Hadith 8 Hasnain Karimain عَلَيْهِمُ السَّلَام Ke Manaqib

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ وَالصَّلوٰةُ والسَّﻻَمُ عَلىٰ سَيِدِ الْمُرْ سَلِيْنَ
اَمّاَ بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمـٰنِ ٱلرَّحِيم

“Hazrat Aboo Saeed Khudri RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Riwayat Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Hasan Aur Husain Jannati Jawaanon Ke Sardaar Hain.”

Is Hadith Ko Imam Tirmidhi Ne Riwayat Kiya Hai Aur Ibn Majah Ne Is Ko Hazrat Abd-ul-Allah Bin Umar RadiyAllahu Ta’ala Anhuma Se Riwayat Kiya Hai Aur Yeh Izaafah Kiya Hai Ki Un Ke Waalid Un Se Behtar Hain.

[Tirmidhi Fi As-Sunan, 05/656, Raqam-3768,

Ibn Majah Fi As-Sunan, 01/44, Raqam-118,

Nasa’i Fi As-Sunan-ul-Kubra, 05/50, Raqam-8169,

Ibn Hibban Fi As-Sahih, 15/412, Raqam-6959,

Ahmad Bin Hanbal Fi Al-Musnad, 03/03, Raqam-11012,

Ibn Abi Shaybah Fi Al-Musannaf, 06/378, Raqam-32176,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/208, Raqam-250.]

Hadith 7 Hasnain Karimain عَلَيْهِمُ السَّلَام Ke Manaqib..

“Hazrat Ali RadiyAllahu Ta’ala Anhu Se Marwi Hai Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Farmaya :
Mein, Fatimah, Hasan, Husain Aur Jo Hum Se Muhabbat Karte Hain Qayamat Ke Din Aik Hee Muqaam Par Jama’ Honge, Hamaara Khaana Peena Bhi Iktha Hoga Taa’n Ki Log (Hisaab Wa Kitaab Ke Baa’d) Juda-Juda Kar Diye Jaaeinge.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/41, Raqam-2623,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/206, 207, Raqam-249.]