ko Hadith Gadhne Waala Bataya Hai.

Ab Yeh Saabit Hua Ki Raawi Jhuta Hai Is Liye Un Ki Riwayaat Ko Qubool Nahin Kiya Jaayega.

(3) Imam Qazi Ibn Baqilani (403H) Yeh Woh Hain Jinhone Hazrat Abul Hasan Ash’ari Rahmatullahi Ta’ala Alayh Ke Tamam Afkaar Aur Tahriraat Ko Jama Kiya Aur Us Sab Ka Baqayida Ek Usool Ki Shakl Me Pesh Kiya Hai. Aap Asha’ira Ke Aham Tareen Imam Hain “Jame ul-Usool” Me Allama Ibn Aseer Ne Inko Chawthi/4th Sadi Ka Mujaddid Likha Hai. Imam Yafa’i Ne Mirat Al-Jinaan me Bhi Hain In Ko Chawthi Sadi Ka Mujaddid Bataya Hai.

Imam Baqilani Ne Apni Kitab “Manaqib ul Ai’mma Fil Arba” Jo Ki Lag Bhag Tafzeel Par Mabni Hai Us Me Imam Baqilani Farmate Hain Ki Yeh Jo Afzaliyat Ka Masʼala Hai Is Me Agar Kisi Se Khata Ho Bhi Jaye To Koyi Gunaah Nahin Hai Kyun Ki Is Baare Me Jo Nusoos Hain Un Me Ikhtelaf Hai Aur Aage Farmate Hain Ki Jo Log Yeh Kahte Hain Ki Ham Kisi Ko Bhi Kisi Se Afzal Nahin Maante Hain Aur Na Hi Kisi Ko Kisi Ke Barabar Maante Hain Aise Log Haq Ke Sab Se Zyada Qareeb Hain.

(4) Hazrat Imam Abul Hasan Ash’ari Rahmatullahi Ta’ala Alayh (332H) Ne Apni Kitab “Maqlat ul Islamiyyeen” Me Tafzeel Ke Baab Me Likha Hai Ki Tafzeel Me Ikhtelaf Hai. Kisi Ek Ki Afzaliyat Par Ijmaa Nahin. Aap Ne Paanch-5 Aaraa Pesh Kee Hain. Jo Ki Us Waqt Ahle Sunnat Me Maujood Thi. Aaraa Zail Me Darj Ki Ja Rahi Hain.

(A) Muslamano Ne Tafzeel Me Ikhtelaf Kiya Aur Kuch Kahne Waalo Ne Yeh Kaha Ki Sab Se Afzal Hazrat Abu Bakr Phir Hazrat Umar Phir Hazrat Uthman Razi Allah Anhum Phir Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Wajh ul-Karim Hain.

(B) Kuch Ne Yeh Kaha Ki Sab Se Afzal Hazrat Abu Bakr Phir Hazrat Umar Phir Hazrat Ali Phir Hazrat Uthman.

(C) Kuch Ne Yeh Kaha Ki Sab Se Afzal Hazrat Abu Bakr Phir Hazrat Umar Phir Hazrat Uthman Hain Aur Is Ke Baad Sukoot Ikhtiyar Kar Liya. Is Ke Baad Kisi Ko Bhi Kisi Par Afzal Nahin Kahte Thay (International Numbering) Ke Mutabiq Yeh “Bukhari Sharif” Me Hadith Number 3697 Par Hai.

(D) Kuch Ne Kaha Ki Sab Se Afzal Hazrat Ali Hain Phir Hazrat Abu Bakr Hai.

(E) Kuch Ne Yeh Kaha Ki Ham Nahin Jaante Ki Hazrat Abu Bakr RadiyAllahu Anhu Afzal Hain Ya Hazrat Ali KarramAllahu Ta’ala Wajh-ul-Karim Hain.

(5) Hazrat Imam Abdul Bar (423H) Ne “Al-Istiyab” Me Farmaya Hai Ki Aslaaf Ne Ikhtelaf Kiya Hai Ki Hazrat Ali Afzal Hain Ya Hazrat Uthman Aur Isi Tarah Aslaaf Me Ye Bhi Ikhtelaf Hai Ki Hazrat Ali Afzal Hain Ya Hazrat Abu Bakr.

(6) Allama Ibn Hajar Makki (984H) Ne Apni Kitab “AS Sawah’iq Ul Muharriqah” Me Hazrat Abdur Razzaq Ibn Mamar Ke Hawale Se Likhte Hain Ki Hazrat Mamar Ibn Rashid (197H) Jo Ki Hazrat Abdur Razzaq Ibn Mamar Ke Waalid Hain. Jo Ki Bohat Bade Muhaddis Hain Farmate Hain Agar Mujh Se Koyi Shakhs Kahe Ki Mein Hazrat Umar Ko Hazrat Abu Bakr Se Afzal Maanta Hoon To Mein Use Kuch Na Kahonga Na Hi Koyi Sakhti Karonga. Kyunki Is Mas’ala Ki Koi Haqeeqat Hi Nahin Hai. Haa’n Yeh Zaroor Dekhonga Ki Woh Un Shakhsiyat Se bhi Muhabbat Karta Ho Aur Is Baat Ko Hazrat Waqi Ibn Jar Se Jo Ki Imam Shafa’i Ke Shuyookh Me Se Hain Ki Saamne Pesh Kiya Gaya To Aap Ne Is Ko Bohat Pasand Farmaya.

(7) “Fath ul-Baari Fi Sharah ul-Bukhari” Me ‘Allama Ibn Hajar ‘Asqalani Ne Paarah 14 Saf’ha 358 Me Hazrat Harun Ibn Is’haq Ibn Yahya Ibn Ma’een Jo Apne Waqt Ke Bade Muhaddis Guzre Hain Aur Fann Rijaal Kee Tamaam

tabo’n Me Aap Kee Ta’reef Darj Hai, Ka Qaul Likhte Hain Ki Jo Hazrat Abu

Bakr, Hazrat Umar Aur Hazrat Uthman Par Hazrat Ali Ko Afzal qaraar Deta Hai Ya’ni Tafzeel Ala Al-As’haab ka Motarif Ho Aur Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar Wa Hazrat Uthman Se Muhabbat Bhi Karta Ho To Ahle Sunnat Wa Al-Jama’at Me Se Hai.

(8) Hazrat Imam Baqilani (403H) Apni Kitab “Manaqib Al-A’imma Al-Arba’ Me Saf’ha:304 Par Farmate Hain Ki Jamhoor(Jamhoor Ka Matlab Zyada Tar ka, Aksar ka Hota Hai Ijmaa’ ka Nahin) Ahle Sunnat Ke Mutabiq Tafzeel Shaykain Ke Qayil Hain Albatta Agar Koyi Shakhs Khulafa-E Salasah Ke Faza’il Maanta Ho Aur Un Se Muhabbat Aur Unki Ta’zeem Karte Hu’e Hazrat Syedna Ali KarramAllahu Ta’ala Waj’hah-ul-Karim Ko Afzal maanta To Ham Use Ahle Sunnat Wa Al-Jama’at Se Kharij Nahin Samajhte.

(9) Allama Zabeedi Ne Apni Kitab “Ithaaf Sadaat ul-Muttaqeen” Jo Ki Sharah Hai “Ahya ul-Uloom ul-Deen” Ki, me “Risaala A’laam Al-Huda” Jo Ki Hazrat Shaykh Shahab ul-Deen Soharwardi Ki Kitab Hai Is Me Hazrat Shaykh Shahab Al-Deen Soharwardi Ke Hawale Se Naql Karte Hain.

“Ki Aap Apne Mureedo’n Se Farmate Hain Agar Tum Meri Mureedi Qubool Karte Ho To Sahabah Ke Baare Me Chup Raho. Sab Se Barabar Kee Mahabbat Karo Aur Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar Aur Hazrat Uthman Se Muhabbat Karo Aur Kisi Ko Kisi Se Afzal Qaraar Na Do Aur Tumhare Liye Kafi Hai Ki Hazrat Abu Bakr Wa Umar Wa Uthman Ki Khilafat Ko Haq Maano Aur Tafzeel Se Bacho.”

(10) Hazrat Mulla ‘Ali Qari# Hanafi# (1014H) Apni Kitab “Sham ul Awarif Fi Zam il-Rawafiz” Jo Ki Hazrat Mausoof#m Ki Aakhir Zamaane Ki Kitab Hai, Me Farmate Hain Ki Afzaliyat Ka Masʼala Dar Haqeeqat Ko’i Mas’ala Nahin Hai Is Bahes Se Bacho. Is Ko Chod Dena Hi Afzal Kyunki Qiyamat Me Is Baare Me Pucha Nahin Jaa’ega.

(11) Hazrat Maulavi Abdul Hayyi Firangi Mahli (1341H) Apni Kitab “Nazhat ul-Khawatir” Jo Ki Aath-08 Jildo’n Par Mushtamil Hai, Me Farmate Hain Ki Hazrat Shaykh Sadre Aalam Dehlvi Jo Ki Bhatije Hain Hazrat Shah Wali Allah Delhvi Ke. Shah Wali Allah Muhaddis Delhvi Apni Kitab “Tafhimat e Ilahiya” Me Jild Number 1 Saf’ha:26 Par Farmate Hain Ki “Mera Bhatija Ya’ni Hazrat Shaykh Sadr e Aalam Delhvi Hazrat Ali Ki Afzaliyat Ka Qayil Hain. Tamaam Sahabah Par Unhone Hazrat Ali ki Afzaliyat Par Jo Risaala Likha hai Jis Ka

Naam “Ma’arij-ul-Ula Fi Manaqib il-Murtaza” Hai. Woh Unhone Mujhe Bheja To Mein Ne Us Ko Padhne Ke Baad 28/ Sher Likh Kar Us Kitab Ki Himayat Ki Un 28/ Sher Me Se Ek Misra Ka Tarjama Pesh Kiya Ja Raha Hai:

Tarjama: Tu Ne Jo Kuch Likhi Hai (Afzaliyat Par) Us Ki Jaza ALLAH Tujhe Dega.

ALHAMDU LILLAH IS FAQEER KE PAAS WO 28 SHER MAHFOOZ HAIN.

Note: Shah Wali Ullah Dehlvi Ka Mash’hoor Aqeedah Tha Ki Shaykhayn Tamaam As’haab Se Afzal Hain Lekin Jab Un Ke Bhatije Shaykh Sadr e Aalam Dehlvi Ne Hazrat Ali Ki Afzaliyat Par Kitab Likhi To Shah Sahib Mausoof Ne Un Par Koyi Kufr Ka Fatwa Nahin Lagaya Aur Na Hi Un Ko Jama’at e Ahl e Sunnat Se Nikala Kyun Ke Unke Nazdeek Bhi Is Mas’ala Kee Koyi Ahemiyat Nahin Thi.

Jehat – 2

Mas’ala-e Tafzeel Haqeeqat Ke Aa’ine Me.

(Is Jehat Me 40/ Dala’il Pesh Ki’e Ga’e Hain)

Dala’il:

(1) “Sahih Bukhari” Me Hazrat Zayd Ibn Aslam Se Riwayat Hai Ki Un Ke Waalid Hazrat Aslam Ne Hazrat Abdullah Bin Umar Se Poocha Ki Hamein Hazrat Umar Ke Baare Me Kuch Batayein To Hazrat Abdullah Bin Umar Ne Phir Bayan Kiya Aur Aakhar Me Kaha Mein Ne Apne Waalid Se Zyada Buzurg Aur Afzal Nabi SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Baad Kisi Ko Nahin Dekha.

(2) “Jame’ Tirmizi” Ke Sharah “ Arizat ul Ahwarzi Fi Sharah il-Jame Tirmidhi” Ke Musannif Qazi Abu Bakr Ibn Arbi Maliki Farmate Hain Ki Imam Tirmizi Ne Hazrat Abu Hurayrah RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ka Qaul Naql Kiya Hai Ki Unhone Farmaya Ki Nabi Ke Baad Sab Se Afzal Hazrat Ja’far Ibn Abi Talib RadiyAllahu Ta’ala Anhu Hain.

(3) Hazrat Imam Baqilani (403H) “Manaqib ul-A’immat ul-Arba” Me Farmate Hain Ki Zyada-tar Sahabah Me Yeh Baat Mash’hoor Thi Ki Hazrat Ali Sab Se Afzal Hain.

(4) Hazrat Kaab Bin Zaheer RadiyAllahu Ta’ala Anhu (26H) Jo Ki Ek Sahaba-e Rasool SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Hain Apne Diwaan Me Ek Manqabat Likhte Hain Jis Me Hazrat Ali Ki Shaan Me Ek Misra’ Kaha Hai Jis Se Un Ka Hazrat Ali Ko Tafzeel Dena Saabit Hota Hai Woh Zail# Me Darj Kiya Ja Raha Hai.

يا خير من حملت نعلا له قدم بعدا نبی

Tarjuma: Ae ALI aap unme sabse afzal hai jo NABI SALLALAHO ALAIHE WA ALEHI WASALLAM ke baad zinda rahein.

(5) HAZRAT ALI ke baare Imaam Shafe’i ne jo Sher likha hai. Unme se ek misra’ pesh kiya ja raha hai.

يا علي انت خير امام و خير هاد

Tajuma: Ae ALI Aap Sab Se Afzal Imam Aur Sab Se Afzal Haadi Hain.

(Note) Imam Shafa’i Ke Diwaan Ka Urdu Tarjama Dehli Ke Urdu Bazaar Me Milta Hai.

(6) “Al-Fisal” Me Allama Ibn Hazam Likhte Hain Ki Hazrat Imam Hasan Aur Hazrat Ammar Bin Yasar Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Par Hazrat Ali Ko Tafzeel Dete The.

