Hadith on Quran aur Ahle Bait…

💝💝🎋🎋💝💝🎋🎋💝💝

✅ Quran Aur Ahle Bait Ko Thamne Waala Gumraah Na Hoga

💟 “Aur Allah Ki Rassi Ko Mazbooti Se Thaam Lo Aapas Me Sab Milkar Aur Aapas Me Fatt (Bhikar) Na Jaana”
📓 (Surah Al Imraan Ayat 103)

✴ Is Ayat k Tahet Imam Zafar Sadiq Radi Allaho Anho Farmate Hain…

✴ “Hum Ahle Bait Hi Hublullah Hai”
📘 (As Sawaiqe Muharika Pg : 101)

➿ Hadees :
💟 “Huzoor Nabi E Karim ﷺ Ne Farmaya Mai Tumhare Darmiyan Do Chiz Chodta Hoon Jab Tak Inhe Na Chodoge Hargiz Gumraah Na Honge Ek Kitabullah Ek Meri Aal”

📚 References:
📘 (Imam Hakim Al Mustadraq Vol : 04, Pg : 72, Kitab Marifat E Sahaba, Hadees : 4634)
📘 (Imam As Sawaiqe Muharika Pg :145-146)

💠 Hazzatul wida me Yaum E Arfa k Din Nabi Kareem ﷺ Ne Hazaro Sahaba E Kiram K Saamne Apni Oontni (She Camel) Kaswa par Tashreef Hoke Khutba Padh Rahe The.

➿ Hadees :
💟 “Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنه se Rivayat Hai Farmate Hai Maine RASOOL ALLAH ﷺ ko Hajj Me Arfaa K Din Dekha Jabki Aap Apni Oontni Kaswa Par Khutba Padh Rahe The, Maine Nabi Kareem ﷺ Ko Farmate Huwe Suna,

💟 AYE LOGO MAINE TUM ME WO CHEEZ CHODI HAI KI JAB TAK TUM UNKO THAME RAHOGE GUMRAAH NAA HOGE ALLAH KI KITAB AUR MERI ITRAT YAANI AHLE BAIT”

📚 References:
📘 (Jamai Tirmizi Vol :06, Pg : 435,Kitabul Manakib,Hadees : 3786 ‘Arabic No : 4155’)
📘 (Imam Tabrani Al Mujam Ul Awsat Vol : 05, Pg : 89, Hadees : 4757)
📘 (Imam Tabrani Al Mujam Ul Kabir Vol : 03, Pg :66, Hadees : 2680)
📘 (Ibn Kathir Tafseer Ibn Kathir Vol : 04, Pg : 114)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s