Rishwat dene wala aur lene wala dono Malaoon

money-768x495

Hadees– Hazrat abdullah bin amr radiallahu ta’ala Anhum raavi hain ko Rasulallah sallallahu ta’ala alaihi wasallam ne rishwat dene wale aur rishwat lene wale dono par laanat farmayi.

(Mishkat Jild 2 safa 326)

Tabsara-kisi batil ko haq thahrane kisi haq ko baatil thahrane ke liye jo Raqan ya saman ko Liya diya jaye wah rishwat hai. Khwah usko mehnatana kah kar liya jaye ya inaam wa bakhshish kah kar liya jaye baharhal rishwat haram wa najaiz hai aur rishwat dene aur lene wale dono duniya wa akhirat me azaab ke haqdar hain. Aur dono par rahmate alam sallallahu ta’ala alaih wasallam ne lanat farmayi hai.  Lekin agar ape jayaz haq ko lene ke liye apne oopar se zulm dafa karne ke liye majburan kisi ko kuchh dena pade to dene wale par koi gunaah na hoga lekin lene wale se duniya wa akhirat me zarur muaakhza hoga. Kyuki haqime waqt par laazim hai ki har haq wale ko uska haq dilaye. Aur mazloom ko zulm se bachaye aur uska muaawza na le.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s