(7) Hazrat Qazi Aiyaz Maliki Ne “Akmaal ul-ilm Fawa’id ul-Muslim” Me Farmaya Hai Ahle Sunnat Ke Ulama Ke Ek Giroh Ka Yeh Aqeedah Tha Ki Jo Log Nabi SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa Sallam Ke Saamne Dunya Se Gaye Woh Zyadah Afzal Hain Kyunki Huzoor SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Un Ka Janaazah Padhaya Hai. Un Ki Zamaanat Aur Gawaahi Di Hai Waghairah.

Note: Yehi Aqeedah Hazrat Imam Abdul Bar Ka Tha.

(8) “Tarikh Ibn Asakir” Me Allama Ibn Asakir (571H) Raaqim Hain Ki Hazrat Bilal Tak Yeh Baat Pahonchi Ki Kuch Log Unko Hazrat Abu Bakr Par Tafzeel Dete Hain To Aap Ne Farmaya Ki Mein Kaise Un Se Afzal Ho Sakta Hoon. Mein To Unki Neki Me Se Sirf Ek Hoon.

Note: Is Se Maloom Hua Ki Kuch Log Aise Bhi Thay Jo Hazrat Bilal Razi Allahu Ta’ala Anhu Ko Sab Se Afzal Maante Thay. Yaha’n Par Qaabil e Ghaur Baat Yeh Hai Ki Hazrat Bilal Ka Wisaal (20H) Me Hua Jo Ki Zamana-e Risaalat Ke Bohat Qareeb Tha Aur Us Waqt Aise Log The Jo Hazrat Bilal Ko Hazrat Abu Bakr Se Afzal Maante The Aur Yeh Daur Hazrat Umar Ki Khilafat Ka Tha.

(9) “Sahih Muslim” Me Ummul Mumineen Hazrat Umm Salma RaziAllahu Ta’ala Anha Se Riwayat Hai Ki Un Ke Pahle Shauhar Hazrat Abu Salma Ka Jab Wisaal Hogaya To Hazrat Umme Salma Farmati Hain Ki Kaun Hai Afzal Abu Salma Se As’haab Me. Yaani Woh Apne Pahle Shohar Ko Afzal Maanti Thi.n.

(10) Hazrat Imam Hakim (405H) Ne Apni Kitab “Al-Mustadrak” Me Likha Hai Ki Hazrat Walid Ibn Uqbah Hazrat Uthman Ghani Ko Sahabah Me Sab Se Afzal Maante The Isi Kitab Me Dusre Maqaam Par Hazrat Sa’eed Ibn Musayyab Ne Farmaya Hai Ki Hazrat Abbas Ibn Abdul Mutallib Sab Se Afzal Hain Woh Nabi Ke Chacha Bhi Hain Aur Un Ke Ilm Ke Wasi Bhi Hain.

(11) “Tazkirat ul-Huffaz” Me Allama Zahbi Likhte Hain Ki Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood Jo Ki Chhate/ 6th Musalman Hain, Un Ke Shagird Unhi Ko Sahabah Me Sab Se Afzal Maante The.

Note: Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood Ke Shagird Imam Abu Hanifah Ke Asateza Me Se Hain. “Al-Asabah Fi Tamiz Al-Sahabah” Me Hai Ki Hazrat Tamim Bin Hazzam RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Jo Ki Hazrat Ibn Mas’ood Ke Shagird The, Farmate Hain Ki Mein Tamaam Sahabah Ki Majlis Me Baitha Magar Mein Ne Nahin Dekha Kisi Taarik ud Dunya Aur Aakhirat Se Raghbat Rakhne Waala Itna Parhezgar Aur Itna Muttaqi Pure Sahabah Me Jitna ki Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood The Aur Wohi Sab Se Afzal Hain Aur Kahte Hain Mein Ne Hazrat Abu Bakr Ko Bhi Dekha Aur Hazrat Umar Ko Bhi Dekha Magar Ham Ne Kisi Ko Bhi Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood Se Afzal Nahin Paaya.

(12) Hazrat Imam Ahmad Bin Hanbal Apni Kitab “Faza’il-us-Sahaba” Me Farmate Hain Ki Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood Ne Farmaya Karte The Ki Ham Sab Aapas Me Kaha Karte Thay Ki Ahle Madina Me Sab Se Afzal Ali Ibn Abi Talib Hain.

(13) Hazrat Imam Malik Hazrat Sayyidah Fatimat-uz-Zahra Salamullahi Alayha Ko Sab Se Afzal Maante The Tamaam Rasool Aur Ambiya Ke Baad. Is Baat Ko Sayyid ul-Muhaqqiqeen Hazrat Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlvi Apni Kitab “Takmeel ul-Iman” Me Saf’ha:57/ Par Qalam Band Kiya Hai.

(14) Imam Ali Mas’oodi Iraqi Jo Ki Ustaaz Hain Imam Badar ud-Din Ayni Ke, Farmaya Karte The Ki Is Baat Par Ittefaq Hai Ahle Ilm Ka Ki Sayyidah FATIMAT-UZ-ZAHRASALAM ULLAH ALAYHA Aur Un Ke Bhai Hazrat Sayyid Ibrahim Is Ummat Me Sab Se Afzal Hain. Is Baat Ko “Khasa’is Al-Kubra” Me ‘Allama Jalal ud-Din Siyuti Ne Bhi Likha Hai Aur Sayyid ul-Muhaqqiqeen Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dehlawi Ne “Takmeel ul-Iman” Me Saf’ha:57/ Par Likha Hai.

(15) Imam Tabrani (360H) “Al-Mu’jam ul-Kabir” Me Likha Hai Ki Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood Farmate Hain Ki Mein Ne Sattar-70 Sooratein Qur’an Ki NABI Pak SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Se Seekhi Hai Aur Qur’an Khatm Kiya Us Shakhs Ke Hawale Se Jo Sab Se Afzal Hai Ya’ni ‘Ali Ibn Abi Talib.

Note:- Isi Riwayat Ko “Al-Mu’jam Ul-Awsat” Me Bhi Imam Tabrani Ne Naql Kiya.

(16) Allama Ibn Asakir (571H) Ne “Tarikh Ibn ‘Asakir” Me Ek Unwaan Ki 6/ Riwayat Likhi Hai Jis Me Se Ek Naql Kiya Ja Raha Hai Aur wo sab Riwayat Hazrat Jabir Bin Abdullah Ansari Radiy Allahu Ta’ala ‘Anhu Se Hai.

Rawi Se Poocha Gaya Ki Hazrat Ali Ka Kya Martaba Tha Aap Hazraat Ke Darmiyan To Hazrat Jabir Bin Abdullah Ansari Ne Irshad Farmaya Unka Kya Kahna Woh Afzal ul-Bashar Hain Aur Is Ka Inkaar Sirf Munafiq Hi Karega.

(17) Imam Muhi ul-Din Jarir Tibri (310H) “Tarikh Tibri” Me Farmaya Hai Ki Jab Hazrat Ali Ne Hazrat Qais Ibn Sa’eed Ibn Ubada Ko Makka Ka Wazeer Bana Kar Bheja To Unhone Waha Pahonch Kar Khitaab Kiya Jis Me Hamd o Sana Ke Baad Unhone Farmaya Ki Ae Logo’n! Ham Ne Bayt Karli Hai Ali Ibn Abi Talib Ki Jo Sab Se Afzal Hain Nabi SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Baad To Tum Log Bhi Un Ki Bayt Karlo To Logo’n Ne Hazrat Ali Ki Bayt Karli.

(18) Hazrat Asma Bint Umais RadiyAllahu Ta’ala Anha Jo Ki Pahle Hazrat Ja’far Ibn Abi Talib RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ki Zauja Thi Phir Jab Woh Shaheed Ho gaye To Aap Ne Hazrat Abu Bakr RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Nikah Farmaya Phir Jab Hazrat Abu Bakr RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ka Inteqaal Hua To Aap Ne Hazrat Ali Se Nikah Farmaya Aur Aap Ko Teeno Hazarat Se Bete Huye Aur Teeno Ka Naam Muhammad Tha.

Logo Me Jab Yeh Baat Hoyi Ki Muhammad Ibn Ja’far Aur Muhammad Ibn Abu Bakr Jo Hain Woh Muhammad Ibn Ali Se Afzal Hain Kyunki Woh Dono Sahabi Hain Isi Baat Par Hazrat Asma Bint Umais Farmati Hain Muhammad Ibn Ali Se, Beta! Mere Dono Bade Bete Tum Se Afzal Hain Magar Un Dono Ke Baap (Ya’ni Hazrat Jaʼfar Ibn Abi Talib Aur Hazrat Abu Bakr) Tumhare Baap (Hazrat ‘Ali) Se Afzal Nahin Hain. Ya’ni Hazrat Ali Un Dono Se Afzal Hain. Is Riwayat Ko Hazrat Imam Ibn Abi Dunya (281H) Ne Hazrat Qatada Se Riwayat Kiya Hai Apni Kitab “Maqtal Ali Ibn Abi Talib” Me.

Note: Ye kitab HAZRAT ALI ki shahadat par sabse kitab hai.

(19) Hazrat Imam Yahya Ibn Ma’een (233H) Jin Ko Ilm ul-Rijal Ke Baani Maana Jaata Hai “Tarikh Yahya Ibn Ma’een” Jo Ki Bukhari Sharif Se Pahle Ki Kitab Hai.

Us Me Likhte Hain Ki Hazrat Ya’la Ibn Ubayd (209H) Ne Farmaya Ki Mere Waalid Hazrat Ubayd Ibn Umayya Hanafi Ki Yeh Raaye Hai Ki Hazrat Ali Hazraat Shaykhayn Se Afzal Hai Aur Yehi Meri Raaye Hai.

Note: Yeh Dono Hazraat Ya’la Ibn Ubayd Aur Ubayd ibn Umayya Hanafi Siqa Raawi Hain Aur Sahih Hadith Ke Raawi Hain. Imam Ahmad Bin Hanbal Ne Hazrat Ya’la Ibn Ubayd Ke Baare Me Farmaya Ki Woh Saleh Aur Siqa The. Pura Koofa Us Zamaane Me Ahle Sunnat Se Bhara Hua Tha Aur Hazrat Yahya Ibn Aadam Jo Ki Saleh Aur Siqa The, Bayaan Farmate Hain Ki Mein Ne Shaher Koofa Me Ek Aadami Aisa Nahin Dekha Jo Hazrat Ali Hazraat Shaykhayn Se Afzal Na Maanta Ho.

(20) “Hilyat ul-Auliya” Me Imam Abu Nu’aim# Asfahani (430H) Ba Sanad Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Sufyan Sawri Ki Raaye Jo Thi Wo Wahi Thi Jo UnKe Saathiyo Ki Thi Shaher Koofa Me. Wo Raaye Yeh Thi Ki Hazrat Ali Hazarat Abu Bakr Wa Umar Se Afzal Hain.

(21) Hazrat Allama Ibn Qayyim Jawzi (597H) Ne Kitab “Manaqib Ahmad Bin Hanbal” Me Likha Hai Ki Hazrat Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal Ne bayan kiya ki kuch log mere waalid ke paas aaye aur unhone pahle Hazrat Abu Bakr phir Hazrat Umar phir Hazrat Uthman ki khilafat par lambi baatein ki. Mere waalid sar jhuka kar baithe the, sar uthaya aur farmaya suno: “khilafat ne Hazrat Ali ko zeenat nahi bakhshi balki Hazrat Ali ne khalifa ban kar khilafat ko zeenat bakhsh di. Iske baad Hazrat Abdullah Ahmad Bin Hanbal ne Apne Walid Se Poocha Ki Afzaliyat ke baare Me Aap Kya Kahte Hain? To Woh Farmate Hain Khilafat Me….. Khilafat Me To Hazrat Abu Bakr Phir Hazrat Umar Phir Hazrat Uthman Afzal Hain Is Ke Baad Woh Chup Hogaye To Mein Ne Poocha Ki Hazrat Ali Kaha Hain? To Mere Waalid Ne Kaha Ae Mere Bete Hazrat Ali Ibn Abi Talib Par Kisi Ko Bhi Qiyaas (Fauqiyat) Nahin Kiya Ja Sakta.

Note: Pesh Karda Riwayat Se Ye Pata Chalta Hai Ki Hazrat Imam Ahmad Bin Hanbal Ka Nazariya Yeh Tha Ki Sahabah Aur Hain… Ahle Bayt Aur Hain Yaani Ahle Bayt Afzal Hain.

(22) “Usd ul-Ghabah Fi Mu’arifat is-Sahabah” Me Imam Aseee (630H) Raaqim Hain ki Hazrat Abu Tufaill Amir Ibn Waasila Farmate Hain Hazrat Abu Bakr Hazrat Umar Aur Hazrat Uthman Ke Faza’il Bohat Hain Aur Woh Sab Bohat Achche Hain Aur Sahibe Fazl Wa Kamaal Waale Hain Lekin Hazrat Ali Un Sab Se Afzal Hain.

Note: Batata Chalo’n Ki Hazrat Abu Tufail Amir Ibn Wasila Sab Se Aakhri Sahabi e Rasool SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa Sallam The.

(23) Imam Nasa’i (353H) Ne “Khasa’is e Ali” Me Sahih Sanad Se Riwayat Pesh Ki Hai Ki Jab Hazrat Ali Shaheed Hogaye To Hazrat Imam Hasan Ne Khutba irshaad farmaya Aur Yeh Unka Bohat Hi Mash’hoor Khutbah Hai Jis Me Unhone Farmaya Ki ” Kal Tumhare Darmiyan Ek Azeem Shaan Waala Shakhs Tha Ki Koyi Bhi Pahle Un Se Martabe Me Aage Nikal na Saka Aur Na Baad Waale Un Ke Martabe Me Un Se Aage Nikal Payenge”.

