Kya muawiya ne Hazrat Ayesha ko qatl karaya uske peeche kya maksad tha?Ya yeh Sirf laan tan hai?

Al Kamil Fi Tarikh mei jild 3 me kayi riwayato me Ummhatul Mominien Syyeda Aisha Siddiqa Muawiya ko Firaun ka laqab diya aur lanat bhi bhej it thi har namaz me. Zahir si baat hai ki unke bhai jo khud Salaf ul Salihieen, Sayyiduna Khalifah e Awwal be bete Hazrat Muhammed ibn Abi Bakr ko dardnak tariqe se shaheed kiya. Ruh kaap uthe gi. Uske baad Hazrat Hujr aur unke bete ko shaheed kiya woh bhi zinda dafan!! Sayyeda ke ghar ke paas jab ye Muawiya aaya tab Amma Aisha chhik uthe kyuki unko Khabar mil chuki thi ki Hazrat Hujr ko iske hukum se shaheed kiya gaya. Amma Aisha ne hadith sunayi jo Hujr aur unke dosto (Adra ke ashab) ko qatl karega Allah uspar jalal ho jaye ga. Kanz ul Ummal pura baab hai aur Kanz ul Ummal to aam hadees ki kitab hai hamare Sunnio ke yaha phir bhi Muawiya ko Ameer Muawiya kehte hai sharam to aati nahi.

Sayyeda ne dhamki di thi tumhe inti dar nahi hai ki mere ghar se same aao aur mere pass koyi shamshir ho naki koyi banda ho ti tumhe qatal karde tumne mere bhaio ko mara, Hazrat Hujr unke dosto ko mara.
Muawiya waha se bhaga ye bhi Kanz ul Ummal, Al Kamil fi Tarikh, Tarikh Dimashq me maujood hai.

Andaja kare ki iske baad bhi ye Murderer Ummhatul Mominin ko bardast karta?

Aage chale Tasawwuf ke qutubo me darj hai.
Ki Sayyeda Ayesha Salamullah Alayha ko waise hi Shaheed kiya gaya jaise Hujr ko lekin fareb se jnno dawat ke bulaya gaya wo hichkicha kar gayi jaha gadha khoda tha use par gir gai us gadhe me bhal aur leze the usse shaheed hogayi. Sabse phle is waqiya ki riwayat Ibn Khaldun Muqadimmah me late hai uske baad Imam Hakim Sanai apne Hadiqat al Haqiqa me late hai

Imam Hakim Sanai Sufiya ke sabse bade ustado me janae jate hai Imam Jalaluddin Rumi Imam Fariduddin Attar aur Imam Hakim Sanai ko apna Pir mante the.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s