Hadith 6 Hasnain Karimain عَلَيْهِمُ السَّلَام Ke Manaqib

“Hazrat Salman Farsi RadiyAllahu Ta’ala Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Hasan Aur Husain عليهما السلام Ke Baare Me Farmaya :
Jis Ne In Se Bughz Rakha Ya In Se Baghaawat Kee Woh Mere Haa’n Mabghooz Ho Gaya Aur Jo Mere Haa’n Mabghooz Ho Gaya Woh Allah ﷻ Ke Ghazab Ka Shikaar Ho Gaya Aur Jo Allah ﷻ K Haa’n Ghazab Yaafta Ho Gaya To Allah Ta’ala Use Jahannum Ke Azaab Me Daakhil Karega (Jaha’n) Us Ke Liye Hamesha Ka Thikaana Hoga.”

Is Hadith Ko Imaam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/50, Raqam-2655,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/206, Raqam-248.]

Hadith 5 Hasnain Karimain عَلَيْهِمُ السَّلَام Ke Manaqib.

“Hazrat Salman Farsi RadiyAllahu Ta’ala Anhu Bayan Karte Hain Ki Huzoor Nabi-E-Akram SallAllahu Ta’ala Alayhi Wa Aalihi Wa Sallam Ne Hasan Wa Husain عليهما السلام Ke Liye Farmaya :
Jis Ne Un Se Muhabbat Kee Us Se Mein Ne Muhabbat Kee, Aur Jis Se Mein Muhabbat Karun Us Se Allah ﷻ Muhabbat Karat Hai, Aur Jis Ko Allah ﷻ Mehboob Rakhta Hai Use Neamaton Waali Jannaton Me Daakhil Karta Hai.”

Is Hadith Ko Imam Tabarani Ne Riwayat Kiya Hai.

[Tabarani Fi Al-Mu’jam-ul-Kabir, 03/50, Raqam-2655,

Ghayat-ul-Ijabah Fi Manaqib-il-Qarabah,/206, Raqam-247.]