Is Khutbe Ko “Musannad Ahmad Bin Hanbal” Me Aur “Tabqaat Ibn Sa’d” Waghairah Me Bhi Dekha Ja Sakta Hai.

(Note) Pesh Karda Khutbe Se Saaf Zaahir Hota Hai Ki Hazrat imaam Hasan Hazrat Ali Ko Sab Se Afzal Maante Thay.

(24) Allama Khatib Baghdadi (463H) Ne Apni Kitab “Tarikh Baghdad” Me Raqam Farmaya Hai Ki Hazrat Abbas Ibn Abdul Mutallib Ka Ta-dame Hayaat Ye Aqeedah Tha Ki Tamaam Sahaba Me Hazrat Ali Sab Se Afzal Hain.

(25) “Al-Mu’jam ul-Kabir” Me Imam Tabarani (230H) Likhte Hain Hazrat Abdullah Bin Abbas Ne Hazrat Mu’awiya Ke Poochne Par Hazrat Ali Ke Baare Me Ek Khutba Irshad Farmaya. Jiska Tarjuma Zail Me Darj Kiya Ja Raha Hai:

Tarjuma: Jo Log Iman Laaye Aur Muttaqi Huye Un Sab Se Afzal Ali Ibn Abi Talib Hain. Jin Logo’n Ne Qameez Pehni Aur Chaadar Odhi Un Sab Me Afzal Ali Bin Abi Talib Hain. Jin Logo’n Ne Haj Kiya Aur Sayi Kiya Aur Umrah Kiya Un Sab Se Afzal Ali Ibn Abi Talib Hain. Dunya Me Sab Se Afzal Ali Ibn Abi Talib Hain. Siwaye Ambiya Alayhim-us-Salam Ke Kaun Hai Jo Ali K Baraabari Kare Aur Meri Aankh Ne Un Ki Koyi Misaal Nahin Dekhi Aur Na Qiyamat Tak Koyi Un Jaisa Dekh Paayega.

(26) Allama Ibn Asakir (571H) “Tarikh Ibn Asakir” Me Hazrat Imam Zain ulAabideen Ali Ibn Husain Se Riwayat Karte Hain Ki Hazrat Hakeem Ibn Khubair Ne Kaha Mein Aap Par Fida Ho Jaa’on Ki Hazrat Abu Juhaifa Ne Hazrat Ali Se Riwayat Kiya Hai Ki Hazrat Ali Ne Bataaya Is Ummat Me Sab Se Afzal Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Hain.

To Is Baat Par Imam Imam Zain ul-Aabideen Ali Ibn Husain Farmate Hain Ki “Yeh Dekhiye Sa’eed Ibn Musayyab Riwayat Kar Rahe Hain Ki Nabi SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ne Farmaya Ali Mere Liye Aise Hain Jaise Musa Ke Liye Haroon The Bas Mere Baad Koyi Nabi Nahin Hoga.

Is Riwayat Ko Pesh Karne Ke Baad Hazrat Imam Zain ul-Aabideen Ali Ibn Husain Farmaya Ki Batao Ki Bani Isra’il Me Hazrat Musa Ke Baad Hazrat Harun Se Bhi Koyi Afzal Tha? To Hazrat Hakeem Ibn Khubair Farmate Hain Bilkul Nahin.

Note: To Yeh Saabit Hua ki Hazrat Ali Ka Martaba Harun Alayhissalam Ki Tarah Hai aur wo hazrat Musa Alaihis Salam ke baad Sabse Afzal hain. To Phir Hazrat Harun Ki Tarah Hazrat Ali Bhi RASOOLALLAH SALLALAHO ALAIHE WA ALEHI WASALLAM ke baad sabse Afzal Hain.

(27) Imam Taj Ul-Din Subqi (771H) Ne Apni Kitab “Tabaqat Shafa’i” Jo Ki Shafa’i Tabaqat Par Mushtamil Hai, Me Likhte Hain Hazrat Ibrahim Bin Abdullah Jo Ki Siqa Rawiyaan Me Se Hain Aur “Sahih Ibn Hibban” Waghairah Me In Se Riwayat Ki Gayi Hai. Hazrat Imam Ibn Hibban Ne Unhe Mu’tabar Raawi Likha Hai.

Unhone Imam Shafe’i Se Kaha Ki Ae Shafe’i Mein Ne Kisi Hashmi Ko Nahin Dekha Jo Hazrat Abu Bakr Aur Hazrat Umar Ko Hazrat Ali Par Tafzeel De Balki Saare Hashmi Hazrat Ali Ko Hazraat Shaykhayn Se Afzal Maante The Bas Tu Hi Ek Hashmi Hai Jo Shaykhayn Ko Hazrat Ali Se Afzal Maanta Hai. Isi Baat Par Imam Shafe’i Ne Farmaya Mein Hashmi Nahin Hoo’n Hazrat Ali Hashmi Hain Aur Mein Abd Munaaf Me Se Hoo’n.

Note: Is Se Saaf Pata Chalta Hai Ki Tamaam Hashmi Tafzeeli the (yaani wo Hazrat Ali ko Tamaam Sahaba se Afzal samajhte the). Ab Lagao Hashmiyo’n Par Kufr Ka Fatwa Aur Nikalo Unhe’n Sunniyyat Se Bahar….

(28) Hazrat Imam Abu ul-Hasan Ash’ari (330H) Apni Kitab “Maqalat ulIslamiyyeen” Me Farmate Hain Ki Hazrat Zaid Ibn Ali Ibn Husain Ash-Shaheed Ka Aqeedah Tha Ki Hazrat Ali Ibn Abi Talib Tamaam Sahaba Se Afzal Hain Aur Woh Shaykhayn Se Bhi Muhabbat Karte The.

(29) Allama Ibn Hajar Asqalani Apni Kitab “Al-Isabah Fi Tamiz zis-Sahaba” Me Raaqim Hain Ki Ek Shakhs Hazrat Imam Ja’far Sadiq RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ke Paas Aaya Aur Kaha Yeh Jo Hakeem Ibn Abbas Kalbi Hai Yeh Aap Ki Mukhalifat Me Sher Padhta Hai. Hazrat Imam Ja’far Sadiq Ne Poocha Kya Tere Paas us Ka Koyi Sher Hai. To Us Ne Kaha Ji Abhi Sunaata Hoo’n.

Tarjama: Ham Ne Latka Diya Zaid Ko Saleeb Par Kya Tum Ne Koyi Aisa Bhi Haadi Dekha Hai.

Tum Ali Ko Uthman Par Qiyaas (Afzal) Karte Ho Bewaqoof Ho Uthman Ali Se Afzal.

Is Sher Ko Sunne Ke Baad Imam Ja’far Sadiq RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ne BadDu’a Ke Liye Haath Uthaya Aur Kaha Allah! Agar Yeh Shakhs (Ya’ni Hakeem Ibn Abbas Kalabi) Jhoot Bol Raha Hai To Us Par Ek Jaanwar Bhej, Raawi Bayaan Karta Hai Ki Ek Din Hakeem Ibn Abbas Kalabi Apne Ghar Se Nikla To Us Ko Ek Sher Ne Maar Daala.

Note: Riwayat Se 2 baatein Pata Chalti Hain. Pahli ye ki Hazrat Zaid Ibn Ali Ibn Husain Sachche The Aur Doosri ye ki Hazrat Ali Hazrat Uthman Se Afzal Hain.

(30) Imam Ibn Arabi Ne Apni Kitab “Al-Mu’jam” Me Wohi Riwayat Naql Karte Hain Jo Guzar Chuki Daleel Number 26/ Ki Shakal Me Pesh Ki Gayi Hai. Is Me Woh Aage Bhi Bayaan Karte Hain Ki Hazrat Hakeem Ibn Khubair Kahte Hain Mujhe Hazrat Imam Zain ul-Abideen Ali Ibn Husayn Ki Baat Samajh Me Nahin Aayi To Mein Hazrat Imam Muhammad Baqir Ibn Ali Husain Ke Paas Gaya Aur Un Se Poocha Ki Yeh Mas’ala Kya Hai? To Aap Ne Farmaya Ki Dekho Sa’eed Ibn Musayyab Waali Riwayat Sahih Hai Aur Aap Ne Farmaya Jo Mard Hota Hai (Ya’ni Momin) Woh Hamesha Dusro’n Ko Afzal Samajhta Hai. Haalanki Woh (Hazrat ‘Ali) Haq Aur Takarrum Me Un Sab Se Afzal Hain.

(Note) Is Riwayat Se Yeh Pata Chalta Hai Ki Hazrat Imam Muhammad Baqir Ibn Ali Ibn Husain Bhi Hazrat Ali Ko Shaykhayn Se Afzal Samajhte The. Hazrat

Ali Ka Khud Ko Afzal Na Manna Aur Pooche Jaane Par Yeh Kahna Ki Mein To Aam Musalmano Me Se Hoo’n Yeh Mabni Bar-khaak Saari Hai Jaisa Ki Hazrat Abu Bakr Jab Khalifa Bane To Apne Pahle Khutbe Me Irshad Farmaya Mujhe Khalifa Bana Diya Gaya Hai Haalanki Mein Tum logo Se Afzal Nahin Hoo’n.

(31) “Musnad Ahmad Bin Hanbal” Me Imam Hanbal Likhte Hain Ki Hazrat Juhaifa Jo Ki Hazrat Ali Ke Saathiyo’n Me Se The, Unhone Hazrat Ali Se Kaha “ALLAH Ki Qasam Ya Ameer ul-Momineen Mein Kisi Musalman Ko Nabi SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Baad Aap Se Afzal Nahin Maanta.

(32) Allama Muhammad Ibn Saad (270H) Apni Kitab “Tabaqat Ibn Saad” Me Farmate Hain Ki Hazrat Muhammad Bin Hanfiya Mulke Sham Ke Safar Par The Aur Kayi Log Un Ke Saath The. Un Me Arab Ka Bohat Mash’hoor Shayir Tha Jis Ka Naam Qusair Azza Tha. Us Shayir Ne Hazrat Ali Ki Shaan Me Safar Ke Dauran Sher Padha Hai Jiske Ek Misra’ Ka Tarjuma Likha Ja Raha Hai.

Tarjama: Ae (Muhammad Bin Hanfiya) Us Ke Bete Jo Nabi Ke Baad Sab Se Afzal Hai. Ae Ali Ke Bete! Ali Ka Misl Kaun?

To Us Par (Muhammad Bin Hanfiya) Bohat Khush Huye. (Hazrat Muhammad Bin Hanfiya Hazrat Ali Ke Bete Hain)

Note: “Bukhari Sharif” Ki Riwayat Me Jo Hazrat Muhammad Bin Hanfiya Apne Walid Hazrat Ali Se Poochte Hain Ki NABI PAK SALLALAHO ALAIHE WA ALEHI WASALLAM Ke Bad Sab Se Afzal Kaun Hai? To Hazrat Ali Farmate Hain Ki Hazrat Abu Bakr Phir Hazrat Umar uske baad Aap Khamosh Ho jate Hain. To Muhammad Bin Hanfiya Poochte Hain Ki Aur Aap Kaha’n Hain? To Hazrat Ali Farmate Hain Mein To Musalman Me Se Ek Aam Aadmi Hoo’n. Yaha’n Par Do Baat Arz Karna Chahta Hoo’n

(a) Kya Hazrat Ali Sach Me Ek aam Musalman The? Agar Haa’n!!! Tab To Ham Sab Musalman Hain Ma’zallah Tab To Hazrat Ali Ham Jaise Aam Musalman Huye. Yeh Baat Samajhne Ki Hai Ke Hazrat Ali Ne Yeh Baat Khaak-saari Ki Wajah Se Irshad Farmaya.

(b) Hazrat Ali Ke Is Jawaab Ke Bawajood Hazrat Muhammad Bin Hanfiya Ka Yeh Aqeedah Tha Ki Woh Hazrat Ali Ko Sab Se Afzal Maante The Jis Ka Suboot Uphar Guzri Riwayat Se Milta Hai.

(33) “Kanz Al–Ummal” Me Allama Taqi Hindi (975H) “Hilyat Al-Awliya” Jo Ki Aalame Islam Me Mu’tabar Kitab Maani Jaati Hai, Ke Hawale Se ek Riwayat Pesh Karte Hain Ki Hazrat Abu Bakhtari Farmate Ki Hazrat Ali Ne Khutbah Irshad Farmaya Ki Jaan Lo Is Ummat Me Sab Afzal Hazrat Abu Bakr Aur Hazrat Umar Hain To Ek Shakhs Ne Uth Kar Poocha ola biling Ya’ni Ae Ali aap kahan hai (unme) yaani Aapka Kya Maqaam Hai? To Is Par Hazrat Ali Tarikhi Jawaab Irshad Farmate Hain “Ham To Ahle Bayt Me Se Hain Aur Ham Se Kisi Ka Muqabala Nahin Kiya Ja Sakta”.

Note: Pesh Karda Riwayat Se Pata Chalta Hai Ki Khud Hazrat Ali Ka Yeh Aqeedah Tha Ki Girohe Ahle Bayt Sab Se Afzal Hai.

(34) Imam Bayhaqi (320H) Ne Apni Kitab “Al-Muhasin Wa Al-Masawi” Me Farmate Hai Ki Badshah Harun Rashid Jo Apne Zamane Ka Bada Alim Fazil Tha. Usne Apni Hukoomat Me Elaan Karwaya Tha Ki NABI SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Baad Sab Se Afzal Hazrat Ali Ibn Abi Talib KarramAllahu Wajh-ul-Karim Hain.

