Hajj kya hai?

Hajj kya hai?

Manasik-e-Hajj saare ka saare Nabiyo ki Yaadgaare hain. Sab Manasik-e-Hajj celebration (yaadgar) hain! Ye khayal jahalat hai ke Islam me Celebration nahi, Islam saara Celebration hai!!

Acha bhala libaas hai aapka, shalwar hai kameez hai, Arabi jhubbe hain kubbe hain, Amame hain, khoobsurat libas hai sherwani hai, ye tarah tarah ke mulk mulk me khoobsurat libaas hain masnoon libaas hain. Aap masnoon pak tayyeb tahir libas ke saath Hajj karne jaate hain, Hukm hota hai sab libaas utaardo! Fir kya karen? 2 Chadare pehanlo. Baari Ta’ala kyu? Farmaya Mere Ibrahim ka Libaas 2 Chadaren tha! To Hajj ka libaas Hazrat Ibrahim Alaihissalam ke Libaas ki Celebration hai!

Fir Kaabe ke Haram me daakhil hojao aur kaho Labbaik Allahumma Labbaik! Talbiya! Talbiya kya hai? Ahadees me aata hai aur qul Kutub-e-Tafseer me aata hai Hazrat Abdullah ibne Abbas RadiAllahu Anhuma riwayat karte hain ke jab Hazrat Ibrahim Alaihissalam aur Hazrat Ismail Alaihissalam ne milkar Kaaba Taameer karliya to Allah ne farmaya Ibrahim Jabal-e-Abu Qubais, us pahad ki choti pe khade hokar ab logo ko bulao! Azzin Fin Nasi Hajj, logo ko Hajj karne keliye aawaz do. Ibrahim Alaihissalam ne pahad ki choti pe khade hokar us waqt aajse 4000 saal pehle aawaz di, logo, ruho se kaha “Amarakumullah antu Hujju Baytahu” Allah ne tumhe Hukm diya hai ke aao Allah ke Ghar ka Hajj karo. To Hadees-e-Pak me aata hai jo log zameen par zinda they atraaf o aknaaf e aalam tak har ek Hazrat Ibrahim Alaihissalam ki Aawaz suni! Jo apne maao ke peto me they jinki ruhe apne baap ke pushto me thi aur jo roohe abhi Maala-e-Aala me thi , jis jisne Aawaz suni wahi se kaha Labbaik Allahumma Labbaik!
Ibrahim ki Sada ka jawab tha, 4 hazaar saal guzar gaye jab Wadi-e-Makka Haram-e-Makka me aap kadam rakhte hain Khuda kehta hai beshaq bulaya Ibrahim ne 4 hazaar saal pehle tha magar Mujhe Wo Jawab pasand hai tum bhi wahi boli bolne lag jao kaho Labbaik Allahumma Labbaik! To Ye Talbiya kya hai? Celebration hai Ibrahim Alaihissalam ke Pukaar ke jawab ki!!

Aaj koi Hajj pe jaane wala sunta hai Hazrat Ibrahim Alaihissalam ki Aawaz? Yaad rakhlen ye Allah ki Pukar ka jawab nahi hai mai masla samjha raha hun! Labbaik, Allah mai hazir hun, ye Allah ki Pukar ka jawab nahi hai! Kul Ahadees ki Kutub aur Kul Tafaseer uthake dekhiye! Maine kya arz kiya? Allah ki Aawaz ka ye jawab nahi hai! Imam Hakim ki Al Mustadrak uthake dekhiye, Bayheqi ki As Sunan al Kubra uthake dekhiye Bayheqi ki Shobul Imaan uthake dekhiye, Imam Tabari ki Tarikh Tabari dekhiye, Jame ul Bayan dekhiye, Hazrat Abdullah ibne Abbas ke Shagird Tabeyi Hazrat Mujahid Unki Tafseer dekhiye! Imam Suyuti ki Ad Durrul Mansoor dekhiye Imam Asqalani ki Fathul Baari dekhiye, jo kitab uthake dekhiye! Batana chahta hun ke Labbaik Allahumma Labbaik Allah ki kisi Nida ka jawab nahi hai! Ibrahim Alaihissalam ki Nida ka jawab hai! Aur wo nida aap nahi sunte lekin jawab dete hain! To goya ye Talbiya bhi Yaadgaar hai! Unki Pukaar ki Celebration hai.

Fir uske baad aap Arafat me jama hote hain, Arafat ko jama hona zawal se gurub tak ye Hajj hai. Hajj keliye na koi nafal hai na koi khutba wajib hai na Quran kisi Surat ki tilawat hai, na zikr askar hai na khaas dua hai, na khaas tarz ki Ibadat hai, kuch nahi! Kuch aata ho to padhen kuch nahi aat to kuch na padhen! Gunge behre bankar zohar se magrib ke darmiyan Maidan-e-Arafat me pahunch jaaye, tum Haaji hogaye! Kuch nahi karna Hajj hogaya, kyu? Kyunke Wukoof-e-Arafat me jama hojana Ye Yaadgar Celebration hai Mulaqat e Hazrat Aadam aur Hawwa ki!

Hazrat Aadam Hind me utre they, Hazrat Hawwa dusri taraf utrin, Ek Dusre ko talash karte karte is Maidan me pahunche to ek dusre ko pehchan liya. Pehchanne ko kehte hain “Arafat”! To Us Pehchan ke Maidan me pahunch jaana Hajj hai! To Hajj kya hai, Yaadgar-e-Mulaqat hai Hazrat Aadam aur Hazrat Haawa ki! Ye Hajj hai!

Fir aap Muzdalifa se hoke Mina aagaye aur waha shaytan ko kankariya maar rahe hain? Koi shaytan khada hai waha aaj? Unhone ito aur patharo aur gaare ka bana rakha hai aur kehte hain shaytan hai kankariya maaro! Kabhi aapne aqal se socha? Aap 3 din teeno shaytano ko kankariya maarte hain, kabhi socha kaahe ki kankariya? Bhai shaytan to aaya tha Hazrat Ismail Alaihissalam ko rokne to Aapne kankariya maarke use bhagaya tha. Ab na shyatan waha, na aapko rokne wala, na Ibrahimo-Ismail, na bhagane keliye kankariyo ki zarurat! Ab pathar ke sutoon hain unhe shaytan ka naam deke kankariya maare jarahe ho, aqal ko ghar rakhke aaye ho? Kankaiya maarahe ho kya hai? Ismail ki ek yaad hai ada ki yaad mana rahe hain! Fir Zibh karte hain wo Zibh-e-Ismail ki yaad hai Kurbani karte hain! Ehram utaar dete hain!

(Ye saara kya hai? Allah ke Mehboobo ki Adao ki Yaadgaare hain! Jab Dusre Anbiya ki Yaad manana jayez hai balke Ibadat hai to Allah ke Habib ke Wiladat ki Yaad Milad Manana kaise aur kahase galat aur bidat hogaya?)

SallAllahu Alaihi wa Aalihi wa Sallam
Alaihim Afdalus Salawatu was Salaam

Allahumma Salle Ala Sayyedina wa Maulana Muhammadiw wa Ala Aalihi wa Sahbihi wa Baarik wa Sallim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s