(35) Imam Bayhaqi Ne Apni Usi Kitab Isi Kitab Me Ya’ni “Al-Muhasin Wa AlMasawi” Me Ek Aur Riwayat Hazrat Muhammad Ibn Abi A’isha Se Pesh Karte Hain. Jo Ki Bohat Bade Siqa Raawi Hain Jin Ki Riwayat “Muslim Sharif” Waghairah Me Maujood Hai Un Ki Majlis Me Ek Shakhs Ne Un Se Poocha Nabi SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Baad Sahaba Me Kaun Sab Se Afzal Hain? To Unhone Irshad Farmaya “Abu Bakr, Umar, ‘Uthman, Talha, Zubayr, Sa’d Ibn Abi Waqas, Abdur Rahman, Saeed, Ubayd Ibn Jarrah Waghairah Hain” To Us Shakhs Ne Poocha Phir Ali Kaha’n Gaye? To Hazrat Muhammad Ibn Abi A’isha Farmate Hain Ki To Mujh Se As’haba-e-Rasool Ke Baare Me Pooch Raha Hai Ya Nafse Rasool Ke Baare Me Pooch Raha Hai? To Us Shakhs Ne Kaha Mein To Sahaba Ke Baare Me Pooch Raha Hoo’n To Phir Is Par Muhammad Ibn Abi A’isha Yeh Farmate Hain “Aayate Mubahila” Se Yeh Saaf Zahir Hai Ki Hazrat Ali Nafse Rasool Hain Aur Ko’i Bhi Sahaba RASOOL SALLALAHO ALAIHE WA ALEHI WASALLAM Ki Nafs Ke Baraabar Kaise Ho Sakta Hai”?

(36) “Ma’arij Al-Ula Fi Manaqib Al-Murtaza” Me Allama Shaykh Sadr e Aalam Dehlvi Jo Ki Hazrat Shah Wali Ullah Muhaddis Dehlvu Ke Bhatije Hain. Woh Is Kitab Me Riwayat Naql Karte Hain Jis Ko Imam Abu Bakr Ibn Mardwiya Ne, Imam Ibn Abi Dunya Aur Imam Dar Qutni Ne Apni Apni Kitabo’n Me Bayan Kiya Hai, Riwayat Yeh Hai:

Imam Ibn Abi Al-Dunya Aur Imam Abu Bakr Ibn Marduwiya Ke Hawale Se Shaykh Sadr e Aalm Dehlvi Naql Farmate Hain Ki Hazrat Abu Bakr Siddiq RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ne Irshad Farmaya Ki Agar Dekhna Chahte Ho Martabe Me Sab Se Bada Huzoor SallAllahu Alayhi WaAalihi Wa-Sallam Ke Nazdeek, Jo Sab Se Ziyadah Un Se Qareeb Rahta Ho Aur Apni Haalat Me Sab Se Afzal Hai Aur Jo Sarkar SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ki Sab Se Zyadah Takleef Door Karne Waala Hai To Use Chahiye Ke Is Aane Waale Ko (Ali Ibn Abi Talib) Ko Dekhe.

Note: Hazrat Abu Bakr Siddiq RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ka Khud Yeh Aqeedah Tha Ki Hazrat Ali As’haab Me Sab Se Afzal Hain.

(37) Hazrat Shah Abdul Aziz Muhaddis Dehlvi (1159H) Ne “Fatawa ‘Aziziya” Jis Ka Tarjama 100/ Saal Pahle Hazrat Molvi Abdul Wajid Ghaziuri Ne Kiya Tha Jo Ki Pakistan Ke Karachi Shaher Ki M.H. Sa’eed Company Ne Chapa Tha. Is Me Safha Number 400/ Par Sawaal Poocha Gaya Hai. Jo Ki Darj Zail Kiya Ja Raha Hai.

Sawaal: Fazeelate Shaykhayn Par Ahle Sunnat Ka Ijmaa Hai To Kya Hazrat Ali Kee Bhi Fazeelat Kahi’n Se Saabit Hai?

Jawaab: Hazraat Shaykhain Ki Fazeelat Hazrat Ali Par Har Wajah Se Saabit Nahin Hai Balki Hazraat Muhaqqiqeen Ahle Sunnat Ne Likha Hai Ek Sahabi Ki Afzaliyat Dusre Sahabi Par Har Wajah Se Saabit Hona Muhaal Hai. Is Waaste Ki Hazrat Ali Jihad Sayfi Me, Fanne Qaza Me, Kasrat Riwayat e Hadees Me, Hashmiyat Me, Aur Bilkhusus Is Wajah Se Ki Hazrat Khatoone Jannat Sayyida Ka’inat Bibi Zahra Bint RasoolAllah SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Shohar Hone Kee Wajah Se Hazrat Ali Kee Tafzeel Hazrat Abu Bakr Aur Umar Par Qata’i Taur Par Saabit Hai Aur Hazrat Ali Hazrat Umar Se Ek Aur Lehaz Se bhi Afzal Hain Ki Hazrat Ali Ne Hazrat Umar Se Pahle Islam Qubool Kiya Aur Hazrat Umar Se Pahle Namaz Padhi Ab Hazraat Shaykhayn Ko Fazeelat Jo Hazrat Ali Par Hai Us Kee Wajah Yeh Hai Ki Kuch Umoor Jaise Siyasat Ummat Me, Sadde Baab Fitna Me, Tarweej e Ahkam e Shari’at Me, Mamalikat Me, Ish’aat e Islam Waghairah Hain. Jis Se Shaykhayn Ko Nabi Paak SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Manind Anjaam Dene Me Hazraat Shaykhayn Ko Hazrat Ali Par Fazeelat Hai.

Note: Yahi Baat “Husn ul-`Aqidah” Me Hazrat Shah Wali Ullah Muhaddis Dehlvi Ne Bhi Likhi Hai.

Isi Kitab Ke Safha 412_413 Par Sawaal Kiya Gaya Hai jo Ki zail me darj kiya ja raha hai. Sawaal: Tafzeeli Ke Peeche Namaz Ja’iz Hai Ya Nahin? Jawaab: Tafzeeli Kee Do-02 Qisme’n Hoti Hain.

(a) Woh Jo Hazrat Ali Ko Shaykhayn Par Fazeelat Dete Hain Aur Shaykhayn Se Muhabbat Bhi Karte Hain. Woh Sunni Hai Aur Un Ki Imaamat Ja’iz Hai Aur Is Rawish Par Kayi Sunni Ulema Aur Soofiya Bhi Thay.

(b) Woh Jo Hazrat Ali Ko Afzal Maante Hain Aur Hazraat Shaykhayn Ka Ihteram Nahin Karte Aur Kahte Hain Ki Mujhe Un Se Koyi Sarokaar Nahin Hai To Aise Ke Peeche Namaz Padhne Ka Wohi Hukm Hai Jo Bid’ati Ke Peeche Namaz Ka Hukm Hai.

(38) Hazrat Abu Zohra Misri/ (1393H) Jo Ki Maazi Qareeb Ke Misr Ke Bohat Bade Aalim Guzre Hain. Woh Apni Kitab “Seerate Abu Hanifa” Me Farmate Hain Ki Sirf Raafzi Hi Hazrat Ali Ko Afzal Nahin Maante Balki Kayi As’haab Ka Bhi Yahi Maslak Tha Jin Ke Naam Zail Me Nagaarish Kiye Ja Rahe Hain.

• Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala Anhu. (Mujtahid)

Hazrat Abdullah Ibn Abbas Radiy Allahu Ta’ala Anhu. (Mujtahid) • Hazrat Abi Ibn Kaa’b RadiyAllahu Ta’ala Anhu. (Mujtahid)

Hazrat Abu Zar Ghefaari RadiyAllahu Ta’ala Anhu. Hazrat Miqdad Bin Aswad RadiyAllahu Ta’ala Anhu. Hazrat Ammar Bin Yasar RadiyAllahu Ta’ala Anhu.

Hazrat Jabir Bin Abdullah Ansari Radiy Allahu Ta’ala Anhu. • Hazrat Huzaifa Yamani RadiyAllahu Ta’ala Anhu. (Raazdaare Rasool)

Hazrat Buraidah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu. Hazrat Ayyub Ansari RadiyAllahu Ta’ala Anhu. Hazrat Uthman Ibn Hanifah RadiyAllahu Ta’ala Anhu.

Hazrat Abu Al-Haisam RadiyAllahu Ta’ala Anhu. • Hazrat Hazaif Ibn Sabit Radiy Allahu Ta’ala Anhu. • Hazrat Abbas Ibn Abd Al-Mutallib RadiyAllahu Ta’ala Anhu.

Hazrat Abu Tufail Amir Ibn Wasila Radiy Allahu Ta’ala Anhu.

Kuch Tabe’in Hazarat Ke Asma Mubarak bhi Nagarish Kiye Ja Rahe Hain Jo Tafzeel e Ali Ke Qayil The. Hazrat Imam Zain ul-Aabideen Ali Ibn Husain RadiyAllahu Ta’ala Anhu. Hazrat Imam Baqir RadiyAllahu Ta’ala Anhu. (Ustaaz e Imam Abu Hanifah) Hazrat Imam Ja’far Sadiq RadiyAllahu Ta’ala Anhu. (Ustaaz e Imam Abu Hanifah) Hazrat Zaid Ibn Ali Ibn Husayn RadiyAllahu Ta’ala Anhu. (Murshid Wa Ustaaz e Imam Abu Hanifah) Hazrat Muhammad Bin Hanfiya RadiyAllahu Ta’ala Anhu. Hazrat Umar Ibn Abdul ul-Aziz RadiyAllahu Ta’ala Anhu. Hazrat Khalid Ibn Sa’eed Ibn Aas RadiyAllahu Ta’ala Anhu.

(39) Siraj ul-Awliya Shaykh ul-Shuyukh Makhdum ul-Makhdumeen Hazrat Sayyid Makhdum Ashraf Samnani Rahmatullahi Ta’ala Alaih (832H) Apni Kitab “Risaala Qabriyah” Me Irshad Farmate Hain Ki RASOOLALLAH SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ke Baad As’haab Me Hazrat Ali Ko Sab Se Afzal Maanta Hoo’n.

(40) Sultan Al-Hind Gharib Nawaz Hazrat Sayyid Mo’in uddin Hasan Sanjiri Ajmeri Rahmatullahi Ta’ala Alaih (633H) Apne “Diwan” Me Irshad Farmate Hain.

«

اوصاف على بہ گفتگو ممکن نیست گنجائش بحردر سبو ممکن نیست من ذات على رابہ واجبی چہ دانم الا دانم کہ مثل او ممکن نیست «

Hazrat Gharib Nawaz Rahmatullahi Ta’ala Alaih Ne Farmaya Ki Misaal e Hazrat Ali hi Mumkin Nahin Hai. Is Se Aapka Aqeedah Ki Aap Hazrat Ali Ko Sab Se Afzal Maante Thay Hain.

Jehat – 3

Ek Jaali Riwayat Ka Post Martam.

Hazrat Ali Ke Hawale Se Ek Riwayat Aksar Tafzeel Ke Baab Me Pesh Ki Jaati Hai Jo Ki Hazrat Ali Se Hi Marwi Batayi Jaati Hai, Zail Me Darj Ki Ja Rahi Hai:

“Jo Koyi Bhi Mujhe Hazrat Abu Bakr Aur Hazrat Umar Se Afzal Kahega To Mein Us Par Muftari Ki Had Jaari Karonga”. Aayiye Is Ka Haqeeqi Jaa’izah Karte Hain.

(1) Ghaur Talab Baat Yeh Hai Ki Is Riwayat Ki Sanad Hi Za’eef Hai Jaisa Ki Hazrat Imam Ahmad Bin Hanbal Rahmatullahi Ta’ala Alayh Apni Kitab “Faza’il Al-Sahabah” Me Likha Hai. Jab sanad hi zaeef hai to ahkaam kaise jaari kiye sakte hain?

(2) Sab Se Zyada Ghalat Baat Is Me Yeh Hai Ki Is Me Had Jaari Karne Ki Baat Kahi gayi Hai. Jo khud is Riwayat Ke Mauzu Hone Par Daleel Hai. Kyun Ki Had lagana koyi Ma’muli Cheez Nahin Hai. Had Lagaane Ke Liye Qur’an Aur Sunnat Se Daleel Hona Zaroori Hai Aur Yeh Baat Saabit Ho Chuki Ki Is Mas’ala Ki koyi Ahemiyat Nahin Hai. Agar Is Mas’ala-e Tafzeel Ki koyi Haqeeqat Hoti Ho Qur’an Wa Sunnat Se Hamein Suboot Zaroor Milta Jab Ki Haqeeqat Is Ke Baraks Hai. Had Kisi Bhi Cheez Ki Ho Woh Fiq’hi Mas’ala Me Hogi. Jis Tarah Tamaam Mas’ala Par Jaari Ki gayi Hudood Ka Bayan Fuqaha Ne Kiya Hai To Aaj Tak Kyun A’imma-e Arba Me Se Kisi Ne Tafzeel e Ali Par Had Jaari Kyun Nahin Kee? Kyun Kisi Faqeeh Ne 80/ Kode Kisi Tafzeeli Par Nahin Barsa’e? Is Hawala Se koyi Bhi Suboot Kahin Bhi Nahin Milta.

(3) Qabile Qadr Baat Yeh Hai Is Riwayat Me Had Lagaane Ki Baat Kahi gayi Hai Aur Kisi Faqeeh Aur Muhaddis Ne Is Riwayat Ko “Kitab Al-Hudud” Me Shamil Nahin Kiya Hai. Ulema ka Aisa karna Is riwayat ki Nafi Par elaaniya Daleel Hai.

(4) Ek Baat Yeh Bhi Hai Ki Tafzeel Dene Waale Ko Maftari Ki Saza Ka Bayan Hai. Ya’ni Tafzeeli Aur Maftari Baraabar huye. To 1400/ Saal Se Aaj Tak Woh Tamaam Sahabah, Tabe’een, Fuqha, Muhaddiseen, Aur Akabireen Jo Tafzeel e Ali Ke Qayil The Na’uzubillah Maftari Hu’e.

Ab Muftiyan e Kiram Tafzeel Ali Par Fatwa Jaari Karne Se Pahle Thande Dimaagh Se Soch Lein aur thoda tahqeeq kar lein.

(5) Ek Nukta Yeh Bhi Hai Ki Woh Tamaam Naam Guzar Chuke Hain Jo Afzaliyat e Ali Ke Qayil The Aur Un Tamaam Me Banu Hashim Aur Sahabah Aur Tabe’een Bhi Shamil Hain Jo Afzaliyat e Hazrat Ali Ke Qayil The. To Is Riwayat Ke Mutabiq In Par Had Zaroor Jaari ki gayi Hogi. To Is Ka Tarikhi Suboot Maujood Hona chahiye Lekin Tarikhe Islam Me Is Ka koyi Suboot Nahin Milta. Aur Agar koyi Had Jaari Nahin Ki gayi To Is Ka Matlab Saaf Hai Ki Riwayat jaali hai, Gadh Li gayi Hai.

(6) Is Nukta Par Ulema Ki Khaas Tawajjo Ka Talib Hoo’n Ke Pesh Karda Riwayat Me Had Lagaane Ka Bayan Hai Aur Aap Sabhi Jaante Hain Kisi Cheez Ki Had Lagaane Ka Haq Ya To Allah Ko Hai Ya To Us Ke Mehboob Hazrat MUHAMMAD SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Hai Hazrat Ali Kabhi Kisi Par Had Nahin Laga Sakte.

Ahle Ahnaf Me Sirf 4/ Hudood Hain:

• Chori Kee Had • Zina Wa Amradi Kee Had

Nashe Ki Had Bohtan Ki Had (Ya’ni Iftara’ Ki Had)

.

To Ab Batai’e Aaj Tak Is Hawala Se Kis Ko 80/ Koode Maare Gaye? Kyunki muftari ki saza 80 koode hain.

(7) Samajhne Ki Baat ye hai ki Jab bhi baat Had Lagaane Ki Aayegi To Qanoon Sab Ke Liye Baraabar Hoga. Is Riwayat Me Yeh Bayan Hota Ki Hazrat Ali Kahte Hain Ki “Jo Mujhe Hazrat Abu Bakr Aur Hazrat Umar Se Afzal Kahega To Mein Is Par Maftari Ki Had Laga’onga.”

Ab Qabil e Ghaur Yeh Baat Hai Ki Jo Hazrat Ali Ko Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Se Afzal Kahega To Us Par Had Lagayi Jaayegi. Yeh Had Us Par Kyun Jaari Nahin Hoti Jo Hazrat Qasim Bin RasoolAllah SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Se Afzal Maanta Hai? Us Par Kyun Nahin Jaari Hoti Jo Hazrat Sayyida-e Kaynat Bibi Zahra Bint RasoolAllah SallAllahu Alayhi Wa-Aalihi Wa-Sallam Ko Hazrat Abu Bakr Aur Umar Se Afzal Maanta Hai. Yahi Had Us Par Kyun Nahin Lago Hoti Jo Hazrat Abbas Ibn Abdul Mutallib Ko Hazrat Abu Bakr o Hazrat Umar Se Afzal Maanta Hai? Ab Yeh Had Us Par Bhi Lagaayi Jaye Jo Hazrat Ja’far Ibn Abi Talib Ko Hazrat Abu Bakr Wa

Hazrat Umar Se Afzal Maanta Ho? Had ka Qanoon To Us Par Bhi Jaari Hona chahiye Jo Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood RadiyAllahu Ta’ala Anhu Ko Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Se Afzal Maanta Ho……

Tamaam Ahle Ahnaaf Talibe Ilm Ko Maloom Hona chahiye Ki Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood Ke Shagird unko Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Se Afzal Maante The Aur In Ka Yehi Aqeedah Ta-dame Hayaat Raha. Aur Hazrat Abdullah Ibn Mas’ood Ke Shagird (Jin Ka Zikr Guzar Chukka Hai) Hazrat Abu Hanifah RadiyAllahu Ta’ala ‘Anhu Ke Asatizah(Teachers) Me Se The To Un Par Ham Se Pahle Kyun Had Nahin Lagaayi Jaati.

Kya Hazrat Ali Ko Afzal Al-Bashar Ba’d Al-Ambiya’ Se Hi Maftari Ki Had Jaari Hoti Hai? Qanoon Sab Ke Liye Baraabar Hota Hai. In Tamaam Dala’il Se Yeh Saabit Ho Chuka Hai Ki Yeh Riwayat Ja’li Hai. Ab Faisla Mein Qare’een Hazarat Par Chhoodta Hoo’n Ki Kya Hazrat Ali Ko Hazrat Abu Bakr Wa Hazrat Umar Se Afzal Maanne Waalo’n Ko Sunniyyat Se Nikal Dena Chahie? Kya In Logo’n Ko Raafzi Kahna chahiye??

— Taammat Bil Khair—

Aulia Allah Ke Qurb ki Koshish Karo

GHAUS UL AALAM HAZRAT SAYYID IMAM AHMED KABIR RAFAI (QadassAllahu Sirrahu Al Aziz) Farmate Hai Ke: “Aye Logo ! Aulia Allah Ke Qurb ki Koshish Karo. Jo Allah ke Wali se Dosti Rakhta Hai Allah se Dosti Rakhta hai.
.
Aise Hi Jo Allah ke Wali se Dushmani Rakhta hai wo Allah se Dushmani karta hai”
.
“Azize man ! Agar koi Tere Dushman se Mohabbat Rakhe kya tu Us se Mohabbat kar Sakta hai? Nahi, Bakhuda Nahi. To Sunle ke Allah Ta’ala ko Makhlooq se Zyada Gairat hai. Usko bhi Us Baat se Gairat aati he ke Apne Wali ke Dushman se Mohabbat Kare.”
.
“Wo Inteqaam bhi Leta hai aur Qaher bhi Nazil karta hai.
.
Azize Man ! Agar koi Tumhare Dost se Mohabbat Kare to Kyat tum Us se Nafrat Karoge? Nahi, Khuda ki Qasam Nahi. To Jaan lo ke Allah Ta’ala Makhlooq se Zyada Karim hai. Wo To Sab Karimo se badh kar Karim aur Sab Maherbaano se Zyada Maherbaan hai. Isliye wo Apne Wali ke Dost se Kabhi Nafrat nahi Karega Balke us Par Aehsaan Karega, Uske Sath Achcha Bartaav Karega aur Us par Inaamo Ikraam Farmaega.”
.
Allahu Akbar Subhan Allah
.
Khuda Ke Waliyo Ko Pehchano Takay Khuda Pehchana jaaye
.

الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یارسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم
.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّد
.
الصلوۃ والسلام علیک یا سید احمد کبیر رفاعی (رضی اللہ تعالی عنہ)
.

हिजरत का नवाँ साल part 3

सन्न ९ हिजरी के वाकिआते मुतफ़र्रिका (१) इस साल पूरे मुल्क में हर तरफ अमन- अमान की फज़ा पैदा हि गई और जकात का हुक्म नाज़िल हुआ। और जकात की वसूली के लिए आमिलीन और मुहस्सिलों का तक़र्रुर हुआ।

(जरकानी जि.३ स. १००) (२) जो गैर मुस्लिम कौमें इस्लामी सल्तनत के ज़ेरे साया रहीं उनके लिए जज़िए का हुक्म नाज़िल हुआ और कुरआन की आयत उतरी कि हत्ता युअतुल जिज़या अंय्यदिवें व हुम सागिरुन।

तर्जमा :- वो छोटे बनकर “जजिया अदा करें। (३) सूद की हुर्मत नाज़िल हुई। और इसके एक साल बाद सन्न १० हिजरी में “हज्जतुल विदाअ के मौकी पर अपने खुत्बों में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इसका खूब खूब एलान फ़रमाया। (बुख़ारी व मुस्लिम बाब तहरीमुल ख्न) (४) हशा का बादशाह जिनका नाम हज़रते असहमा रदियल्लाहु तआला अन्हु था। जिनके जेरे साया मुसलमान मुहाजिरीन ने चन्द साल हशा में पनाह ली थी। उनकी वफ़ात हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मदीना में उनकी गायबाना नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उनके लिए मगफिरत की दुआ माँगी। (५) इसी साल मुनाफ़िकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई मर गया। उसके बेटे हज़रते अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु की दरख्वास्त पर उनकी दिलजुई के वास्ते हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस मुनाफ़िक के कफ़न के लिए अपना पैराहन अता फ़रमाया। और उसकी लाश को अपने ज़ानुए अकदस पर रखकर उसके कफ़न में अपना लुआबे दहन डाला। और हज़रते उमर रदियल्लाहु अन्हु के बार बार मना करने के बावुजूद चूँकि अभी तक मुमानित नाज़िल नहीं हुई थी। इस लिए हुजूर सल्लल्लाहु

तआला अलैहि वसल्लम ने उसके जनाजे की नमाज पढ़ाई। लेकिन इसके बाद ही ये आयत नाजिल हो गई कि –

वला तुसल्लि अला अ-हदिम मिन्हुम माता अ-बद वला तकुम अला कब-रिही। इन्न-हुम क-फ-रू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फ़ासिकून। (तौबा)

तर्जमा :- (ऐ रसूल!) इन (मुनाफिकों) में से जो मरें कभी आप उन पर नमाज़े जनाज़ा न पढ़िए और न उनकी कब्र के पास आप खड़े भी न हों यकीनन उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल

के साथ कुफ्र किया है? और कुफ्र ही की हालत में ये लोग मरे हैं।

इस आयत के नुजूल के बाद फिर कभी आपने किसी मुनाफ़िक की नमाज़े जनाज़ा नहीं पढ़ाई। न उसकी कब्र के पास खड़े हुए। (बुख़ारी जि.१ स. १६.९, स.१८० व ज़रकानी जि.३ स.९५, ९६)

वुफूदुल अरब

हुजूरे अकदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तब्लीगे इस्लाम के लिए तमाम अतराफ व इकनाफ़ में मुबल्लिगीने इस्लाम और आमिलीन व मुजाहिदीन को भेजा करते थे। उनमें से बअज़ कबाएल तो मुबल्लिगीन के सामने ही दवते कुबूल करके मुसलमान हो जाते थे मगर बअज़ कबाएल इस बात के ख्वाशिमंद होते थे कि बराहे रास्त खुद बारगाहे नुबूब्बत में हाज़िर होकर अपने इस्लाम का एअलान करें। चुनान्चें कुछ लोग अपने अपने कबीलों के नुमाइन्दा बनकर मदीना मुनव्वरा आते थे। और खुद बानीए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बाने फैजे तर्जुमान से दवते इस्लाम का पैगाम सुनकर अपने इस्लाम का एलान करते थे।

और फिर अपने अपने कबीलों में वापस लौटकर पूरे कबीले वालों को मुशर्रफ ब-इस्लाम करते थे। इन्ही कबाएल के नुमाइन्दों को हम “वुफूदुल अरब के उनवान सेबयान करते हैं!

इस किस्म के वुफूद और नुमाइन्दगाने कबाएल मुख़्तलिफ ज़मानों में मदीना मुनव्वरा आते रहे। मगर फ़तेह मक्का के बाद नागहाँ सारे अरब में एक अजीम तगय्युर (तबदीली)वाकेअ हो गया। और सब लोग इस्लाम की तरफ माइल होने लगे। क्योंकि इस्लाम की हक्कानियत वाजेह और ज़ाहिर हो जाने के बा वुजूद बहुत से कबाएल महज कुरैश के दबाव और अहले मक्का के डर से इस्लाम कुबूल नहीं कर सकते थे। फतह मक्का ने इस रुकावट को भी दूर कर दिया। और अब दवते इस्लाम और कुरआन के मुकद्दस पैगाम ने घर घर पहुँचकर अपनी हक्कानियत और एजाज़ी तसर्रुफ़ात से सब के कुलूब पर सिक्का बिठा दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि वही लोग जो एक लम्हा के लिए इस्लाम का नाम सुनना, और मुसलमानों की सूरत देखना गवारा नहीं कर सकते थे आज परवानों की तरह शमले नुबूव्वत पर निसार होने लगे। और जोक दर जोक बल्कि फौज दर फौज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में दूर व दराज़ के सफ़र तय करते हुए वुफूद की शकल में आने लगे। और ब-रिजा व रगबत इस्लाम के हल्क बगोश बनने लगे। चूंकि इस किस्म के वुफूद अकसर व बेशतर फ़तेह मक्का के बाद सन्न ६ हिजरी में मदीना मुनव्वरा आए इस लिए सन्न ६ हिजरी को लोग ‘सनतुल वुफूद (नुमाइन्दों का साल) कहने लगे।

इस किस्म के वुफूद की तदाद में मुसन्निफीने सीरत का बहुत ज़्यादा इख़्तिलाफ़ है हज़रते शैख़ अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने उन वुफूद की तअदाद ६० से ज़्यादा बताई

(मदारिज जि.२ स. ३५८) और अल्लामा किस्तलानी व हाफ़िज़ इने कय्यम ने इस

किसम के चौदह वुफूदों का तज़्किरा किया है। हम भी अपनी इस मुख्तसर किताब में चन्द वुफूद का तज़्किरा करते हैं।

इस्तिकबाले वुफूद

हुजूर सय्यदे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कबाएल से आनले वाले वुफूदों के इस्तिकबाल और उनकी मुलाकात का ख़ास तौर पर एहतमाम फरमाते थे चुनान्चे हर वपद के आने पर आप निहायत ही उम्दा पोशाक जेबे तन फरमाकर काशानए अकदस से निकलते और अपने खुसूसी असहाब को भी हुक्म देते थे कि बेहतरीन लिबास पहनकर आएँ। फिर उन मेहमानों को अच्छे से अच्छे मकानों में ठहराते। और उन लोगों की मेहमान नवाज़ी और खतिर मदारात का खास तौर पर ख़याल फरमाते थे और मेहमानों से मुलाकात के लिए मस्जिदे नबवी में एक सुतून से टेक लगाकर नशिस्त फरमाते थे फिर हर एक वफ्द के साथ निहायत ही खुश रवी और खन्दा पेशानी के साथ गुफ़्तुगू फ़रमाते । और उनकी हाजतों और हालतों को पूरी तवज्जोह के साथ सुनते। और फिर उनको ज़रूरी अकाएद व अहकामे इस्लाम की तअलीम व तल्कीन भी फरमाते और हर वपद को उनके दरजात व मरातिब के लिहाज़ से कुछ न कुछ नक्द या सामान भी तहाएफ और इनआमात के तौर पर अता फरमाते।

वफ्दे सकीफ

जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन के बाद ताएफ से तशरीफ लाए और “जिइर्राना से उम्रा अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते, ही में कबीलए सकीफ़ के सरदारे अअज़म “उरवा बिन मसऊद सकफी’ बारगाहे रिसालत में हाज़िर होकर ब-रिज़ा व रगबत दामने इस्लाम में आ गए। ये बहुत ही शानदार और बा-वकार आदमी

परस्ती को एक लम्हा के लिए भी बर्दाश्त

थे। और उनका कुछ तज्किरा सुलह हुदैबिया के मौका पर हम तहरीर कर चुके हैं। उन्होंने मुसलमान होने के बाद अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) आप मुझे इजाज़त अता फरमाएँ कि मैं अब अपनी कौम में जाकर इस्लाम की तब्लीग करूँ। आप ने इजाजत दी दी और ये वहीं से लौटकर अपने कबीला में गए और अपने मकान की छत पर चढ़कर अपने मुसलमान होने का एलान किया। और अपने कबीले वालों को इस्लाम की दवत दी। इस अलानिया दअवते इस्लाम को सुनकर कबीलए सकीफ़ के लोग गैज़- गज़ब में भर कर इस कदर तैश में आ गए कि चारों तरफ से उन पर तीरों की बारिश करने लगे। यहाँ तक कि उनको एक तीर लगा और ये शहीद हो गए। कबीलए सकीफ के लोगों ने उनको कल तो कर दिया। फिर ये सोचा कि तमाम कबाए अरब इस्लाम कबूल कर चुके हैं। अब हम भला इस्लाम के खिलाफ कब तक? और कितने लोगों से लड़ते रहेंगे? फिर मुसलमानों के इन्तिकाम और एक लम्बी जंग के अंजाम को सोचकर दिन में तारे नज़र आने लगे। इस लिए उन लोगों ने अपने एक मुअज़्ज़ज़ रईस अब्द यालील बिन अमर को चन्द मुमताज़ सरदारों के साथ मदीना मुनव्वरा भेजा। इस वफ़्द ने मदीना पहुँचकर बारगाहे अकदस में अर्ज़ किया कि हम इस शर्त पर इस्लाम कुबूल करते हैं। कि तीन साल तक हमारे बुत लात को न तोड़ा जाए। आपने इस शर्त को कुबूल फ़रमाने से इन्कार फरमा दिया और इर्शाद फ़रमाया कि इस्लाम किसी हाल में भी बुत लिहाजा बुत तो ज़रूर तोड़ा जाएगा। ये और बात है कि तुम लोग इसको अपने हाथ से न तोड़ो। बल्कि मैं – अबू सुफयान और मुगय्यरा बिन शुबा (रदियल्लाहु अन्हुमा) को भेज दूंगा। वो इस बुत को तोड़ डालेंगे। चुनान्चे ये लोग मुसलमान हो गए। और हज़रते उस्मान बिनुल आस रदियल्लाहु अन्हु को जो इस कौम के एक मुअज्ज़ज़ और मुमताज़ फ़र्द थे। इस कबीले का

अमीर मुकर्रर फ़रमा दिया। और इन लोगों के साथ अबू सुफयान और – मुगय्यरा बिन शुबा रदियल्लाहु अन्हुमा को ताएफ भेजा और उन दोनों हज़रात ने उन के बुत ‘लात” को तोड़ फोड़कर रेज़ा रेज़ा कर डाला। (मदारिजुन्नुबूव्वा जि.२ स. ३६६)

वफ्दे किन्दा

ये लोग यमन के अतराफ में रहते थे। इस कबीले के साठ या अस्सी सवार बड़े ठाठ बाट के साथ मदीना आए। खूब बालों में कंघी किये हुए। और रेश्मी गोंट के जुब्बे पहने हुए। हथियारों से सजे सजाए मदीना की आबादी में दाखिल हुए। जब ये लोग दरबारे रिसालत में बारयाब हुए। तो आपने उन लोगों से दर्याप्त फ़रमाया कि क्या तुम लोगों ने इस्लाम कुबूल कर लिया है? सब ने अर्ज किया कि ‘जी हाँ आपने फ़रमाया कि तुम लोगों ने ये रेश्मी लिबास क्यों पहन रखा है? ये सुनते ही उन लोगों ने अपने जुब्बों को बदन से उतार दिया। और रेश्मी गोंटो को फाड़ फाड़ कर जुब्बों से अलग कर दिया। (मदारिज जि. २ स. ३६६)

वफ्दे बनी अशअर

ये लोग यमन के बाशिन्दए और कबीलए “अशअर के मुअज्ज़ज़ और नामवर हज़रात थे जब ये लोग मदीना में दाखिल होने लगे तो जोशे महब्बत और फ़र्ते अकीदत से रजज़ का ये शेअर आवाज़ मिलाकर पढ़ते हुए शहर में दाखिल हुए कि –

मुहम्मदवे व सहबह कल हम लोग अपने महबूबों से यानी हज़रते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मुलाकात करेंगे हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैं ने रसूले

खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये इर्शाद फरमाते हुए सुना कि यमन वाले आ गए। ये लोग बहुत ही नर्म दिल है। ईमान तो यमनीयों का ईमान है और हिकमत भी यमनीयों में है। बकरी पालने वालों में सुकून वकार है। और ऊँट पालने वालों में फल और घमन्ड है। चुनान्चे इर्शाद नबवी की बरकत से अहले यमन इल्म व सफाईए कल्ब और हिकमत व मझुरिफ़ते इलाही की दौलतों से हमेशा माला माल रहे खास कर हजरते अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु को ये निहायत ही खुश आवाज़ थे। और कुरआन शरीफ ऐसी खुशल अल्हानी के साथ पढ़ते थे कि सहाबए किराम में उनका कोई हम मिरल न था। इल्म अकाएद में अहले सुन्नत के इमाम शैख़ अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह अलैह इन्ही हज़रते अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु अन्हु की औलाद में से हैं।

(मदारिजुन्नुबूव्वा जि.२ रा. ३६७)

वफ्द बनी असद

इस कबीले के चन्द अशख़ास बारगहे अकदस में हाज़िर हुए और निहायत ही खुश दिली के साथ मुसलमान हो गए। लेकिन फिर एहसान जताने के तौर पर कहने लगे कि या रसूलल्लाह। (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) इतने सख़्त कहत के ज़माने में हम लोग बहुत ही दूर दराज़ भी मसाफ़त तै करके यहाँ आए हैं। रास्ते में हम लोगों को कहीं शिकम सैर होकर खाना भी नसीब नहीं हुआ। और बिगैर इसके कि आपका लश्कर हम पर हमला आवर हुआ हो। हम लोगों ने ब-रिजा व रग़बत इस्लाम कबूल कर लिया है। इन लोगों के इस एहसान जताने पर खुदावंदे कुद्दूस ने ये आयत नाजिल फरमाई

तर्जमा :- ऐ महबूब! तुम पर एहसान जताते हैं कि हम मुसलमान हो गए। आप फरमा दीजिए कि अपने इस्लाम का एहसान मुझ पर न रखो । बल्कि अल्लाह तआला तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें इस्लाम की हिदायत की अगर तुम सच्चे हो।

वफ्दे फ़ज़ारह

ये लोग उयैयना बिन हिसन फ़ज़ारी के कौम के लोग थे। बीस आदमी दरबारे अकदस में हाज़िर हुए। और अपने इस्लाम का एलान क्यिा। और बताया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) हमरे दयार में इतना सख़्त कहत और काल पड़ गया है कि अब फ़क्र व फ़ाके की मुसीबत हमारे लिए ना काबिले बर्दाश्त हो चु की है। लिहाज़ा आप बारिश के लिए दुआ फ़रमाईए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जुमअ के दिन मिंबर पर दुआ फरमा दी। और फौरन ही बारिश होने लगी। और लगातार एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। फिर दूसरे जुमआ को जबकि आप मिंबर पर खुतबा पढ़ रहे थे। एक अअराबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) चौपाए हलाक होने लगे। और बाल बच्चे भूक से बिलकने लगे। और तमाम रास्ते मुनकतअ (कट) हो गए। लिहाज़ा दुआ फरमा दीजिए कि ये बारिश पहाड़ों पर बरसे और खेतों, बस्तीयों पर न बरसे। चुनान्चे आपने दुआ फरमा दी। तो बादल शहरे मदीना और उसके अतराफ़ से कट गया। और आठ दिन के बाद मदीना में सूरज नज़र आया।

(मदारिजुन्नुबूव्वा जि.२ स ३५९)

वफ्दे बनी मुर्रह

इस वपद में बनी मुर्रह के तेरह आदमी मदीना आए थे। उनका सरदार हारिस बिन औफ भी इस वफ्द में शामिल था। उन सब लोगों ने बारगाहे अकदस में इस्लाम कुबूल किया और कहत की शिकायत और बाराने रहमत की दुआ के लिए दरख्वास्त पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन लफ्तजों के साथ दुआ माँगी कि

(ऐ अल्लाह! इन लोगों को बारिश से सैराब फरमा दे) फिर आपने हज़रते बिलाल रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि इन में से हर शख्स को एक एक उकिया चाँदी, और चार चार सौ दिरहम इनआम और तोहफ़ा के तौर पर अता करें। और आपने उनके सरदार हज़रते हारिस बिन औफ को बारह उकिया चाँदी का शाहाना अतिया मरहमत फ़रमाया।

जब ये लोग मदीना से अपने वतन पहुंचे तो पता चला कि ठीक उसी वक्त उनके शहरों में बारिश हुई थी जिस वक्त सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की दरख्वास्त पर मदीने में बारिश के लिए दुआ मांगी थी।

(मदारिजुन्नुबूव्वा जि. २ स. ३६०)

वफ्दे बनिल बक्का

इस वफ्द के साथ हज़रते मुआविया बिन सौर बिन अब्बाद रदियल्लाहु अन्हु भी आए थे जो एकम सौ बरस की उम्र के बूढ़े थे। उन सब हज़रात ने बारगाहे अकदस में हाज़िर हो कर अपने इस्लाम का एलान किया। फिर हज़रते मुआविया बिन सौर बिन अब्बाद रदियल्लाहु अन्हु ने अपने फ़रज़न्द हज़रते बशीर रदियल्लाहु अन्हु

को पेश किया। और ये गुज़ारिश की कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) आप मेरे इस बच्चे के सर पर अपना दस्ते मुबारक फिरा दें। उनकी दरख्वास्त पर हुजूरे

अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके फरज़न्द के सर पर अपना मुकद्दस हाथ फिरा दिया। और उनको चन्द बकरियाँ भी अता फरमाई। और वपद वालों के लिए खैर- बरकत की दुआ फरमा दी। इस दुआए नबवी का ये असर हुआ कि उन लोगों के दयार में जब भी कहत और फक्र-फाका की बला अती तो उस कौम के घर हमेशा कहत और भुकमरी की मुसीबतों से

(मदारिजनबला जि.२ स ३६०)

महफूज रहे।

वफ्दे बनी किनाना

इस वफ्द के अमीरे कारवाँ हज़रते वासिला बिन असका रदियल्लाहु अन्हं थे। ये सब लोग दरबारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में निहायत ही अकीदतमंदी के साथ हाज़िर होकर मुसलमान हो गए और हज़रते वासिला बिन असल रदियल्लाहु अन्हु बैअते इस्लाम करके जब अपने वतन में पहुंचे तो उनके बाप ने उनसे नाराज़ व बेज़ार हो कर कह दिया कि मैं खुदा की कसम! तुझ से कभी कोई बात न करूँगा। लेकिन उनकी बहन ने सिदके दिल से इस्लाम कुबूल कर लिया। ये अपने बाप की हरकत से रन्जीदा और दिल शिकस्ता होकर फिर मदीने मुनव्वरा चले आए और जंगे तबूक में शरीक हुए। और फिर असहाबे सुफ्फा की जमाअत में शामिल होकर हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि दसल्लम के बाद ये बसरा चले गए। फिर आखिर उम्र में शाम गए और सन्न ४५ हिजरी में शहरे दमिश्क के अन्दर वफात पाई।

(मदारिजुन्नुबूव्वा जि.२ स. ३६०)

वफ्दे बनी हिलाल

इस वफ्द के लोगों ने भी दरबारे रिसालत में हाज़िर हो कर इस्लाम कुबूल कर लिया। इस वफ्द में हज़रते ज़ियाद बिन

अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु भी थे। ये मुसलमान होकर दन्दनाते हुए हज़रते उम्मुल मुमिनीन बीबी मैमूना रदियल्लाहु अन्हा के घर में दाखिल हो गए क्योंकि वो उनकी ख़ाला थीं।

ये इत्मिनान के साथ अपनी खाला के पास बैठे हुए गुपतुगू में मसरूफ थे। जब रसूले खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मकान में तशरीफ लाए। और ये पता चला कि हज़रते ज़ियाद रदियल्लाहु अन्हु उम्मुल मुमिनीन के भान्जे हैं। तो आपने अजराहे शफ़क़त उनके सर और चेहरे पर अपना नूरानी हाथ फेर दिया। इस दस्ते मुबारक की नूरानियत से हज़रते ज़ियाद रदियल्लाहु अन्हु का चेहरा इस कदर पुर नूर हो गया कि कबीलए बनी हिलाल के लोगों का बयान है कि इसके बाद हम लोग हज़रते ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर हमेशा एक नूर और बरकत का असर देखते रहे। (मदारिजुन्नुबूत्वा जि.२ स. ३६०)

वफ्दे ज़िमाम बिन सअल्बा

ये कबीलए सद बिन बकर के नुमाइन्दा बनकर बारगाहे रिसालत में आए ये बहुत ही खूबसूरत सुर्ख व सफेद रंग के गेसू दराज़ आदमी थे। मस्जिदे नबवी में पहुँचकर अपने ऊँट को बिठाकर बाँध दिया। फिर लोगों से पूछा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) कौन हैं? लोगों से दूर से इशारा करके बताया कि वो गोरे रंग कि खूबसूरत आदमी जो तकिया लगाकरर बैठे हुए हैं। वही हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। हज़रते ज़िमाम बिन सअल्बा रदियल्लाहु अन्हु सामने आए। और कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब के फ़रज़न्द! मैं आप से चन्द चीजों के बारे में सवाल करूँगा। और मैं अपने सवाल में

बहुत ज़्यादा मुबालगा और सख्ती बरतूंगा। आप इस से मुझ पर खफा न हों। आपने इर्शाद फरमाय कि तुम जो चाहो पूछ लो। फिर हस्बे जैल मुकालमा हुआ

ज़िमाम बिन सल्बा मैं आपको उस खुदा की कसम देकर जो आपका और तमाम इन्सानों का परवरदिगार है। ये पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको हमारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम “हाँ” जिमाम बिन सअल्बा मैं आपको कसम देकर ये सवाल करता हूँ कि क्या नमाज़ व रोज़ा और हज्ज व ज़कात को अल्लाह ने हम लोगों पर फर्ज किया है? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम “हाँ जिमाम बिन सल्बा आपने जो कुछ फ़रमाया मैं उस पर ईमान लाया और मैं ज़िमाम बिन सअल्बा हूँ। मेरी कौम ने मुझे इस लिए आपके पास भेजा है कि मैं आपके दीन को अच्छी तरह समझ कर अपनी कौम बनी सअद बिन बकर तक इस्लाम का पैगाम. पहुँचा दूँ।

हज़रते ज़िमाम बिन सल्बा रदियल्लाहु अन्हु मुसलमान होकर अपने वतन में पहुँचे। और सारी कौम को जमअ करके सब से पहले अपनी कौम के तमाम बुतों यानी ‘लाद व उज्ज़ा’ और ‘मनात व हुबल’ को बुरा भला कहने लगे। और खूब खूब इन बुतों की तौहीन करने लगे। उनकी कौम ने जो अपने बुतों की तौहीन सुनी तो एक दम सब चौकं पड़े और कहने लगे कि ऐ सअल्बा के बेटे! तू क्या कह रहा है? ख़ामोश हो जा। वर्ना हम को ये डर है कि हमारे ये देवता तुझे बर्स (सफ़ेद दाग) और कोढ़ और जुनून (पागल पन) में मुब्तला कर देंगे। आप ये सुनकर तैश में आ गए और तड़प कर फ़रमाया कि ऐ बे अक्ल इन्सानो! ये पत्थर के बुत भला हम को क्या नफअ व नुकसान पहुंचा सकते हैं? सुनो! अल्लाह तआला जो हर नफअ व नुकसान का मालिक है उस ने अपना एक रसूल भेजा है। और एक किताब नाज़िल फरमाई है ताकि तुम इन्सानों को इस गुमाराही और जहालत से नजात अता फरमाए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं है और

हजरते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाज़िर हो कर इस्लाम का पैगाम तुम लोगों के पास लाया हूँ। फिर उन्होंने अअमाले इस्लाम यानी नमाज़ व रोज़ा और हज्ज व ज़कात को उन लोगों के सामने पेश किया और इस्लाम की हक्कानियत पर ऐसी पुर जोश और मुअस्सर तकरीर फ़रमाई कि रात भर में कबीले. के तमाम मर्द औरत मुसलमान हो गए। और उन लोगों ने अपने बुतों को तोड़ फोड़ कर पाश पाश कर डाला और अपने कबीले में एक मस्जिद बना ली और नमाज व रोजा और हज्ज व ज़कात के पाबन्द होकर सादिकुल ईमान मुसलमान बन गए।

(मदारिजुन्नुबूव्वा जि.२ स. ३६४)

वफ्दे बल्लीय

ये लोग जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो हज़रते अबू रुवैफिस रदियल्लाहु अन्हु जो पहले ही से मुसलमान होकर खिदमते अकदस में मौजूद थे उन्होंने इस वक़्त का तआरुफ़ कराते हुए ये अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ये लोग मेरी कौम के अफराद हैं। आपने इर्शाद फरमाया कि मैं तुमको और तुम्हारी कौम को “खुश आमदीद’ कहता हूँ। फिर हज़रते अबू रुवैफिअ रदियल्लाहु अनहु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ये सब लोग इस्लाम का इकरार करते हैं। और अपनी पूरी कौम के मुसलमान होने की जिम्मेदारी लेते हैं। आपने इर्शाद फरमाया कि अल्लाह तआला जिसके साथ भलाई का इरादा फ़रमाता है। उसको इस्लाम की हिदायत देता है।

इस वपद में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी भी था। जिसका नाम “अबुज्जैफ था। उसने सवाल किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मुझे मेहमानों

की मेहमान नवाजी का बहुत ज्यादा शौक है तो क्या इस मेहमान नवाज़ी का मुझे कुछ सवाब भी मिलेगा? आपने इर्शाद फरमाया कि मुसलमान होने के बाद जिस मेहमान की भी मेहमान नवाजी करोगे ख्वाह वो अमीर हो या फ़कीर तुम सवाब के हकदार ठहरोगे।

फिर अबुज्जैफ रदियल्लाहु अन्हु ने ये पूछा कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) मेहमान कितने दिनों तक मेहमान नवाजी का हकदार है? आप ने फरमाया कि तीन दिन तक उसके बाद वो जो खाएगा वो सदका होगा।(मदारिजुन्नुबूब्बा जि.२ स. ३६४)

वफ्दे तुजीब

ये तेरह आदमियों का एक वफ्द था। जो अपने मालों और मवेशियों की ज़कात लेकर बारगाहे अकदस में हाज़िर हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मरहबा और खुश आमदीद कहकर उन लोगों का इस्तिकबाल फ़रमाया। और ये इर्शाद फ़रमाया कि तुम लोग अपने इस माले ज़कात को अपने वतन में ले जाओ। और वहाँ के फुकरा व मसाकीन को ये सारा माल दे दो। उन लोगों ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) हम अपने वतन के फुकरा व मसाकीन को इस कदर माल दे चुके हैं कि ये माल उनकी हाजतों से ज़्यादा हमारे पास बच रहा है। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की उस ज़कात को कुबूल फ्रमा लिया। और उन लोगों पर बहुत ज़्यादा करम फ़रमाते हुए उन खुश नसीबों की खूब मेहमान नवाज़ी फ़रमाई। और ब-वक्ते रुख्सत उन लोगों को इकराम- इनाम से भी नवाज़ा। फिर दर्याफ्त फरामाया कि क्या तुम्हारी कौम में कोई ऐसा शख्स बाकी रह गया है? जिस ने मेरा दीदार नहीं किया है। उन लोगों ने कहा कि जी हाँ। एक जवान को हम अपने वतन में छोड़ आए हैं जो हमारे घरों की हिफाज़त कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि

वसल्लम ने फरमाया कि तुम उस जवान को मेरे पास भेज दो। चुनान्चे उन लोगों ने अपने वतन पहुँच कर उस जवान को मदीना तय्येबा रवाना कर दिया। जब वो जवान बारगाहे आली में बारयाब हुआ। तो उस ने ये गुज़ारिश की कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) आप ने मेरी कौम की हाजतों को तो पूरी फरमाकर उन्हें वतन में भेज दिया है अब मैं भी एक हाजत लेकर आपकी बारगाहे अकदस में हाज़िर हो गया हूँ। और उम्मीदवार कि आप मेरी हाजत भी पूरी फ़रमा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दर्याफ्त फ़रमाया कि तुम्हारी क्या हाजत है? उसने कहा कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) मैं अपने घर से ये मकसद लेकर नहीं हाज़िर हुआ हूँ कि आप मुझे कुछ माल अता फरमाएँ बल्कि मेरी फ़क़त इतनी हाजत और दिली तमन्ना है जिसको दिल में लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ कि अल्लाह तआला मुझे बख़्श दे। और मुझ पर अपना रहम फ़रमाए और मेरे दिल में बे नियाज़ी और इस्तिगना की दौलत पैदा फ़रमा दे। जवान की इस दिली मुराद और तमन्ना को सुनकर महबूबे खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और उनके हक में इन लफ़्ज़ों के साथ दुआ फ़रमाई कि अल्लाहुम्मग फिर-लहू वर-हम्हु वज-अल गिनाहु फी कल्बिही तर्जमा :- ऐ अल्लाह! इस को बख्श दे। और इस पर रहम फरमा और इसके दिल में बे नियाज़ी डाल दे।

वफ्दे मुजैना.

इस वफ्द के सरबराह हज़रते नुअमान बिन मुकर्रन रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हमारे कबीले के चार सौ आदमी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमते अकदस में हाज़िर हुए और जब हम लोग अपने घरों को वापस होने लगे तो आपने फरमाया

कि ऐ उमर! तुम इन लोगो को कुछ तोहफा इनायत करो। हजरते उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) मेरे घर में बहुत ही थेड़ी सी खजूरे हैं ये लोग इतने कलील तोहफे से शायद खुश न होंगे। आपने फिर यही इर्शाद फरमाया कि ऐ उमर! जाओ। इन लोगों को जरूर कुछ तोहफ़ा अता करो! इर्शादे नबवी सुनकर हज़रते उमर रदियल्लाहु अन्हु उन चार सौ आदमियों को हमराह ले कर जब मकान पर पहुँचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि मकान में खजूरो का एक बहुत ही बड़ा तोदा पड़ा हुआ है। आपने वफ्द के लोगों से फ़रमाया कि तुम लोग जितनी और जिस क़दर चाहो इन खजूरों में से ले लो। उन लोगों ने अपनी हाजत और मर्जी के मुताबिक खजूरें ले ली। हज़रते नुअमान बिन मुकर्रन रदियल्लाहु अन्हु का बयान है कि सब से आखिर में जब मैं खजूरें लेने के लिए मकान में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा नज़र आया कि गोया उस ढेर में से एक खजूर भी कम नहीं हुई है।

ये वही हज़रते नुअमान बिन मुकर्रन रदियल्लाहु अन्हु हैं जो फ़तहे मक्का के दिन कबीलए मुजैना के अलमबरदार थे ये अपने सात भाइयों के साथ हिजरत करके मदीना आए थे। हज़रते अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु अन्हु फ़रमाया करते थे क कुछ घर तो ईमान के हैं और कुछ घर निफ़ाक़ के हैं और आले मुकर्रन का घर ईमान का घर है। (मृदारिजुन्नुबूव्वा जि.२ स. ३६७)

वफ्दे दौस

इस वफ़्द के काएद हज़रते तुफैल बिन अमर दौसी रदियल्लाहु अन्हु थे। ये हिजरत से कब्ल ही इस्लाम कुबूल कर चुके थे। उनके इस्लाम लाने का वाकिआ भी बड़ा अजीब है। ये एक बड़े होशमंद और शोअला बयान शाओर थे। ये किसी ज़रूरत से मक्का आए तो कुफ्फारे कुरैश ने उनसे कह दिया कि ख़बरदार तुम मुहम्मद

(सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) से न मिलना और हरगिज़ हरगिज़ उनकी बात न सुनना। उनके कलाम में ऐसा जादू है कि जो सुन लेता है वो अपना दीन व मज़हब छोड़ बैठता है। और अज़ीज़-ने अकारिब से उस का रिश्ता कट जाता है। ये कुफ्फारे मक्का के फरेब में आ गए। और अपने कानों में उन्होंने रुई भर ली कि कहीं कुरआन की आवाज़ कानों में न पड़ जाए लेकिन एक दिन सुबह को ये हरमे कबा में गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फज की नमाज़ में किरअत फरमा रहे थे एक दम कुरआन की आवाज़ तो उनके कान में पड़ी। तो ये कुरआन की फ़साहत व बलागत पर हैरान रह गए और किताबे इलाही की अज़मत और उसकी तासीरे रब्बानी ने उनके दिल को मोह लिया। जब हुजूरे अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काशानए नुबूव्वत को चले तो ये बे ताबाना आपके पीछे पीछे चल पड़े। और मकान में आकर आपके सामने मुअद्दबाना बैठ गए। और अपना और कुरैश की बद गोईयों का सारा हाल सुनाकर अर्ज किया कि खुदा की कसम! मैंने कुरआन से बढ़कर फ़्सीह व बलीग आज तक कोई कलाम नहीं सुना। लिल्लाह! मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के चन्द अहकाम उनके सामने बयान फ़रमाकर उनको इस्लाम की दवत दी तो वो फौरन ही कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गए।

फिर उन्होंने दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह! मुझे कोई ऐसी अलामत व करामत अता फरमाइए कि जिसको देखकर लोग मेरी बातों की तस्दीक करें ताकि मैं अपनी कौम में यहाँ से जाकर इस्लाम की तब्लीग करूँ। आपने दुआ फ्रमा दी कि इलाही! तू इनको एक ख़ास किस्म का नूर अता फरमा दे। चुनान्चे इस दुआए नबवी की बदौलत उनको ये करामत अता हुई कि उनकी दोनों आँखों के दर्मियान चराग के मानिन्द एक नूर चमकने लगा। मगर उन्होंने ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि ये नूर मेरे सर में मुन्तकिल हो

जाए। चुनान्चे उनका सर किन्दील की तरह चमकने लगा। जब ये अपने कबीले में पहुँचे और इस्लाम की दवत देने लगे तो उनके माँ बाप और बीवी ने तो इस्लाम कुबूल कर लिया। मगर उनकी कौम मुसलमान नहीं हुई बल्कि इस्लाम की मुखालफ़त पर तुल गई। ये अपनी कौम के इस्लाम से मायूस होकर फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में चले गए। और अपनी कौम की सरकशी और सरताबी का सारा हाल बयान किया। तो आपने इर्शाद फ़रमाया कि तुम फिर अपनी कौम में चले जाओ। और नर्मी के साथ उनको खुदा की तरफ़ बुलाते रहो। चुनान्चे ये फिर अपनी कौम में आ गए। और लगातार इस्लाम की दअवत देते रहे यहाँ तक कि सत्तर या अस्सी घरानों में इस्लाम की रौशनी फैल गई। और ये उन सब लोगों को साथ लेकर खैबर में ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो गए। और आपने खुश होकर खैबर के माले गनीमत में से उन सब लोगों को हिस्सा अता फरमाया।

(मदारिजुन्नुबा जि.२ स. ३७०)

वफ्दे बनी अबस

कबीलए बनी अबस के वफ्त ने दरबारे अकदस में जब हाज़िरी दी। तो ये अर्ज किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) हमारे मुबल्लिगीन ने हम को खबर दी है कि जो हिजरत न करे उस का इस्लाम मकबूल ही नहीं है। तो या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) अगर आप हुक्म दें तो हम अपने सारे माल- मताअ और मवेशियों को बेचकर हिजरत करके मदीना चले आएँ। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम लोगों के लिए हिजरत ज़रूरी नहीं। हाँ ये ज़रूरी है तुम जहाँ भी रहो खुदा से डरते रहो। और ज़ोह्द- तकवा के साथ ज़िन्दगी बसर करते रहो।

(मदारिजुन्नुबूल्लाह जि.2 स. ३७०)

वफ्दे दारिम

ये वफ्द दस आदमियों का एक गिरोह था जिनका तअल्लुक कबीलए “लखम से था। और उनके सरबराह और पेशवा का नाम हानी बिन हबीब था। ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तोहफे में चन्द घोड़े और एक रेश्मी जुब्बा और एक मुश्क शराब अपने वतन से लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने घोड़ों और जुब्बे के तहाएफ को तो कुबूल फ़रमा लिया। लेकिन शराब को ये कहकर ठुकरा दिया कि अल्लाह तआला ने शराब को हराम फरमा दिया है। हानी बिन हबीब रदियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) अगर इजाज़त हो तो इस शराब को बेच डालूँ। आपने फ़रमाया कि जिस खुदा ने शराब के पीने को हराम फ़रमाया है उसी ने उसकी खरीद फरोख्त को भी हराम ठहराया है। लिहाज़ा तुम शराब की इस मशक को ले जाकर कहीं जमीन पर इस शराब को बहा दो।

रेश्मी जुब्बा आपने अपने चचा हज़रते. अब्बास रदियल्लाहु अन्हु को अता फरमाया । तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) मैं इस को लेकर क्या करूँगा? जबकि मर्दो के लिए इसका पहनना ही हराम है। आपने फरमाया कि इसमें जिस कदर सोना है। आप उसको इस में से जुदा कर लीजिए। और अपनी बीवियों के लिए जेवरात बना लीजिए। और रेश्मी कपड़े को फरोख्त करके इस की कीमत को अपने इस्तेमाल में लाइए। चुनान्चे हज़रते अब्बास रदियल्लाहु अन्हु ने उस जुब्बे को आठ हजार दिरहम में बेचा।

ये वपद भी बारगाहे रिसालत में हाज़िर होकर निहायत खुश दिली के साथ मुसलमान हो गया। (मदारिजुन्नुबूब्बा जि.२ स. ३६५)

वफ्दे गामिद

ये दस आदमियों की जमाअत थी जो, सन्न १० हिजरी में मदीना आए। और अपनी मंजिल में सामानों की हिफाजत के लिए एक जवान लड़के को छोड़ दिया। वो सो गया। इतने में एक चोर आया और एक बैग चुराकर ले भागा। ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमते अकदस में हाजिर थे कि नागहाँ आपने फ़रमाया कि तुम लोगों का एक बैग चोर ले गया। मगर फिर तुम्हारे जवान ने उस बैग को पा लिया। जब ये लोग बारगाहे अकदस से उठकर अपनी मंजिल पर पहुंचे तो उनके जवान ने बताया कि मैं सो रहा था कि एक चोर बैग लेकर भागा। मगर मैं बेदार होने के बाद जब उसकी तलाश में निकला तो एक शख्स को देखा। वो मुझको देखते ही फरार हो गया। और मैं ने देखा कि वहाँ की ज़मीन खुदी हुई है जब मैं ने मिट्टी हटाकर देखा तो बैग वहाँ दफ्न था। मैं उसको निकाल कर ले आया। ये सुनकर सब बोल पड़े कि बिला शुब्हा ये रसूले बरहक हैं। और हम को उन्होंने इसी लिए इस वाकिआ की खबर दे दी ताकि हम लोग उनकी तस्दीक कर लें। उन सब लोगों ने इस्लाम कुबूल कर लिया। और उस जवान ने भी दरबारे रसूल में हाज़िर होकर कलिमा पढ़ा ! और इस्लाम के दामन में आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रते उबई बिन कब रदियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया कि जितने दिनों उन लोगों का मदीने में कियाम रहे। तुम उन लोगों को कुरआन पढ़ना सिखा दो।

(मदारिजन्नबूदा जि.२ स ३७४)

वफ्दे नजरान

ये नजरान के नसारा का वफ्द था। इसमें साठ सवार थे। चौबीस उनके शुरफ़ा और मुअज़्ज़िज़ीन थे। और तीन अश्खास इस दर्जे के थे कि उन्हीं के हाथों में नजरान के नसारा का मजहबी

और कौमी सारा निजाम था। एक आकिब जिसका नाम “अब्दुल मसीह” था दूसरा शख्स सय्येद जिसका नाम “अहम” था। तीसरा शख्स “अबू हारिसा बिन अलकमा” था। उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बहुत से सवालात किए और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके जवाबात दिए। यहाँ तक कि हज़रते ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में गुफ्तगू छिड़ गई। उन लोगों ने ये बात मानने से इन्कार कर दिया कि हजरते ईसा अलैहिस्सलाम कुँवारी मरयम के शिकम से बिगैर बाप के पैदा हुए। इस मौकअ पर ये आयत नाज़िल हुई। जिसको आयते मुबाहला” कहते हैं!

तर्जमा बेशक हजरते ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम (अलैहिस्सलाम) की तरह है। उनको मिट्टी से बनाया। फिर फरमाया “हो जा” वो फौरन हो जाता है। (ऐ सुनने वाले) ये तेरे रब की तरफ से हक है तुम शक वालों में से न होना। फिर (ऐ महबूब) जो तुम से हज़रते ईसा (अलैहिस्सलाम) के बारे में हुज्जत करें बाद इसके कि तुम्हें इल्म आ चुका। तो उनसे फ़रमा दो। आओ। हम बुलाएँ अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को फिर हम गिड़ गिड़ाकर दुआ माँगे और झूटों पर अल्लाह की लअनत डालें।

हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब उन लोगों के इस मुबाहले की दवत दी। तो उन नसरानियों ने रात भर की मुहलत माँगी। सुबह को हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रते हसन, हज़रते हुसैन, हज़रते अली, हज़रते फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हुम के साथ लेकर मुबाहला के लिए काशानए नुबूब्बत से निकल पड़। मगर नजरान को नसरानियों ने मुबाहला करने से इन्कार कर दिया और जज़िया देने का इकरार करके हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली। (तफ्सीरे जलालैन वगैरा)

17 Jamadi ul Awwal Urs e Madar Pak

604wa URS MUBARAK

Qutub ul Akhtab Qutub ul Irshaad Fard ul Afraad Madaar e Aazam Madar ul Aalimeen Qutub ul Madar Hazrat Syed Badiuddeen Zinda Shah Madar (Razi Allahu Tala Anhu)

Aapki Wiladat 1 Shawwal 242 Hijri Mutabik August 839 Esvi Me Halab, Sham/Syria Me Hui, Aapka Wisaal 17 Jamadi ul Awwal 838 Hijri Mutabik 1434 Esvi Me Hua, Aap Shaykh ul Mashaikh Hazrat Khawaja Ba’Yazeed Bastami (Razi Allahu Tala Anhu) Ke Mureed wa Khalifa Hain, Aapke Mashoor Khalifa Shaykh ul Mashaikh Hazrat Syed Jamal ud Deen Janeman Jannati (Rehmatullah Alaih) Hain, Aap Madari Silsile Ke Imaam Hain, Aapke 1 Lakh Se Zada Khalifa Puri Duniya Me Mojood Hain, Aapko Tabaeen Hone Ka Sharf Hasil Hain, Aapke Chera Mubarak Par 7 Naqaab Rehte The, Agar Ak Naqaab Aapke Chera Se Udh Jata Tha To Makhlooq e Khuda Be Khudi Ke Aalam Me Sajde Me Chali Jati Thi Aur Kalma Padh Leti Thi, Aapne 556 Saal Ka Roza Rakha, Allah Kareem Ne Aapko Maqam e Samadiyat Par Faa’iz Kiya, Huzoor (Sallallahu Alaihi wa Aala Aalehi wa Sallam) Ne Aapko Madar ul Aalimeen Ka Khitaab Ata Farmaya, Aap Dhokar Se Murde Zinda Kar Dete The, Aapne Hidustan Ke 1442 Makamaat Par Chille Farmaye, Aur Puri Duniya Me Aapke Hazaro Chille Mojood Hain, Aapne Puri Duniya Ke Takriban Har Mulq Ka Dora Karke Logo Ko Shariyat Aur Islaam Ki Taleem Di, Aapne Sarkar Ghous ul Aazam Hazrat Syed Abdul Qadir Jilani (Razi Allahu Tala Anhu) Ke Jalaal Ko Jamaal Me Badla, Aapne Sarkar Ghous ul Aazam Se 200 Saal Pehle Baghdad Sharif Me Deen Ki Tableeg Ki Aur Nehar Dajla Aapki Karamat Ki Wajah Se Aaj Tak Nahi Sukhi, Aap Hindustan Ke Pehle Sufi Muballigh e Islaam Hain Jo 282 Hijri Me Sarkar Khawaja Gareeb Nawaz Hazrat Khawaja Syed Moinuddin Hasan Chishti Ajmeri (Razi Allahu Tala Anhu) Se 300 Pehle Hindustan Tashrif Laye, Aapki 596 Saal Umar Sharif Hui, Aapka Mazar Mubarak Makanpur Sharif, Zila Kanpur, Uttar Pradesh, India Me Marjai Khaliak Hain…

Hazrat Syed Badiuddin Zindashah Qutbul Madar R.a Taabain Buzurg Hai Or Aapka Silsila Or Khilafat E Madariya Bagdaad Ke Bade Bade Aqabeerin Awliya Allah Ne Paaya Hai Or Faizan E Madar Haasil Kiya Hai.
.
बागौर पढे
एक बहोत बडी तहकीक
रामपुर की सहौलत लाइब्रेरी मे एक किताब
जो लिखी गई अब से तकरीबन 12 सौ. साल पहले
उस किताब का नाम ”लिस्से हदिल अकाएदिस सुन्नीया शीरतुस साहाबते-व ताबईन”
जिस्के मुस्ननिफ
हजरते अबु अब्दुल्ला मो. अल कलवी अल अब्बासी अल बगदादी है
ये किताब लिखी गई बगदाद शरीफ मे
गौसे पाक की विलादत से तकरीवन 170 साल पहले
आप लिखते हैं
कौम के मशायक मे एक शक्स ऐसा है जिसकी चमक सोने से ज्यादा चमक दार है
वो कौन है वो .जाहिद है वो शेख है वो इमाम है सैय्यद बदी उद्दीन अहमद जिन्दा शाहा मदार बिन सैय्यद काजी बहाउद्दीन अली हल्वी हैं

जाफर इब्ने महमूद फरमाते हैं
इसी किताब मे ”शेखं सैय्यद बदीउद्दीन शाह मदार ताबईन हैं”’
इसी किताब मे एक और बात
एक नाम इमाम अहमद बिन मसरूक बगदादी हैं जो इमाम अहमद बिन हम्बल के साथी हैं
ये अहमद बिन मसरूक बहोत बडे वली हैं बगदाद शरीफ के ये किस के मुरीद और खलीफा हैं इसी किताब मे लिखा है के ये मदारे पाक के दर के मगंता है मदारे पाक के मुरीद और खलीफा हैं

हदीस सबसे बेहतर मोहम्मद का .जमाना है
उस के बाद साहाबा का .जमाना
उस के बाद ताबईन का .जमाना है
फिर तबैताबईन का .जमाना
मदारे पाक ताबईन हैं ”’ताबईन”’
दम मदार बेडा पार